espedytor- transport - ładunki - spedycja

Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony
    szukaj
    wizytówki
    ogłoszenia
    pojazdy
    ładunki
    moje konto
   Reklamaoferty pracy

   Aktualności ITD
Włożył wykresówkę dopiero w trakcie jazdy
Kierowca ciężarówki i zarazem przedsiębiorca włożył wykresówkę do tachografu dopiero na widok mijającego go patrolu warmińsko-mazurskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Stracił prawo jazdy na trzy miesiące, a oprócz tego grozi mu kara pieniężna.
Sfałszowane zezwolenie i pęknięta tarcza hamulcowa
Kierowcy serbskiej ciężarówki posługiwali się podrobionym zezwoleniem, które jest wymagane do wykonywania międzynarodowego przewozu rzeczy. Oprócz tego w naczepie załadowanej prętami stalowymi była pęknięta tarcza hamulcowa. Nieprawidłowości stwierdzili funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego z Rzeszowa. Kierowców przekazano do dalszych czynności Policji.
Wywrotka przeładowana o ponad siedem ton
Ponad 41 ton zamiast dopuszczalnych 34 ważyła wywrotka z piachem. Za duży tonaż spowodował też przekroczenia dozwolonych nacisków podwójnej osi napędowej ciężarówki na drogę. Przewóz wstrzymali inspektorzy podkarpackiej Inspekcji Transportu Drogowego. Przedsiębiorca może teraz spodziewać się kary pieniężnej.
Na bakier z ekologią i bezpieczeństwem
Urządzenie symulujące prawidłową pracę oczyszczania spalin, zły stan opon i nieprawidłowości związane z czasem jazdy – takie zastrzeżenia inspektorzy warmińsko-mazurskiej Inspekcji Transportu Drogowego mieli w przypadku jednej ze skontrolowanych ciężarówek na krajowej „szesnastce”. Ukarany został kierowca, ale konsekwencje mogą spotkać także przewoźnika i osobę zarządzającą transportem.
Nietrzeźwy kierowca zatrzymany na ekspresówce
0,6 promila alkoholu „wydmuchał” kierowca skontrolowany przez funkcjonariuszy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej. Mężczyznę zatrzymano w związku z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg. Został przekazany patrolowi Policji.
wszystkie komunikaty

   Wizytówki
Dexel Sp. Z O.O. Daleszewo
dexel sp. z o.o.
FHU Pewja Brzeziny
Certyfikat Kompetencji Katowice
certyfikat kompetencji katowice
RED LINE Zduńska Wola
SZCZĘSNY B2B Solutions Zgierz
szczĘsny b2b solutions jest prężnie rozwijającą się grupą logistyczną, świadczącą kompleksowe i jednostkowe usługi w zakresie logistyki, o zasięgu krajowym i zagranicznym.
chadkiewicz szczecin
uslugi transportowe mercedes sprinter 1,5t
Talentuno Technologies Sp. z o.o. Warszawa
Trans-kada Kozy
Kuta Autoserwis Poznań
kuta autoserwis
SmexPol Kraków
opis
dodaj wizytówkę

   Reklama

eSpedytor prowadzi pozytywny ranking firm transportowych . Ponadto za pośrednictwem naszego katalogu znajdziesz firmy oferujące Wolne ładunki. Dodatkowe informacje odnajdziesz w serwisach informacyjnych eSpedytora, jak np. w blogu transportowym znajdziesz sporo wiedzy.


Informacja BTM 15/2005

INFORMACJA 15/2005

dot. opodatkowanie przewozu osób na terytorium Niemiec

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego na podstawie Instrukcji przygotowanej przez niemieckie Ministerstwo Finansów, dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT przewozu osób autobusami, na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, uprzejmie informuje.

Przewóz osób podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowanie tych usług nakazuje 6. Dyrektywa WE dotycząca harmonizacji podatku VAT.

Opodatkowanie dotyczy zarówno przewozów osób w ramach komunikacji regularnej,
a także okazjonalnych przewozów osób .
Jeśli przewóz osób odbywa się zarówno na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, jak
i na terytoriach innych państw, w Republice Federalnej Niemiec opodatkowaniu podlega przewóz na odcinku przejechanym na jej terytorium.

1. Obowiązek zgłoszenia firmy do niemieckiego Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorcy, którzy dokonują przewozów osób autobusami na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu urzędowi skarbowemu obrotów przed pierwszym dokonaniem takiego przewozu, dla Polski jest to:

Urząd Skarbowy Oranienburg
Heinrich-Grüber-Platz 3
16515 Oranienburg
Telefon: 033 01 / 857 – 0
Telefax: 033 01 / 857 – 334

W celu dokonania zgłoszenia należy korzystać z formularza stanowiącego załącznik 1, który można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Federalnego Ministerstwa Finansów (robocze tłumaczenie ,oryginał na stronie)

2. Wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu opodatkowania.

Urząd skarbowy wydaje dla każdego autobusu, który będzie używany do międzynarodowego przewozu osób, odrębne zaświadczenie o objęciu przedsiębiorcy mającego siedzibę za granicą opodatkowaniem podatkiem VAT. Zaświadczenie musi znajdować się w pojeździe podczas każdego przejazdu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i być przedstawiane na żądanie odpowiedzialnych za kontrolę podatkową urzędów celnych. W przypadku nie przedłożenia zaświadczenia, urząd celny może żądać zgodnie z przepisami podatkowymi kaucji w wysokości przewidywanego podatku za jednorazową usługę przewozu. Wpłaconą kaucję zalicza się na poczet należnego podatku w deklaracji podatkowej VAT za rok dany kalendarzowy. Firmy, które nie przedłożą zaświadczenia lub przedłożą je z opóźnieniem podlegają karze w wysokości 5 000 EURO.

3. Podstawa opodatkowania i stawka podatku.

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest ta część uzgodnionej opłaty za przewóz pomniejszonej o kwotę należnego podatku, która przypada na odcinek znajdujący się na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Przypadającą na odcinek znajdujący się na terytorium Republiki Federalnej Niemiec część opłaty za przewóz należy odnieść do całości opłaty. Opłatę za przewóz należy więc podzielić proporcjonalnie do długości odcinków krajowych i zagranicznych. Stawka podatku wynosi zasadniczo 16%. Dla połączeń regularnych, na które udzielono zezwolenia, obowiązuje obniżona stawka podatku w wysokości 7%, jeśli długość odcinka przewozu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec nie przekracza 50 km.

4. Ogólne zasady opodatkowania.

Przedsiębiorca przewozowy zobowiązany jest do składania we właściwym urzędzie skarbowym wstępnej deklaracji podatkowej VAT oraz rocznej deklaracji podatkowej.

Przedsiębiorca przewozowy ma obowiązek w ciągu 10 dni od końca każdego okresu rozliczeniowego złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację, w której sam dokonał obliczenia podatku VAT.

Rozliczeń dokonuje się zasadniczo w okresach trzymiesięcznych. Miesięczny okres rozliczeń obowiązuje w przypadku, gdy podatek za poprzedni rok kalendarzowy wyniósł ponad 6136 Euro. Jeśli podatek VAT za poprzedni rok kalendarzowy wyniósł mniej niż 512 Euro, urząd skarbowy może zwolnić przedsiębiorcę przewozowego z obowiązku składania deklaracji oraz wpłacania zaliczek.

W deklaracji należy podać wszystkie obroty, jakich dokonano na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Od obliczonego podatku VAT odlicza się związany z obrotami podatek naliczony. Obliczoną w ten sposób zaliczkę podatku VAT należy uiścić do 10 dnia od końca okresu rozliczeniowego.

Po upływie roku kalendarzowego przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia do 31 maja następnego roku we właściwym urzędzie skarbowym rocznej deklaracji podatkowej VAT. Odpowiedni formularz można otrzymać w urzędzie skarbowym.

5. Zwolnienia w opodatkowaniu przewozu osób.

Przewóz osób nie podlega opodatkowaniu, gdy wykonywany jest w ramach przewozów osób na potrzeby własne. Charakter przewozu należy okazać na podstawie odpowiednich dokumentów np. zaświadczenia na wykonywanie przewozów osób na potrzeby własne. W kwestii oceny przedstawionych dokumentów czy w sposób wystarczający świadczą o tym, że przewóz osób nie podlega opodatkowaniu decyduje na miejscu dany urzędnik służb celnych.


Informacja Biura Obsługi Transportu Miedzynarodowego


   Komunikatów (714)
Nr. Komunikat Oglądano
1INFORMACJA 11/2023
Dodatkowe limity Marzec
5
2INFORMACJA 10/2023
dot. składania oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie
10
3INFORMACJA 9/2023
Wykonywanie przewozów w relacji z Białorusią od 1 lutego 2023 r.
7
4INFORMACJA 8/2023
Zmiana terminu ważności zezwoleń ukraińskich z kontyngentu 2022
13
5INFORMACJA 6/2023
Zezwolenia z kontyngentu 2023
17
6INFORMACJA 6/2023
Zezwolenia z kontyngentu 2023
77
7INFORMACJA 5/2023
Dodatkowe limity Luty
99
8INFORMACJA 4/2023
Termin odwołań EKMT
60
9INFORMACJA 2/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Rosja kr-3 S 2022
84
10INFORMACJA 2/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Rosja kr-3 S
85
11INFORMACJA 1/2023
Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych
79
12INFORMACJA 88/2022
Termin ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2022
82
13INFORMACJA 87/2022
Wyczerpanie puli zezwoleń Białoruś ogólne
114
14INFORMACJA 86/2022
Wydawanie zezwoleń EKMT z kontyngentu 2023 – wolna sprzedaż
84
15INFORMACJA 85/2022
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Białoruś kr-3
77
16INFORMACJA 84/2022
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Białoruś ogólne
190
17INFORMACJA 83/2022
Wydawanie zezwoleń EKMT z kontyngentu 2023
96
18INFORMACJA 82/2022
dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2022 r.
184
19INFORMACJA 81/2022
dot. obowiązku dostosowania do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej
83
20INFORMACJA 80/2022
Przypominamy, że przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wygaśnięciu świadectwa kierowcy
217
21INFORMACJA 76/2022
w sprawie składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2023
109
22INFORMACJA 79/2022
Wyczerpanie puli zezwoleń Białoruś ogólne
191
23INFORMACJA 78/2022
Kontyngent zezwoleń Białoruś ogólne – niewystarczająca liczba zezwoleń.
260
24INFORMACJA 78/2022
Kontyngent zezwoleń Białoruś ogólne – niewystarczająca liczba zezwoleń.
282
25INFORMACJA 77/2022
Powołanie Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych.
308


Google
 

    Szybkie ogłoszenia - ładunki

    Utrudnienia i pogoda na drogach
Lp.województwoIlość utrudnień
1dolnośląskie7
2kujawsko-pomorskie6
3lubelskie5
4lubuskie14
5mazowieckie15
6małopolskie13
7opolskie21
8podkarpackie5
9podlaskie7
10pomorskie16
11śląskie23
12świętokrzyskie4
13warmińsko-mazurskie14
14wielkopolskie7
15zachodniopomorskie9

    Czas oczekiwania na granicach
5-2-2023 godz. 15
Przejœcieciężarowe autokaryosobowe
do z do z do z
Bobrowniki 0 2 0 0 0 1
Terespol 0 0 0 0 0 1
Bezledy 0 0 0 0 0 0
Gronowo 0 0 0 0 0 0
Goldap 0 0 0 0 0 0
Kuznica 0 0 0 0 0 0
Polowce 0 0 0 0 0 0
Koroszczyn 0 2 0 0 0 0
Slawatycze 0 0 0 0 0 0
Dorohusk 0 17 0 0 0 0
Hrebenne 0 1 0 0 0 0
Zosin 0 0 0 0 0 1
Korczowa 0 11 0 0 0 1
Medyka 0 0 0 0 0 0
Kroscienko 0 0 0 0 0 0
Grzechotki 0 0 0 0 0 0

   Kursy walut od dnia 2023-02-03
Waluta Kod skup sprzed.
dolar amerykański1USD4,25344,3394
dolar australijski1AUD3,01563,0766
dolar kanadyjski1CAD3,19163,2560
euro1EUR4,63884,7326
forint (Węgry)100HUF1,20241,2266
frank szwajcarski1CHF4,66314,7573
funt szterling1GBP5,22105,3264
jen (Japonia)100JPY3,30583,3726
korona czeska1CZK0,19520,1992
korona duńska1DKK0,62360,6362
korona norweska1NOK0,42360,4322
korona szwedzka1SEK0,40930,4175
SDR (MFW)1XDR5,75515,8713


   Święta w Europie do 6-05-2023
Data Kraj Uwagi
08-2-23Słoweniawszędzie
15-2-23Serbiawszędzie
16-2-23Serbiawszędzie
16-2-23Litwawszędzie
24-2-23Estoniawszędzie
27-2-23Grecjawszędzie
28-2-23Hiszpanialokalnie
01-3-23Hiszpanialokalnie
01-3-23BiHlokalnie
03-3-23Bułgariawszędzie
08-3-23Białoruśwszędzie
08-3-23Ukrainawszędzie
08-3-23Niemcylokalnie
10-3-23Szwajcarialokalnie
11-3-23Litwawszędzie
14-3-23Andorawszędzie
15-3-23Węgrywszędzie
17-3-23W.Brytanialokalnie
17-3-23Irlandiawszędzie
19-3-23Hiszpanialokalnie
25-3-23Grecjawszędzie
04-4-23Francjalokalnie
06-4-23Norwegiawszędzie
06-4-23Hiszpanialokalnie
06-4-23Daniawszędzie
07-4-23Szwajcarialokalnie
07-4-23Szwecjawszędzie
07-4-23Węgrywszędzie
07-4-23Łotwawszędzie
07-4-23Niemcywszędzie
07-4-23Norwegiawszędzie
07-4-23Portugaliawszędzie
07-4-23Słowacjawszędzie
07-4-23Hiszpaniawszędzie
07-4-23Finlandiawszędzie
07-4-23Estoniawszędzie
07-4-23Daniawszędzie
07-4-23Czechywszędzie
09-4-23Włochywszędzie
09-4-23Łotwawszędzie
09-4-23Norwegiawszędzie
09-4-23POLSKAwszędzie
09-4-23Portugaliawszędzie
09-4-23Litwawszędzie
09-4-23Finlandiawszędzie
09-4-23Estoniawszędzie
09-4-23Daniawszędzie
09-4-23BiHlokalnie
10-4-23Szwecjawszędzie
10-4-23W.Brytaniawszędzie
10-4-23Włochywszędzie
10-4-23Węgrywszędzie
10-4-23Luksemburgwszędzie
10-4-23Łotwawszędzie
10-4-23Niemcywszędzie
10-4-23Norwegiawszędzie
10-4-23POLSKAwszędzie
10-4-23Słowacjawszędzie
10-4-23Litwawszędzie
10-4-23Irlandiawszędzie
10-4-23Hiszpanialokalnie
10-4-23Francjawszędzie
10-4-23Finlandiawszędzie
10-4-23Daniawszędzie
10-4-23Czechywszędzie
10-4-23Chorwacjawszędzie
10-4-23Holandiawszędzie
10-4-23Belgiawszędzie
10-4-23Austriawszędzie
10-4-23BiHlokalnie
14-4-23Serbiawszędzie
14-4-23Rumuniawszędzie
14-4-23Grecjawszędzie
16-4-23Serbiawszędzie
16-4-23Rumuniawszędzie
16-4-23BiHlokalnie
16-4-23Bułgariawszędzie
17-4-23Serbiawszędzie
17-4-23Ukrainawszędzie
17-4-23Rumuniawszędzie
17-4-23Grecjawszędzie
17-4-23Bułgariawszędzie
20-4-23Turcjalokalnie
21-4-23Turcjawszędzie
22-4-23Turcjawszędzie
23-4-23Turcjawszędzie
23-4-23Hiszpanialokalnie
24-4-23Białoruśwszędzie
25-4-23Białoruśwszędzie
25-4-23Włochywszędzie
25-4-23Portugaliawszędzie
27-4-23Słoweniawszędzie
27-4-23Holandiawszędzie
01-5-23Słoweniawszędzie
01-5-23Szwajcariawszędzie
01-5-23Szwecjawszędzie
01-5-23W.Brytaniawszędzie
01-5-23Turcjawszędzie
01-5-23Białoruśwszędzie
01-5-23Serbiawszędzie
01-5-23Ukrainawszędzie
01-5-23Włochywszędzie
01-5-23Węgrywszędzie
01-5-23Luksemburgwszędzie
01-5-23Łotwawszędzie
01-5-23Niemcywszędzie
01-5-23Norwegiawszędzie
01-5-23POLSKAwszędzie
01-5-23Portugaliawszędzie
01-5-23Rumuniawszędzie
01-5-23Słowacjawszędzie
01-5-23Litwawszędzie
01-5-23Irlandiawszędzie
01-5-23Hiszpaniawszędzie
01-5-23Francjawszędzie
01-5-23Finlandiawszędzie
01-5-23Estoniawszędzie
01-5-23Czechywszędzie
01-5-23Chorwacjawszędzie
01-5-23Bułgariawszędzie
01-5-23Grecjawszędzie
01-5-23Belgiawszędzie
01-5-23Austriawszędzie
01-5-23BiHwszędzie
02-5-23Słoweniawszędzie
02-5-23Serbiawszędzie
02-5-23Hiszpanialokalnie
02-5-23BiHwszędzie
03-5-23POLSKAwszędzie
04-5-23Łotwawszędzie
05-5-23Daniawszędzie
06-5-23Bułgariawszędzie
90 days


   Ceny ON w Europie 28.12.2022
Państwo  PLN/litr  Ilość litrów za 100PLN
Słowenia 7.05 14.18
Rumunia 7.23 13.83
Bułgaria 7.31 13.68
Czechy 7.47 13.39
Luksemburg 7.51 13.32
Portugalia 7.55 13.25
Łotwa 7.57 13.21
Słowacja 7.66 13.05
POLSKA 7.66 13.05
Litwa 7.76 12.89
Hiszpania 7.88 12.69
Włochy 7.88 12.69
Węgry 8.11 12.33
Francja 8.22 12.17
Irlandia 8.24 12.14
Belgia 8.40 11.90
Grecja 8.41 11.89
Austria 8.42 11.88
Niemcy 8.55 11.70
Estonia 8.64 11.57
Holandia 8.77 11.40
Dania 9.22 10.85
Finlandia 9.22 10.85
Norwegia 9.67 10.34
Szwajcaria 9.72 10.29
W.Brytania 9.85 10.15
Szwecja 9.93 10.07

   Reklama w serwisie

Cennik reklam

w serwisie eSpedytor. Cennik nie dotyczy ogłoszeń o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach!   Partnerzy mili sercu

Jeżeli masz zaœ już dość transportu, a musisz odwalić papierkową robotę w biurze, przydadzą się Ci darmowe arkusze Excela. Po godzinach pracy zobacz swoje zdjęcia dzieci bo są dobrym wypoczynkiem. A w ramach rozwoju polecamy serwis poświęcony metodzie elementów skończonych. Na koniec całkowicie wypoczynkowo pooglądaj sobie zdjęcia zwierząt.


: wizytówki : : pojazdy : : ładunki : : baza firm : : moje konto : :katalog:
: Porady prawne: : ogłoszenia : : forum : : regulamin : : pomoc : : o nas : : kontakt :
© cybro: :2002 - 2021 : Transport : Spedycja : eSpedytor.pl  
eSpedytor.pl -Transport, ładunki, wolne pojazdy - Giełda ładunków. Tutaj możesz umieścić informację swoich wolnych pojazdach (wolny ciągnik, wolny bus, ciężarówka) w dziale wolne pojazdy, a w dziala giełda ładunków - wolne ładunki do przewiezienia. Twoja firma transportowa może założyć wizytówkę, na której zaprezentuje się, a osoby odwiedzające zobaczą wszystkie zamieszczone ogłoszenia o wolnych pojazdach lub ładunkach. Spedycja i Spedytorzy i inne przedsiębiorstwa mają możliwość pozostawienia swoich ogłoszeń dotyczących chęci kupna lub sprzedania pojazdów, samochodów, ciężarówek, busów i innych rzeczy. Za pomocą naszego serwisu spedycja i transport może także zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu pracy lub ofertę pracy. Na forum dysksutujesz o wszystkich aspektach działania firm transportowych, spedycyjnych, transporcie międzynarodowym i krajowym, TIR itp. Pozostawienie na naszym serwisie swoich informacji o własnych pojazdach, maszynach, samochodach czy ładunkach to gwarancja sukcesu dla Twojego Przedsiębiorstwa. Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony.