espedytor- transport - ładunki - spedycja

Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony
    szukaj
    wizytówki
    ogłoszenia
    pojazdy
    ładunki
    moje konto
   Reklamaoferty pracy

   Aktualności ITD
Zajęcia brd online ze sportowym akcentem
nowinki ITD: Uczniowie jednej z warszawskich podstawówek uczestniczyli dziś w wyjątkowej lekcji o bezpieczeństwie ruchu...
Niesprawne hamulce naczepy
nowinki ITD: Rutynowa kontrola białoruskiej ciężarówki zakończyła się skierowaniem jej do najbliższego serwisu....
Nietrzeźwy kierowca chciał uciec pieszo
nowinki ITD: Blisko 2,2 promila w wydychanym powietrzu, a w samochodzie pusta butelka po alkoholu. Dalszą jazdę...
Pięciokrotnie przekroczona ładowność pojazdu
nowinki ITD: 4,2 tony mrożonek przewożono samochodem dostawczym o maksymalnej ładowności 800 kilogramów. Auto z towarem...
Nieoznakowana ciężarówka z odpadami
nowinki ITD: Kierowca zestawu przewożącego zużyte katalizatory nie oznaczył zespołu pojazdów tablicami z napisem „odpady”....
wszystkie komunikaty

   Wizytówki
Certyfikat Kompetencji Katowice
certyfikat kompetencji katowice
SZCZĘSNY B2B Solutions Zgierz
szczĘsny b2b solutions jest prężnie rozwijającą się grupą logistyczną, świadczącą kompleksowe i jednostkowe usługi w zakresie logistyki, o zasięgu krajowym i zagranicznym.
FHU Pewja Brzeziny
Dexel Sp. Z O.O. Daleszewo
dexel sp. z o.o.
RED LINE Zduńska Wola
Waldi Trans Krzyżanowice
transport krajowy i międzynarodowy 1.5t
Pack4you Katarzyna Rycharska Bydgoszcz
BrokerKurier.pl Warszawa
brokerkurier.pl
BP Bełchatów
transport krajowy i międzynarodowy / domestic and international transport
Philip Opole
dodaj wizytówkę

   Reklama

eSpedytor prowadzi pozytywny ranking firm transportowych . Ponadto za pośrednictwem naszego katalogu znajdziesz firmy oferujące Wolne ładunki. Dodatkowe informacje odnajdziesz w serwisach informacyjnych eSpedytora, jak np. w blogu transportowym znajdziesz sporo wiedzy.


INFORMACJA 83/2020

Komisja przyjęła do rozpatrzenia wszystkie wnioski, które wpłynęły do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego lub Stowarzyszeń do dnia 27 listopada 2020 r. 

Ogólna liczba zezwoleń EKMT/CEMT przekazanych do dyspozycji dla polskich przedsiębiorców
w roku 2021 wynosi 3 714 szt. zezwoleń. Poniżej tabela z podziałem na poszczególne kategorie zezwoleń:

 

OGRANICZENIA

EURO 5

EURO 6

GRUPA I

---

48

GRUPA II - BEZ GR

---

48

GRUPA III - BEZ A, GR

---

96

GRUPA IV - BEZ A, GR, RUS

---

288

GRUPA V - BEZ A, I, RUS

---

12

GRUPA VI - BEZ A, GR, I, RUS

---

1344

GRUPA VII - BEZ A, GR, I, RUS, H

750

1128

SUMA

750

2964

 

Lista przyznanych zezwoleń EKMT

Termin odbioru zezwoleń mija w dniu 13 stycznia 2021 r.

Odwołania od decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu zezwoleń EKMT można składać do dnia 13 stycznia 2021 włącznie.

I.

Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, tj.:

 • zezwolenia EURO 6 grupy  I – 48 szt.

 • zezwolenia EURO 6 grupy II  – 48 szt.  (z wyłączeniem GR)

 • zezwolenia EURO 6 grupy III – 96 szt.  (z wyłączeniem A, GR)  

przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania zezwoleń EKMT otrzymanych przez przedsiębiorców w roku 2020 i dokonała podziału zezwoleń na 2021 rok wg poniższych kryteriów:

 • zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja, przydzielone zostały odpowiednio do posiadanych w roku 2020 zezwolen EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja

 • przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja,

 • przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – październik 2020 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2020 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;

 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy min. EURO 6 z tytułem prawnym do dysponowania pojazdem wg stanu na dzień 9 grudnia 2020 r.  

 • liczba przydzielonych zezwoleń EKMT/CEMT nie może być wyższa niż liczba wnioskowana;

Według powyższych kryteriów przydzielono 151 zezwoleń EKMT.

 

II. 

W przypadku przedsiębiorców którzy posiadali więcej niż jedno zezwolenie EKMT z obszarem ważności Rosja, a średnia jazd wyniosła poniżej 3 jazd miesięcznie Komisja postanowiła przydzielić zezwolenia EKMT według następującej reguły:

 • przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z  obszarem ważności Rosja.

 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej
  3 pojazdy min. EURO 6 z tytułem prawnym do dysponowania pojazdem wg stanu na dzień
  9 grudnia 2020 r.
   

 • suma średnich jazd z każdego zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja dzielona przez 3 (wymagana liczba jazd na jedno zezwolenie). Każdy przedsiębiorca z zastosowaniem reguł matematycznych otrzymał zezwolenia w liczbie odpowiadającej trzem jazdom na jedno zezwolenie.

Według powyższych kryteriów przydzielono 14 zezwoleń EKMT

 

III.

Komisja Społeczna postanowiła przydzielić przedsiębiorcom, którzy w roku 2020 posiadali zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja, po jednej sztuce zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja według poniższych kryteriów:

 1. Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z  obszarem ważności Rosja.

 2. Przedsiębiorca wykorzystał co najmniej 50 zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2020
  (stan na dzień 09.12.2020 r.);

 3. Przedsiębiorca posiada co najmniej 37 pojazdów min. EURO 6 (stan na dzień 09.12.2020 r.);

 4. Przedsiębiorca posiadał EKMT w roku 2020 oraz zrealizował w okresie styczeń – październik 2020 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2020 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;

 

Według ww. reguł zezwolenia otrzymali przedsiębiorcy, którzy złożyli następujące wnioski:

92, 104, 106, 127, 138, 147, 151, 291, 346, 445,

Według ww. reguły przydzielono 10 zezwoleń.

 

IV.

Komisja Społeczna postanowiła przydzielić przedsiębiorcom, którzy w roku 2020 nie posiadali zezwoleń EKMT z obszarem ważności Rosja, po jednej sztuce zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja według poniższych kryteriów:

 1. Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z  obszarem ważności Rosja.

 2. Przedsiębiorca wykorzystał co najmniej 30 zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2020
  (stan na dzień 09.12.2020 r.);

 3. Przedsiębiorca posiada co najmniej 12 pojazdów min. EURO 6 (stan na dzień 09.12.2020 r.);

Według ww. reguł zezwolenia otrzymali przedsiębiorcy, którzy złożyli następujące wnioski:

30, 36,  95, 126, 148, 185, 205, 222, 354, 357, 409, 412, 508.

Według ww. reguły przydzielono 13 zezwolenia.

 

W przypadku przedsiębiorców z pkt III i IV za każde przydzielone zezwolenie EKMT z obszarem ważności RUS z limitu podstawowego zezwoleń Rosja kraje trzecie 2021 potrąconych zostanie 15 szt. zezwoleń.

 

V.

Komisja Społeczna postanowiła rozdzielić pozostałe rodzaje zezwoleń EKMT/CEMT według następujących kryteriów:

1zezwolenia EURO 6 grupy IV – 288 szt. (z wyłączeniem A, GR, i RUS):

 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2020, średnia jazd w relacji z Włochami powyżej 0,8;

 • przedsiębiorca, który posiadał zezwolenia w roku 2020 a wnioskował o zezwolenia na rok 2021 otrzymuje 1 szt. zezwolenia, jeżeli jego średnia jazd w relacji z Włochami wyniosła poniżej 0,8;

 • przedsiębiorca, który nie posiadał zezwolenia w roku 2020 a wnioskował o zezwolenie na rok 2021 otrzymuje 1 szt. zezwolenia;

 • przedsiębiorca posiada minimum 1 pojazd normy EURO 6.

Według ww. reguły przydzielono 245 zezwoleń.

 

2. zezwolenia EURO 6 grupy V12 szt. (z wyłączeniem  A, I i RUS):

Przedsiębiorca otrzymuje 1 zezwolenie pod następującymi warunkami

 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2020

 • dla przedsiębiorców którzy nie posiadali w 2020 i złożyli wniosek otrzymają po 1 szt. zezwolenia wg najwyższej liczby pojazdów

Według ww. reguły przydzielono 12 zezwoleń.

 

3. zezwolenia EURO 6 grupy VI – 1344 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT,

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy EURO 6,

 • liczba przydzielonych zezwoleń EKMT nie może być wyższa od liczby posiadanych pojazdów EURO 6

 • zezwolenia przydzielane są zgodnie z wnioskiem,

Według ww. reguły przydzielono 1104 zezwolenia.

 

4. zezwolenia EURO 6 grupy VII1128 szt. (z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H)

 • przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT,

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy EURO 6

 • liczba otrzymanych zezwoleń stanowi iloraz liczby wnioskowanej do współczynnika 2,2.

 • liczba otrzymanych zezwoleń nie może być wyższa od liczby pojazdów kategorii EURO 6

Według ww. reguły przydzielono 1023 zezwolenia.

 

5. zezwolenia EURO 5 grupy VII750 szt. (z wyłączeniem  A, GR, I, RUS i H)

 •  przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5

 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2020

 • przedsiębiorca który nie posiadał zezwolenia w roku 2020 otrzymuje zezwolenia zgodnie z wnioskiem ale nie więcej niż 40 szt.

 • liczba przydzielonych zezwoleń EKMT nie może być wyższa od sumy posiadanych pojazdów EURO5 i EURO 6

Według ww. reguły przydzielono 693 zezwolenia.

 

VI. 

Zasady odbioru zezwoleń EKMT

1. Zezwolenia można odebrać po złożeniu pisemnego zamówienia.

2. Do zamówienia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty. Opłata za wydanie jednego zezwolenia wynosi 1800 zł. 

Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa  

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

3. Do zamówienia należy dołączyć pieczęć firmową.

4. Posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

 

ODBIORY DOKUMENTÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ POPRZEZ OPERATORA POCZTOWEGO LUB PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ. W sprawach pilnych, uzasadnionych okolicznościami istnieje możliwość odbioru osobistego po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu z pracownikiem wizyty drogą e-mailową w godzinach 13:00-15:00.

W sprawach związanych z odbiorem zezwoleń EKMT prosimy o wysyłanie e-maili na adres zezwolenia.rzeczy.btmgitd.govplW tytule e-maila prosimy wpisać EKMT 2021.

 

VII.

Każdy przedsiębiorca zgodnie z regułami określonymi w pkt I-V otrzymuje zezwolenia kategorii EURO 6 w liczbie nie wyższej niż liczba posiadanych pojazdów EURO 6.

źródło: GITD data publikacji na stronach GITD :23-12-2020


Informacja Biura Obsługi Transportu Miedzynarodowego


   Komunikatów (542)
Nr. Komunikat Oglądano
1INFORMACJA 2/2021
Dodatkowe limity na miesiąc luty
7
2INFORMACJA 1/2021
Wnioski o przyznanie zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2020
10
3INFORMACJA 84/2020
Zakończenie negocjacji umowy o handlu i współpracy pomiędzy UE i Wielką Brytanią
6
4INFORMACJA 79/2020 - aktualizacja (zmiana terminu ważności zezwoleń gruzińskich)
Terminy ważności zezwoleń z kontyngentu 2020 r.
10
5INFORMACJA 82/2020
Wydawanie zezwoleń Białoruś ogólne z kontyngentu 2021
10
6INFORMACJA 81/2020
Wydawanie zezwoleń Białoruś ogólne/Białoruś tranzyt
7
7INFORMACJA 80/2020
Wyczerpanie puli zezwoleń Białoruś kr-3
10
8INFORMACJA 79/2020
Terminy ważności zezwoleń z kontyngentu 2020 r.
11
9INFORMACJA 78/2020
Wnioski o przyznanie zezwoleń Rosja kr-3
22
10INFORMACJA 77/2020
Wnioski o przyznanie zezwoleń Uzbekistan ogólne
18
11INFORMACJA 76/2020
Zakaz wjazdu na terytorium Mongolii
14
12INFORMACJA 75/2020
24 grudnia dniem wolnym od pracy dla pracowników GITD
22
13INFORMACJA 74/2020
Wyczerpanie puli zezwoleń Białoruś tranzyt
18
14INFORMACJA 73/2020
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt - aktualizacja
20
15INFORMACJA 72/2020
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt
12
16INFORMACJA 71/2020
Wyczerpanie puli zezwoleń Białoruś ogólne
16
17INFORMACJA 70/2020
Wykonywanie przewozów na Białoruś na podstawie zezwoleń EKMT
16
18INFORMACJA 68/2020
Składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2021
49
19INFORMACJA 69/2020
Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem
34
20INFORMACJA 67/2020
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Białoruś ogólne i Białoruś tranzyt
37
21INFORMACJA 66/2020
Dodatkowe limity na miesiąc grudzień
37
22INFORMACJA 65/2020
 Zwrot kart z karnetów do zezwoleń EKMT
32
23INFORMACJA 64/2020
Dalsze ograniczenia dostępu do Sali Obsługi Klienta oraz Biura Podawczego
36
24INFORMACJA 63/2020
Składanie wniosków o wydanie świadectwa kierowcy
61
25INFORMACJA 62/2020
Wyczerpanie puli zezwoleń Uzbekistan ogólne
40
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  


Google
 

    Szybkie ogłoszenia - ładunki

    Utrudnienia i pogoda na drogach
Lp.województwoIlość utrudnień
1dolnośląskie2
2kujawsko-pomorskie6
3lubelskie14
4lubuskie8
5łódzkie11
6małopolskie6
7mazowieckie11
8opolskie4
9podkarpackie22
10podlaskie7
11pomorskie8
12śląskie19
13świętokrzyskie12
14warmińsko-mazurskie7
15wielkopolskie9
16zachodnio-pomorskie5

    Czas oczekiwania na granicach
17-1-2021 godz. 6
Przejœcieciężarowe autokaryosobowe
do z do z do z
Bobrowniki 0 10 0 0 0 0
Terespol 0 0 0 0 0 0
Bezledy 0 0 0 0 0 0
Gronowo 0 0 0 0 0 0
Goldap 0 0 0 0 0 0
Kuznica 0 5 0 0 0 0
Polowce 0 0 0 0 0 0
Koroszczyn 0 10 0 0 0 0
Slawatycze 0 0 0 0 0 0
Dorohusk 0 5 0 0 0 0
Hrebenne 0 0 0 0 0 0
Zosin 0 0 0 0 0 0
Korczowa 0 5 0 0 0 0
Medyka 0 0 0 0 0 0
Kroscienko 0 0 0 0 0 0
Grzechotki 0 0 0 0 0 0

   Kursy walut od dnia 2021-01-15
Waluta Kod skup sprzed.
dolar amerykański1USD3,71153,7865
dolar australijski1AUD2,87402,9320
dolar kanadyjski1CAD2,92702,9862
euro1EUR4,49734,5881
forint (Węgry)100HUF1,25121,2764
frank szwajcarski1CHF4,17134,2555
funt szterling1GBP5,06685,1692
jen (Japonia)100JPY3,56563,6376
korona czeska1CZK0,17170,1751
korona duńska1DKK0,60460,6168
korona norweska1NOK0,43630,4451
korona szwedzka1SEK0,44420,4532
SDR (MFW)1XDR5,33115,4389


   Święta w Europie do 17-04-2021
Data Kraj Uwagi
24-1-21Rumuniawszędzie
08-2-21Słoweniawszędzie
15-2-21Andorawszędzie
15-2-21Serbiawszędzie
16-2-21Litwawszędzie
16-2-21Serbiawszędzie
23-2-21Rosjawszędzie
24-2-21Estoniawszędzie
28-2-21Hiszpaniawszędzie
01-3-21BiHlokalnie
01-3-21Hiszpaniawszędzie
01-3-21Szwajcarialokalnie
03-3-21Bułgariawszędzie
08-3-21Białoruśwszędzie
08-3-21Grecjawszędzie
08-3-21Rosjawszędzie
08-3-21Ukrainawszędzie
11-3-21Litwawszędzie
14-3-21Andorawszędzie
15-3-21Węgrywszędzie
17-3-21Irlandiawszędzie
17-3-21W.Brytaniawszędzie
19-3-21Hiszpaniawszędzie
19-3-21Szwajcarialokalnie
01-4-21Daniawszędzie
01-4-21Hiszpanialokalnie
01-4-21Norwegiawszędzie
02-4-21Andorawszędzie
02-4-21Czechywszędzie
02-4-21Daniawszędzie
02-4-21Estoniawszędzie
02-4-21Finlandiawszędzie
02-4-21Francjalokalnie
02-4-21Grecjawszędzie
02-4-21Hiszpaniawszędzie
02-4-21Łotwawszędzie
02-4-21Niemcywszędzie
02-4-21Norwegiawszędzie
02-4-21Portugaliawszędzie
02-4-21Słowacjawszędzie
02-4-21Szwajcarialokalnie
02-4-21Szwecjawszędzie
02-4-21Węgrywszędzie
04-4-21BiHlokalnie
05-4-21Austriawszędzie
05-4-21Andorawszędzie
05-4-21Belgiawszędzie
05-4-21BiHlokalnie
05-4-21Chorwacjawszędzie
05-4-21Czechywszędzie
05-4-21Daniawszędzie
05-4-21Estoniawszędzie
05-4-21Finlandiawszędzie
05-4-21Francjawszędzie
05-4-21Grecjawszędzie
05-4-21Holandiawszędzie
05-4-21Hiszpanialokalnie
05-4-21Irlandiawszędzie
05-4-21Litwawszędzie
05-4-21Luksemburgwszędzie
05-4-21Łotwawszędzie
05-4-21Niemcywszędzie
05-4-21Norwegiawszędzie
05-4-21POLSKAwszędzie
05-4-21Słowacjawszędzie
05-4-21Szwajcarialokalnie
05-4-21Szwecjawszędzie
05-4-21W.Brytaniawszędzie
05-4-21Węgrywszędzie
05-4-21Włochywszędzie
08-4-21Szwajcarialokalnie
90 days


   Ceny ON w Europie 1.12.2020
Państwo  PLN/litr  Ilość litrów za 100PLN
Bułgaria 4.07 24.57
Rumunia 4.17 23.98
Litwa 4.23 23.64
Luksemburg 4.26 23.47
POLSKA 4.31 23.20
Łotwa 4.33 23.09
Estonia 4.44 22.52
Słowacja 4.48 22.32
Słowenia 4.50 22.22
Węgry 4.56 21.93
Austria 4.58 21.83
Czechy 4.61 21.69
Niemcy 4.62 21.65
Hiszpania 4.72 21.19
Grecja 5.10 19.61
Irlandia 5.23 19.12
Portugalia 5.40 18.52
Finlandia 5.49 18.21
Włochy 5.64 17.73
Francja 5.68 17.61
Holandia 5.71 17.51
Dania 5.87 17.04
Norwegia 5.89 16.98
W.Brytania 5.92 16.89
Belgia 6.03 16.58
Szwajcaria 6.14 16.29
Szwecja 6.17 16.21

   Reklama w serwisie

Cennik reklam

w serwisie eSpedytor. Cennik nie dotyczy ogłoszeń o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach!   Partnerzy mili sercu

Jeżeli masz zaœ już dość transportu, a musisz odwalić papierkową robotę w biurze, przydadzą się Ci darmowe arkusze Excela. Po godzinach pracy zobacz swoje zdjęcia dzieci bo są dobrym wypoczynkiem. A w ramach rozwoju polecamy serwis poświęcony metodzie elementów skończonych. Na koniec całkowicie wypoczynkowo pooglądaj sobie zdjęcia zwierząt.


: wizytówki : : pojazdy : : ładunki : : baza firm : : moje konto : :katalog:
: Porady prawne: : ogłoszenia : : forum : : regulamin : : pomoc : : o nas : : kontakt :
© cybro: :2002 - 2018 : Transport : Spedycja : eSpedytor.pl  
eSpedytor.pl -Transport, ładunki, wolne pojazdy - Giełda ładunków. Tutaj możesz umieścić informację swoich wolnych pojazdach (wolny ciągnik, wolny bus, ciężarówka) w dziale wolne pojazdy, a w dziala giełda ładunków - wolne ładunki do przewiezienia. Twoja firma transportowa może założyć wizytówkę, na której zaprezentuje się, a osoby odwiedzające zobaczą wszystkie zamieszczone ogłoszenia o wolnych pojazdach lub ładunkach. Spedycja i Spedytorzy i inne przedsiębiorstwa mają możliwość pozostawienia swoich ogłoszeń dotyczących chęci kupna lub sprzedania pojazdów, samochodów, ciężarówek, busów i innych rzeczy. Za pomocą naszego serwisu spedycja i transport może także zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu pracy lub ofertę pracy. Na forum dysksutujesz o wszystkich aspektach działania firm transportowych, spedycyjnych, transporcie międzynarodowym i krajowym, TIR itp. Pozostawienie na naszym serwisie swoich informacji o własnych pojazdach, maszynach, samochodach czy ładunkach to gwarancja sukcesu dla Twojego Przedsiębiorstwa. Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony.