espedytor- transport - ładunki - spedycja

Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony
    szukaj
    wizytówki
    ogłoszenia
    pojazdy
    ładunki
    moje konto
   Reklamaoferty pracy

   Aktualności ITD
Lekceważenie prawa nie popłaca
Pojazd, wbrew przepisom, nie został wyposażony w tachograf. Kierowca nie posiadał wymaganej dokumentacji. Ponadto przewożony ładunek nie był odpowiednio zabezpieczony. Uchybienia te wykazali inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.
Stracił prawo jazdy i kartę brata
Kontrola inspektorów ze śląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zakończyła się zatrzymaniem na trzy miesiące prawa jazdy za manipulację związaną z czasem pracy. Łotewski kierowca do zapisu w tachografie własnych aktywności posłużył się kartą brata.
Kontrole zagranicznych samochodów ciężarowych na Mazowszu
247 skontrolowanych ciężarówek przewoźników z zagranicy to bilans jednodniowej akcji funkcjonariuszy mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Ujawniono przypadek wykonywania międzynarodowego przewozu bez wymaganego zezwolenia.
Przewóz osób z wykorzystaniem aplikacji
Dwóch zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt kontroli przeprowadzonej przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego.
Na bakier z odbiorami odpoczynków
Kierowca litewskiej ciężarówki w kontrolowanym okresie dwanaście razy naruszył przepisy związane ze swoim czasem pracy. Funkcjonariusze podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili również, że poruszał się z naczepą bez ważnego badania technicznego.
wszystkie komunikaty

   Wizytówki
Certyfikat Kompetencji Katowice
certyfikat kompetencji katowice
RED LINE Zduńska Wola
Dexel Sp. Z O.O. Daleszewo
dexel sp. z o.o.
SZCZĘSNY B2B Solutions Zgierz
szczĘsny b2b solutions jest prężnie rozwijającą się grupą logistyczną, świadczącą kompleksowe i jednostkowe usługi w zakresie logistyki, o zasięgu krajowym i zagranicznym.
FHU Pewja Brzeziny
stodoła sokolina
!!!zapraszamy do wspÓŁpracy !!! p.p.h.u. "stodoŁa" przewóz osób
FIRMA TRANSPORTOWA "LETRANS" Sieroszewice
firma transportowa "letrans"
Auto-Service Błonie
usługi transportowe.
LAMIL Łęczyca
lamil spedycja cysterny transport
ag lublin
ag uslugi transportowe
dodaj wizytówkę

   Reklama

eSpedytor prowadzi pozytywny ranking firm transportowych . Ponadto za pośrednictwem naszego katalogu znajdziesz firmy oferujące Wolne ładunki. Dodatkowe informacje odnajdziesz w serwisach informacyjnych eSpedytora, jak np. w blogu transportowym znajdziesz sporo wiedzy.


INFORMACJA 64/2021

INFORMACJA 64/2021

14.12.2021

Wydawanie zezwoleń EKMT z kontyngentu 2022

Komisja przyjęła do rozpatrzenia wszystkie wnioski, które wpłynęły do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego do dnia 26 listopada 2021 r.  

Ogólna liczba zezwoleń EKMT/CEMT przekazanych do dyspozycji dla polskich przedsiębiorców w roku 2022 wynosi 3 556 szt. Poniżej tabela z podziałem na poszczególne kategorie zezwoleń:

OGRANICZENIA

EURO 5

EURO 6

GRUPA I

---

48

GRUPA II - BEZ GR

---

48

GRUPA III - BEZ A, GR

---

96

GRUPA IV - BEZ A, GR, RUS

---

288

GRUPA V - BEZ A, I , RUS

---

12

GRUPA VI - BEZ A, GR, I, RUS

---

1344

GRUPA VII - BEZ A, GR, I, RUS, H

1540

180

SUMA

1540

2016

Lista przyznanych zezwoleń EKMT

Zezwolenia wydawane będą do dnia 14 stycznia 2022 włącznie.

Odwołania od decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu zezwoleń EKMT można składać do dnia 14 stycznia 2022 włącznie (osobiście zgodnie z treścią INFORMACJI 32/2021, tj. w godzinach 9:00 - 12:00 oraz 12:30-14:30 lub wysyłając na adres email zezwolenia.rzeczy.btm@gitd.gov.pl wpisując w tytule ODWOŁANIE EKMT 2022).

I.

Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, tj.:

 • zezwolenia EURO 6 grupy  I – 48 szt.
 • zezwolenia EURO 6 grupy II  – 48 szt.  (z wyłączeniem GR)
 • zezwolenia EURO 6 grupy III – 96 szt.  (z wyłączeniem A, GR)  

przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania zezwoleń EKMT otrzymanych przez przedsiębiorców w roku 2021 i dokonała podziału zezwoleń na 2022 rok wg poniższych kryteriów:

 • zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja, przydzielone zostały odpowiednio do posiadanych w roku 2021 zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja;
 • przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – październik 2021 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2021 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy EURO 6 z tytułem prawnym do dysponowania pojazdem wg stanu na dzień 6 grudnia 2021 r.  
 • liczba przydzielonych zezwoleń EKMT/CEMT nie może być wyższa niż liczba wnioskowana;

Według powyższych kryteriów przydzielono 169 zezwoleń EKMT

II. 

W przypadku przedsiębiorców którzy, posiadali więcej niż jedno zezwolenie EKMT z obszarem ważności Rosja, a średnia jazd wyniosła poniżej 3 jazd miesięcznie Komisja postanowiła przydzielić zezwolenia EKMT według następującej reguły:

 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy EURO 6 z tytułem prawnym do dysponowania pojazdem wg stanu na dzień 6 grudnia 2021 r.  
 • suma średnich jazd z każdego zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja dzielona przez 3 (wymagana liczba jazd na jedno zezwolenie). Każdy przedsiębiorca z zastosowaniem reguł matematycznych otrzymał zezwolenia w liczbie odpowiadającej trzem jazdom na jedno zezwolenie.

Według powyższych kryteriów przydzielono 6 zezwoleń EKMT.

III .

Komisja Społeczna postanowiła przydzielić przedsiębiorcom, którzy w roku 2021 posiadali zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja, po jednej sztuce zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja według poniższych reguł:

 1. Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z  obszarem ważności Rosja.
 2. Przedsiębiorca zwrócił co najmniej 640 zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2021
  (stan na dzień 6.12.2021 r.);
 3. Przedsiębiorca posiadał EKMT w roku 2021 oraz zrealizował w okresie styczeń – październik 2021 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2021 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;

 

Zezwolenia były przydzielane zaczynając od przedsiębiorcy z najwyższą liczbą zwróconych zezwoleń Rosja kr-3

Według ww. reguł zezwolenia otrzymali przedsiębiorcy, którzy złożyli następujące wnioski:

48,71, 219, 191, 298, 228

Według ww. reguły przydzielono 6 zezwoleń.

IV.

Komisja Społeczna postanowiła przydzielić przedsiębiorcom, którzy w roku 2021 nie posiadali zezwoleń EKMT z obszarem ważności Rosja, po jednym zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja według poniższych kryteriów:

 1. Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z  obszarem ważności Rosja.
 2. Przedsiębiorca wykorzystał co najmniej 59 zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2021
  (stan na dzień 6.12.2021 r.);
 3. Przedsiębiorca posiada co najmniej 10 pojazdów min. EURO 6 (stan na dzień 06.12.2021 r.).

Według ww. reguł zezwolenia otrzymali przedsiębiorcy, którzy złożyli następujące wnioski:

178, 18, 265, 318, 411, 13,

Według ww. reguły przydzielono 6 zezwoleń.

W przypadku przedsiębiorców z pkt III i IV za każde przydzielone zezwolenie EKMT z obszarem ważności RUS z limitu podstawowego zezwoleń Rosja kraje trzecie 2021 potrąconych zostanie 15 szt. zezwoleń.

V.

Komisja Społeczna postanowiła rozdzielić pozostałe rodzaje zezwoleń EKMT/CEMT według następujących kryteriów:

  1. zezwolenia EURO 6 grupy IV – 288 szt.  (z wyłączeniem A, GR, i RUS):
 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2021;
 • przedsiębiorca, który posiadał zezwolenie w roku 2021 a wnioskował o zezwolenia na rok 2022 otrzymuje 1 zezwolenie dodatkowo, jeżeli średnia jego jazd w relacji z Włochami wyniosła 3,0 i więcej
 • przedsiębiorca, który nie posiadał zezwolenia w roku 2021 a wnioskował o zezwolenie na rok 2022 otrzymuje 1 szt. zezwolenia;

Według ww. reguły przydzielono 268 zezwoleń.

  1. zezwolenia EURO 6 grupy V12 szt. (z wyłączeniem  A, I i RUS):
 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2021
 • przedsiębiorcy którzy nie posiadali w 2021 zezwoleń i złożyli wniosek otrzymują po
  1 zezwoleniu. Zezwolenia otrzymują przedsiębiorcy, którzy posiadają
  minimum 100 pojazdów EURO 6

Według ww. reguły przydzielono 12 zezwoleń.

3. zezwolenia EURO 6 grupy VI – 1344 szt.  (z wyłączeniem A, GR, I i RUS) - Wolna sprzedaż 

 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy EURO 6
 • otrzymać można jedno zezwolenie na każdy pojazd normy EURO 6
 1. zezwolenia EURO 6 grupy VII180 szt. (z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H)
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy EURO 6
 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, ale nie więcej niż 4
 • liczba otrzymanych zezwoleń nie może być wyższa od liczby pojazdów kategorii EURO 6

Według ww. reguły przydzielono 164 zezwolenia.

 1. zezwolenia EURO 5 grupy VII1540 szt. (z wyłączeniem  A, GR, I, RUS i H) - Wolna sprzedaż 
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5
 • otrzymać można jedno zezwolenie na każdy pojazd normy minimum EURO 5

VI. 

Zasady odbioru zezwoleń EKMT przydzielonych przez Komisję Społeczną

  1. Przyznane zezwolenia można odebrać po złożeniu pisemnego zamówienia.
  2. Do zamówienia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty. Opłata za wydanie jednego zezwolenia wynosi 1800 zł. 

Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa  

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

  1. Do zamówienia należy dołączyć pieczęć firmową.
  2. Posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.
  3. Odbiór zezwoleń z wolnej sprzedaży wymaga złożenia pisemnego zamówienia i wniosku o wydanie zezwolenia.

 

ODBIÓR ZEZWOLEŃ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO LUB PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ.

W sprawach pilnych, uzasadnionych okolicznościami istnieje możliwość odbioru osobistego po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu z pracownikiem wizyty drogą e-mailową w godzinach 12:30-14:30.

W sprawach związanych z odbiorem zezwoleń EKMT prosimy o wysyłanie e-maili na adres kurier.zezwolenia.btm@gitd.gov.pl W tytule e-maila prosimy wpisać ODBIÓR EKMT 2022.

VII.

Każdy przedsiębiorca zgodnie z regułami określonymi w pkt I-V otrzymuje zezwolenia kategorii:

- EURO 6 w liczbie nie wyższej niż liczba posiadanych pojazdów EURO 6,  

- EURO 5 w liczbie nie wyższej niż suma posiadanych pojazdów EURO 5 i  EURO 6.

Suma wszystkich pobranych zezwoleń nie może być wyższa od sumy posiadanych pojazdów EURO 5 i EURO 6

 

źródło: GITD data publikacji na stronach GITD : 14.12.2021


Informacja Biura Obsługi Transportu Miedzynarodowego


   Komunikatów (609)
Nr. Komunikat Oglądano
1INFORMACJA 2/2021
Dodatkowe limity na miesiąc luty
6
2INFORMACJA 1/2022
Dodatkowa pula zezwoleń Serbia kr-3 termin ważności 31.01.2022 r
9
3INFORMACJA 67/2021
Osobisty odbiór zezwoleń zagranicznych
19
4INFORMACJA 66/2021
Dotycząca wydawania zezwoleń Białoruś 2022
12
5INFORMACJA 65/2021
Terminy ważności zezwoleń z kontyngentu 2021 r.
23
6INFORMACJA 63/2021
komunikat dot. właściwości
49
7INFORMACJA 62/2021
24 grudnia 2021 oraz 7 stycznia 2022 dniami wolnymi od pracy dla pracowników GITD
28
8INFORMACJA 61/2021
Przyjmowanie podań - dodatkowa pula zezwoleń Rosja Kr-3
31
9INFORMACJA 60/2021
Wyczerpanie puli zezwoleń Białoruś ogólne
120
10INFORMACJA 59/2021
Wydawanie zezwoleń Uzbekistan ogólne
70
11INFORMACJA 58/2021
dot. wystawiania faktur GLS
52
12INFORMACJA 57/2021
w sprawie składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2022
69
13INFORMACJA 56/2021
dot. posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej
117
14INFORMACJA 55/2021
Informacja dotycząca zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś ogólna oraz zwrotów zezwoleń Białoruś ogólne oraz Białoruś tranzyt.
50
15INFORMACJA 54/2021
DOTYCZY TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW
92
16INFORMACJA 53/2021
Dodatkowe limity na miesiąc Grudzień
171
17INFORMACJA 52/2021
Termin odbioru zezwoleń zagranicznych z limitu podstawowego
50
18INFORMACJA 51/2021
Wyczerpanie puli zezwoleń Tadżykistan kraje trzecie
47
19INFORMACJA 50/2021
Dodatkowe limity na miesiąc listopad
49
20INFORMACJA 49/2021
dot. usługi GLS - samodzielne fakturowanie
52
21INFORMACJA 48/2021
Nowy serwis ITD INFOMAT ? Twój serwis w GITD
55
22INFORMACJA 47/2021
Wyczerpanie puli zezwoleń EKMT grupy VII Euro 5
74
23INFORMACJA 46/2021
dot. wystawiania faktur GLS
55
24INFORMACJA 45/2021
dot. posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej
58
25INFORMACJA 44/2021
Dodatkowe limity na miesiąc październik
146


Google
 

    Szybkie ogłoszenia - ładunki

    Utrudnienia i pogoda na drogach
Lp.województwoIlość utrudnień
1dolnośląskie11
2kujawsko-pomorskie8
3lubelskie5
4lubuskie16
5mazowieckie10
6małopolskie23
7opolskie24
8podkarpackie6
9podlaskie7
10pomorskie11
11śląskie37
12świętokrzyskie5
13warmińsko-mazurskie17
14wielkopolskie18
15zachodniopomorskie4
16łódzkie9

    Czas oczekiwania na granicach
16-1-2022 godz. 10
Przejœcieciężarowe autokaryosobowe
do z do z do z
Bobrowniki 0 83 0 0 0 0
Terespol 0 0 0 0 0 0
Bezledy 0 0 0 0 0 0
Gronowo 0 0 0 0 0 0
Goldap 0 0 0 0 0 0
Kuznica 0 0 0 0 0 0
Polowce 0 0 0 0 0 0
Koroszczyn 0 40 0 0 0 0
Slawatycze 0 0 0 0 0 0
Dorohusk 0 16 0 0 0 0
Hrebenne 0 0 0 0 0 0
Zosin 0 0 0 0 0 0
Korczowa 0 6 0 0 0 0
Medyka 0 1 0 0 0 0
Kroscienko 0 0 0 0 0 0
Grzechotki 0 0 0 0 0 0

   Kursy walut od dnia 2022-01-14
Waluta Kod skup sprzed.
dolar amerykański1USD3,91283,9918
dolar australijski1AUD2,85952,9173
dolar kanadyjski1CAD3,14013,2035
euro1EUR4,48964,5802
forint (Węgry)100HUF1,26601,2916
frank szwajcarski1CHF4,30064,3874
funt szterling1GBP5,37875,4873
jen (Japonia)100JPY3,42313,4923
korona czeska1CZK0,18360,1874
korona duńska1DKK0,60330,6155
korona norweska1NOK0,45190,4611
korona szwedzka1SEK0,43950,4483
SDR (MFW)1XDR5,53545,6472


   Święta w Europie do 16-04-2022
Data Kraj Uwagi
24-1-22Rumuniawszędzie
08-2-22Słoweniawszędzie
15-2-22Serbiawszędzie
16-2-22Serbiawszędzie
16-2-22Litwawszędzie
23-2-22Rosjawszędzie
24-2-22Estoniawszędzie
28-2-22Hiszpanialokalnie
28-2-22Andorawszędzie
01-3-22Szwajcarialokalnie
01-3-22BiHwszędzie
03-3-22Bułgariawszędzie
07-3-22Grecjawszędzie
08-3-22Ukrainawszędzie
08-3-22Rosjawszędzie
08-3-22Białoruśwszędzie
11-3-22Litwawszędzie
14-3-22Andorawszędzie
15-3-22Węgrywszędzie
15-3-22Andorawszędzie
17-3-22W.Brytanialokalnie
17-3-22Irlandiawszędzie
19-3-22Szwajcarialokalnie
19-3-22Hiszpanialokalnie
25-3-22Grecjawszędzie
07-4-22Szwajcarialokalnie
14-4-22Norwegiawszędzie
14-4-22Hiszpanialokalnie
14-4-22Daniawszędzie
15-4-22Węgrywszędzie
15-4-22W.Brytaniawszędzie
15-4-22Szwecjawszędzie
15-4-22Szwajcarialokalnie
15-4-22Słowacjawszędzie
15-4-22Portugaliawszędzie
15-4-22Norwegiawszędzie
15-4-22Niemcywszędzie
15-4-22Łotwawszędzie
15-4-22Hiszpaniawszędzie
15-4-22Holandiawszędzie
15-4-22Francjawszędzie
15-4-22Finlandiawszędzie
15-4-22Estoniawszędzie
15-4-22Daniawszędzie
15-4-22Czechywszędzie
90 days


   Ceny ON w Europie 7.01.2022
Państwo  PLN/litr  Ilość litrów za 100PLN
Bułgaria 5.65 17.70
Rumunia 5.65 17.70
POLSKA 5.77 17.33
Łotwa 5.85 17.09
Węgry 5.87 17.04
Estonia 6.01 16.64
Litwa 6.13 16.31
Hiszpania 6.23 16.05
Słowacja 6.26 15.97
Luksemburg 6.32 15.82
Austria 6.37 15.70
Czechy 6.43 15.55
Słowenia 6.48 15.43
Grecja 6.76 14.79
Portugalia 6.92 14.45
Niemcy 7.04 14.20
Irlandia 7.30 13.70
Francja 7.34 13.62
Włochy 7.55 13.25
Belgia 7.65 13.07
Dania 7.68 13.02
Holandia 7.88 12.69
Szwajcaria 8.02 12.47
Finlandia 8.04 12.44
Norwegia 8.12 12.32
W.Brytania 8.18 12.22
Szwecja 8.92 11.21

   Reklama w serwisie

Cennik reklam

w serwisie eSpedytor. Cennik nie dotyczy ogłoszeń o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach!   Partnerzy mili sercu

Jeżeli masz zaœ już dość transportu, a musisz odwalić papierkową robotę w biurze, przydadzą się Ci darmowe arkusze Excela. Po godzinach pracy zobacz swoje zdjęcia dzieci bo są dobrym wypoczynkiem. A w ramach rozwoju polecamy serwis poświęcony metodzie elementów skończonych. Na koniec całkowicie wypoczynkowo pooglądaj sobie zdjęcia zwierząt.


: wizytówki : : pojazdy : : ładunki : : baza firm : : moje konto : :katalog:
: Porady prawne: : ogłoszenia : : forum : : regulamin : : pomoc : : o nas : : kontakt :
© cybro: :2002 - 2021 : Transport : Spedycja : eSpedytor.pl  
eSpedytor.pl -Transport, ładunki, wolne pojazdy - Giełda ładunków. Tutaj możesz umieścić informację swoich wolnych pojazdach (wolny ciągnik, wolny bus, ciężarówka) w dziale wolne pojazdy, a w dziala giełda ładunków - wolne ładunki do przewiezienia. Twoja firma transportowa może założyć wizytówkę, na której zaprezentuje się, a osoby odwiedzające zobaczą wszystkie zamieszczone ogłoszenia o wolnych pojazdach lub ładunkach. Spedycja i Spedytorzy i inne przedsiębiorstwa mają możliwość pozostawienia swoich ogłoszeń dotyczących chęci kupna lub sprzedania pojazdów, samochodów, ciężarówek, busów i innych rzeczy. Za pomocą naszego serwisu spedycja i transport może także zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu pracy lub ofertę pracy. Na forum dysksutujesz o wszystkich aspektach działania firm transportowych, spedycyjnych, transporcie międzynarodowym i krajowym, TIR itp. Pozostawienie na naszym serwisie swoich informacji o własnych pojazdach, maszynach, samochodach czy ładunkach to gwarancja sukcesu dla Twojego Przedsiębiorstwa. Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony.