espedytor- transport - ładunki - spedycja

Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony
    szukaj
    wizytówki
    ogłoszenia
    pojazdy
    ładunki
    moje konto
   Reklama

   Aktualności ITD
Główny księgowy, Biuro Finansowe
nowinki ITD
Młodszy inspektor ruchu drogowego, Delegatura Północna
nowinki ITD
(Nie)bezpieczny autokar. Zakaz jazdy
nowinki ITD
Główny specjalista ds. budżetu, Biuro Finansowe
nowinki ITD
Transport zwierząt "na wyłączniku"
nowinki ITD
wszystkie komunikaty

   Wizytówki
Certyfikat Kompetencji Katowice
certyfikat kompetencji katowice
SZCZĘSNY B2B Solutions Zgierz
szczĘsny b2b solutions jest prężnie rozwijającą się grupą logistyczną, świadczącą kompleksowe i jednostkowe usługi w zakresie logistyki, o zasięgu krajowym i zagranicznym.
Dexel Sp. Z O.O. Daleszewo
dexel sp. z o.o.
RED LINE Zduńska Wola
SZDAEK Chojnice
" szadek "
Feniks Piła
oferta na usługi transportowe firma handlowo-usługowa feniks
Żmuda Trans Piotr Żmuda Brzeźnica
firmy spedycyjne
"UST Trans LOGISTIC Bielsko - Biała
przewozy ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym*** fiat ducato - 8 ep *** mercedes 814 - 12 ep
ST Sompolno
transport międzynarodowy
ABA TRANS Warszawa
aba trans
dodaj wizytówkę

   Reklama

eSpedytor prowadzi pozytywny ranking firm transportowych . Ponadto za pośrednictwem naszego katalogu znajdziesz firmy oferujące Wolne ładunki. Dodatkowe informacje odnajdziesz w serwisach informacyjnych eSpedytora, jak np. w blogu transportowym znajdziesz sporo wiedzy.


INFORMACJA 56/2018

dot. wydawania zezwoleń EKMT na rok 2019

                                                                                                                 Warszawa, dnia 17 grudnia 2018 r.

Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 r. ustaliła następujące kryteria podziału zezwoleń EKMT z kontyngentu 2019.

Lista przyznanych zezwoleń EKMT 2019

I.

Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, tj.:

 • zezwolenia EURO 5 grupy  I 60 szt.
 • zezwolenia EURO 5 grupy II  – 30 szt.  (z wyłączeniem A)
 • zezwolenia EURO 5 grupy III – 60 szt.  (z wyłączeniem A, GR)  
 • zezwolenia EURO 5 grupy IV – 10 szt.  (z wyłączeniem A, GR, i I)  

przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania zezwoleń EKMT otrzymanych przez przedsiębiorców w roku 2018 i dokonała podziału zezwoleń na 2019 rok wg poniższych kryteriów:

 • zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja, przydzielone zostały odpowiednio do posiadanych w roku 2018 zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja;
 • przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – październik 2018 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2018 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej
  3 pojazdy normy min. EURO 5 z tytułem prawnym do dysponowania pojazdem wg stanu na dzień 10 grudnia 2018 r.;
 • liczba przydzielonych zezwoleń EKMT/CEMT nie może być wyższa niż liczba wnioskowana;

Zezwolenia EKMT z obszarem ważności ROSJA przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą od dnia 18 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r

 

II.

Ponadto Komisja Społeczna postanowiła przydzielić 18 szt. zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja przedsiębiorcom, którzy w roku 2018 nie posiadali zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja.

Przydział zezwoleń nastąpił według poniższych kryteriów:

 1. Przedsiębiorca wykorzystał największą liczbę zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2018
  (stan na dzień 20.11.2018 r.);
 2. Przedsiębiorca posiada co najmniej 8 pojazdów normy minimum EURO 5 (stan na dzień 10.12.2018 r.)
 3. Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z  obszarem ważności Rosja.

Za każde przydzielone zezwolenie EKMT z obszarem ważności RUS z limitu podstawowego zezwoleń Rosja kraje trzecie 2019 potrąconych zostanie 15 szt. zezwoleń.

Zezwolenia EKMT z obszarem ważności ROSJA przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą od dnia 18 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r

         III.

Komisja Społeczna postanowiła rozdzielić pozostałe rodzaje zezwoleń EKMT/CEMT według następujących kryteriów:

1. Zezwolenia EURO 5 grupy V – 210 szt. (z wyłączeniem A, GR, i RUS) przyznano stosując następujące kryteria:

         Dla przedsiębiorców, którzy posiadali zezwolenia w roku 2018:

·   przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2018;

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy normy co najmniej EURO 5.

Dla przedsiębiorców, którzy nie posiadali zezwolenia w roku 2018, a wnioskowali o zezwolenie na rok 2019 przydziela się po 1 szt. zezwolenia.

2. Zezwolenia EURO 6 grupy VI – 36 szt. (z wyłączeniem  GR, I i RUS)  przyznano stosując następujące kryteria:

Dla przedsiębiorców, którzy posiadali zezwolenia w roku 2018:

 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskuje, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2018;
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy normy EURO 6.

Dla przedsiębiorców, którzy nie posiadali zezwolenia w roku 2018 a wnioskowali o zezwolenie na rok 2019 przydziela się po 1 szt. zezwolenia pod warunkiem posiadania co najmniej 4 pojazdów Euro 6.

 3. Zezwolenia EURO 5 grupy VII – 550 szt.  (z wyłączeniem A, GR, I i RUS) 

 • przedsiębiorca otrzymuje zezwolenia zgodnie z złożonym wnioskiem.

Uwaga !

Od dnia 14 stycznia zezwolenia będą wydawane w ramach tzw. wolnej sprzedaży

4. Zezwolenia EURO 6 grupy VII – 72 szt.  (z wyłączeniem  A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskuje, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2018;
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 3 pojazdy normy EURO 6.

 Dla przedsiębiorców, którzy nie posiadali zezwolenia w roku 2018 a wnioskowali o zezwolenie na rok 2019 przydziela się po 1 szt. zezwolenia pod warunkiem posiadania co najmniej 3 pojazdów Euro 6.

  

Zezwolenia EKMT przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą od dnia 18 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r.

 Odwołania od decyzji Komisji w sprawie przyznania zezwoleń EKMT mogą dotyczy następujących grup:

 • EURO 5 grupy  I;  
 • EURO 5 grupy II (z wyłączeniem A);
 • EURO 5 grupy III (z wyłączeniem A, GR) ;  
 • EURO 5 grupy IV (z wyłączeniem A, GR, i I)  
 • EURO 5 grupy V (z wyłączeniem A, GR, i RUS)
 • EURO 6 grupy VI (z wyłączeniem  GR, I i RUS)  
 • EURO 5 grupy VII (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)
 • EURO 6 grupy VII (z wyłączeniem  A, GR, I i RUS)

 Termin składania odwołań mija  11 stycznia 2019 r.

Wolna sprzedaż

Od dnia 18 grudnia 2018 r. (z wyłączeniem zezwoleń EURO 5 GRUPA VII) poniższe grupy zezwoleń wydawane będą w ramach tzw. ?wolnej sprzedaży" według następujących kryteriów:


1. Zezwolenia EURO 4 grupy VII – 160 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie

2.Zezwolenia EURO 4 grupy VIII – 492 szt. (z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie

3. Zezwolenia EURO 5 grupy VII – 550 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS) 

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie (wydawanie zezwoleń rozpocznie się od 14 stycznia).


4. Zezwolenia EURO 5 grupy VIII – 380 szt.  (z wyłączeniem A, GR, I,RUS i H)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie

5. Zezwolenia EURO 6 grupy VIII   240 szt. (z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H)

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

-    odciśnięcie przez pracownika BTM pieczęci firmowej przedsiębiorcy na karnecie i zezwoleniu EKMT;

-    posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów;

-    przedstawienie potwierdzenia wniesienia opłaty.  Opłata za wydanie zezwolenia  EKMT wynosi 1 800 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa 

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

Typ pliku Rozmiar
przydział EKMT 2019.pdf PDF 316.8 KB

Informacja Biura Obsługi Transportu Miedzynarodowego


   Komunikatów (350)
Nr. Komunikat Oglądano
1Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
komunikat
7
2INFORMACJA 6/2019
Dot. zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
9
3INFORMACJA 5/2019
Dot. zaświadczenia od starosty o udokumentowaniu zdolności finansowej oraz informacji z KRK składanych z wnioskiem elektronicznym
10
4INFORMACJA 4/2019
komunikat
24
5INFORMACJA 3/2019
Dot. terminów ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2018
14
6INFORMACJA 2/2019
dot. składania wniosków o wydanie zezwoleń Rosja kr-3 z puli dodatkowej. Termin ważności zezwoleń - 31.03.2019 r.
21
7INFORMACJA 1/2019
dot. wydawania zezwoleń Rosja kr-3 z puli dodatkowej. Termin ważności zezwoleń - 31.03.2019 r.
25
8INFORMACJA 59/2018
dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2018 r.
37
9INFORMACJA 58/2018
dot. zezwoleń zagranicznych na przewóz osób
44
10INFORMACJA 57/2018
komunikat
61
11INFORMACJA 56/2018
dot. wydawania zezwoleń EKMT na rok 2019
58
12INFORMACJA 56/2018
komunikat
59
13INFORMACJA 55/2018
dot. dodatkowych limitów zezwoleń Rosja kr-3. Termin ważności zezwoleń - 31.03.2019 r.
55
14INFORMACJA 54/2018
dot. pracy w dniu 15 grudnia (sobota) 2018 r.
71
15INFORMACJA 53/2018
dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na2019 r.
83
16INFORMACJA 52/2018
Dot. komunikacji regularnej w okresie  Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
103
17INFORMACJA 51/2018
komunikat
104
18GITD nowym operatorem Krajowego Systemu Poboru Opłat ? informacja dla użytkowników systemu
komunikat
94
19Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
komunikat
103
20INFORMACJA 50/2018
Dot. zwrotu kart z karnetów do zezwoleń EKMT
132
21INFORMACJA 49/2018
Dot. realizacji wniosków o wydanie świadectwa kierowcy
119
22INFORMACJA 48/2018
komunikat
127
23INFORMACJA 47/2018
Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego
92
24INFORMACJA 46/2018
komunikat
118
25INFORMACJA 46/2018
komunikat
69
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  


Google
 

    Szybkie ogłoszenia - ładunki

Chcesz dodać pilne ogłoszenie o ładunku?

Pisz: pomoc@espedytor.pl 

i zadzwoń : 660 096 619
    Utrudnienia i pogoda na drogach
Lp.województwoIlość utrudnień
1dolnośląskie7
2kujawsko-pomorskie19
3lubelskie13
4lubuskie8
5małopolskie9
6mazowieckie11
7opolskie2
8podkarpackie9
9podlaskie2
10pomorskie3
11śląskie20
12świętokrzyskie6
13warmińsko-mazurskie9
14wielkopolskie11
15zachodnio-pomorskie24

    Czas oczekiwania na granicach
21-1-2019 godz. 2
Przejœcieciężarowe autokaryosobowe
do z do z do z
Bobrowniki 0 0 0 0 0 0
Terespol 0 0 0 0 0 0
Bezledy 0 0 0 0 0 0
Gronowo 0 0 0 0 0 0
Goldap 0 0 0 0 0 0
Kuznica 0 2 0 0 0 0
Polowce 0 0 0 0 0 0
Koroszczyn 0 9 0 0 0 0
Slawatycze 0 0 0 0 0 0
Dorohusk 0 4 0 0 0 0
Hrebenne 0 4 0 0 0 0
Zosin 0 0 0 0 0 0
Korczowa 0 9 0 2 0 0
Medyka 0 1 0 0 0 0
Kroscienko 0 0 0 0 0 0
Grzechotki 0 0 0 0 0 0

   Kursy walut od dnia 2019-01-18
Waluta Kod skup sprzed.
dolar amerykański1USD3,72483,8000
dolar australijski1AUD2,66822,7222
dolar kanadyjski1CAD2,80062,8572
euro1EUR4,24144,3270
forint (Węgry)100HUF1,32801,3548
frank szwajcarski1CHF3,74723,8230
funt szterling1GBP4,81074,9079
jen (Japonia)100JPY3,41883,4878
korona czeska1CZK0,16610,1695
korona duńska1DKK0,56820,5796
korona norweska1NOK0,43560,4444
korona szwedzka1SEK0,41260,4210
SDR (MFW)1XDR5,18625,2910


   Święta w Europie do 21-04-2019
Data Kraj Uwagi
24-1-19Rumuniawszędzie
08-2-19Słoweniawszędzie
15-2-19Serbiawszędzie
16-2-19Litwawszędzie
16-2-19Serbiawszędzie
23-2-19Rosjawszędzie
24-2-19Estoniawszędzie
01-3-19BiHwszędzie
03-3-19Bułgariawszędzie
04-3-19Andorawszędzie
04-3-19Bułgariawszędzie
08-3-19Rosjawszędzie
08-3-19Ukrainawszędzie
11-3-19Grecjawszędzie
11-3-19Litwawszędzie
11-3-19W.Brytaniawszędzie
14-3-19Andorawszędzie
15-3-19Węgrywszędzie
17-3-19Irlandiawszędzie
19-3-19Szwajcarialokalnie
25-3-19Grecjawszędzie
25-3-19W.Brytaniawszędzie
18-4-19Norwegiawszędzie
18-4-19Daniawszędzie
18-4-19Hiszpaniawszędzie
19-4-19Czechywszędzie
19-4-19Norwegiawszędzie
19-4-19Daniawszędzie
19-4-19Estoniawszędzie
19-4-19Finlandiawszędzie
19-4-19Hiszpaniawszędzie
19-4-19Łotwawszędzie
19-4-19Niemcywszędzie
19-4-19Portugaliawszędzie
19-4-19Słowacjawszędzie
19-4-19Szwajcariawszędzie
19-4-19Szwecjawszędzie
21-4-19Andorawszędzie
21-4-19Belgiawszędzie
21-4-19BiHwszędzie
21-4-19Chorwacjawszędzie
21-4-19Daniawszędzie
21-4-19Estoniawszędzie
21-4-19Finlandiawszędzie
21-4-19Holandiawszędzie
21-4-19Litwawszędzie
21-4-19Łotwawszędzie
21-4-19Niemcylokalnie
21-4-19Norwegiawszędzie
21-4-19POLSKAwszędzie
21-4-19Portugaliawszędzie
21-4-19Słowacjawszędzie
21-4-19Słoweniawszędzie
21-4-19Austriawszędzie
21-4-19Szwajcariawszędzie
21-4-19Szwecjawszędzie
21-4-19Węgrywszędzie
21-4-19Włochywszędzie
90 days


   Ceny ON w Europie 15.01.2019
Państwo  PLN/litr  Ilość litrów za 100PLN
Luksemburg 4.44 22.52
Litwa 4.49 22.27
Bułgaria 4.76 21.01
Hiszpania 4.97 20.12
Łotwa 5.03 19.88
POLSKA 5.05 19.80
Węgry 5.05 19.80
Rumunia 5.12 19.53
Austria 5.23 19.12
Estonia 5.29 18.90
Czechy 5.45 18.35
Słowenia 5.45 18.35
Słowacja 5.54 18.05
Dania 5.76 17.36
Irlandia 5.79 17.27
Niemcy 5.81 17.21
Finlandia 5.88 17.01
Portugalia 5.88 17.01
Holandia 5.92 16.89
Grecja 5.94 16.84
Francja 6.13 16.31
Szwecja 6.14 16.29
Belgia 6.23 16.05
W.Brytania 6.28 15.92
Włochy 6.40 15.63
Szwajcaria 6.57 15.22
Norwegia 6.92 14.45

   Reklama w serwisie

Cennik reklam

w serwisie eSpedytor. Cennik nie dotyczy ogłoszeń o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach!   Partnerzy mili sercu

Jeżeli masz zaœ już dość transportu, a musisz odwalić papierkową robotę w biurze, przydadzą się Ci darmowe arkusze Excela. Po godzinach pracy zobacz swoje zdjęcia dzieci bo są dobrym wypoczynkiem. A w ramach rozwoju polecamy serwis poświęcony metodzie elementów skończonych. Na koniec całkowicie wypoczynkowo pooglądaj sobie zdjęcia zwierząt.


: wizytówki : : pojazdy : : ładunki : : baza firm : : moje konto : :katalog:
: Porady prawne: : ogłoszenia : : forum : : regulamin : : pomoc : : o nas : : kontakt :
© cybro: :2002 - 2018 : Transport : Spedycja : eSpedytor.pl  
eSpedytor.pl -Transport, ładunki, wolne pojazdy - Giełda ładunków. Tutaj możesz umieścić informację swoich wolnych pojazdach (wolny ciągnik, wolny bus, ciężarówka) w dziale wolne pojazdy, a w dziala giełda ładunków - wolne ładunki do przewiezienia. Twoja firma transportowa może założyć wizytówkę, na której zaprezentuje się, a osoby odwiedzające zobaczą wszystkie zamieszczone ogłoszenia o wolnych pojazdach lub ładunkach. Spedycja i Spedytorzy i inne przedsiębiorstwa mają możliwość pozostawienia swoich ogłoszeń dotyczących chęci kupna lub sprzedania pojazdów, samochodów, ciężarówek, busów i innych rzeczy. Za pomocą naszego serwisu spedycja i transport może także zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu pracy lub ofertę pracy. Na forum dysksutujesz o wszystkich aspektach działania firm transportowych, spedycyjnych, transporcie międzynarodowym i krajowym, TIR itp. Pozostawienie na naszym serwisie swoich informacji o własnych pojazdach, maszynach, samochodach czy ładunkach to gwarancja sukcesu dla Twojego Przedsiębiorstwa. Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony.