espedytor- transport - ładunki - spedycja

Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony
    szukaj
    wizytówki
    ogłoszenia
    pojazdy
    ładunki
    moje konto
   Reklamaoferty pracy

   Aktualności ITD
Wymiana tachografów na inteligentne tachografy drugiej wersji – niezbędna przy międzynarodowych przewozach drogowych
Przypominamy, że do końca roku 2024 pojazdy wykorzystywane w międzynarodowych przewozach drogowych muszą zostać wyposażone w inteligentne tachografy drugiej wersji (tzw. retrofit).
Kolejne przeładowane dostawczaki
Blisko 7 i 6,5 tony ważyły najbardziej przeładowane samochody dostawcze, które skontrolowali inspektorzy łódzkiej i lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. W sumie za ciężkie były 22 z 29 sprawdzonych busów. Wstrzymano ich dalszą jazdę do czasu rozładunku nadmiaru przewożonych towarów.
Podsumowanie akcji „Bezpieczny autokar – ferie 2024”
Blisko 1200 skontrolowanych autokarów, 48 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i 8 zakazów dalszej jazdy – to wynik działań Inspekcji Transportu Drogowego w ramach akcji „Bezpieczny autokar – ferie 2024”. W zdecydowanej większości przypadków, pojazdy które skontrolowali inspektorzy były w bardzo dobrym stanie technicznym.
Inspekcja zwiększa liczbę kontroli przewoźników spoza UE
Inspekcja Transportu Drogowego zwiększyła o blisko 34 procent liczbę kontroli przewoźników drogowych z Ukrainy. To reakcja na postulaty polskich przewoźników, którzy oczekują od służb kontrolnych wzmożonych działań na rzecz uczciwej konkurencji na polskim rynku przewozowym. W wybranych punktach prowadzone są również przez 24 godziny na dobę skoordynowane kontrole z udziałem innych służb.
Nieprawidłowo rejestrowali czas pracy
Kierowanie pojazdem ciężarowym bez ważnej karty kierowcy, niewłaściwe rejestrowanie aktywności – to nieprawidłowości podwójnej obsady, które wykazała kontrola inspektorów opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Natomiast niedozwoloną ingerencję w pracę tachografu i jazdę bez zalogowanej karty kierowcy ujawniły kontrole lubelskich inspektorów.
wszystkie komunikaty

   Wizytówki
RED LINE Zduńska Wola
Certyfikat Kompetencji Katowice
certyfikat kompetencji katowice
Dexel Sp. Z O.O. Daleszewo
dexel sp. z o.o.
FHU Pewja Brzeziny
SZCZĘSNY B2B Solutions Zgierz
szczĘsny b2b solutions jest prężnie rozwijającą się grupą logistyczną, świadczącą kompleksowe i jednostkowe usługi w zakresie logistyki, o zasięgu krajowym i zagranicznym.
Trans-Buła Suchy Las
transport pojazdem z hds!!!!!!!!!!!! lub wywrot
P.H.U. Kunicki Janowice Wielkie
usługi transportowe 3,5t
Andrzej Wysocki Warszawa
transport
F.H.U. "Mega-Trans" Wałbrzych
krajowy i międzynarodowy transport drogowy. dysponujemy naczepami samowyładowczymi, plandekami, cysternami
ALESTA Sochaczew
transport międzynarodowy
dodaj wizytówkę

   Reklama

eSpedytor prowadzi pozytywny ranking firm transportowych . Ponadto za pośrednictwem naszego katalogu znajdziesz firmy oferujące Wolne ładunki. Dodatkowe informacje odnajdziesz w serwisach informacyjnych eSpedytora, jak np. w blogu transportowym znajdziesz sporo wiedzy.


INFORMACJA 44/2022

INFORMACJA 44/2022

06.07.2022

Umawianie wizyt on-line w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego

Umawianie wizyt on-line w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego 

 

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że uruchomiło usługę polegającą na umówieniu on-line wizyty w następujących sprawach:

 • złożenie pojedynczego wniosku dotyczącego licencji wspólnotowej
 • złożenie uzupełnienia do niekompletnego wniosku dotyczącego licencji wspólnotowej
 • złożenie pojedynczego wniosku dotyczącego świadectwa kierowcy
 • odbiór osobisty świadectw kierowcy.

 Osobiste uzupełnienie braków we wnioskach dotyczących licencji na międzynarodowy transport drogowy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika możliwe będzie wyłącznie za pomocą usługi umów wizytę on-line.

Regulamin usługi umawiania wizyty on-line w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

 1. Aby zarezerwować wizytę należy wypełnić pole "numer telefonu" i zatwierdzić regulamin oraz wybrać miesiąc, dzień i godzinę wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. 
 2. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 3. Dane adresowe (telefon i e-mail) są zbierane w celu potwierdzenia rezerwacji terminu wizyty i są usuwane po zrealizowaniu umówionej wizyty.
 4. System wygeneruje sms z potwierdzeniem rezerwacji na wskazany podczas rejestracji numer.
 5. W przypadku podania adresu email system wygeneruje potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres.
 6. W dniu zaplanowanej wizyty, przed określoną wcześniej godziną, należy potwierdzić przybycie do urzędu poprzez pobranie biletu z terminala biletowego. Terminal biletowy wydrukuje bilet po wprowadzeniu numeru telefonu podanego w czasie rezerwacji wizyty.
 7.  Z wydrukowanym biletem należy oczekiwać na pojawienie się numeru z biletu oraz numeru stanowiska na głównym wyświetlaczu.
 8. Potwierdzenie wizyty (pobranie numerka z biletomatu) można wykonać na 15 minut przed zaplanowaną wizytą, oraz maksymalnie do 15 minut po zaplanowanej wizycie. Brak potwierdzenia powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 9. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty istnieje możliwość jej anulowania poprzez wejście na „link” który otrzymuje się po poprawnym zarezerwowaniu terminu.
 10. Nie będą akceptowane zamiany terminów wizyty z inną osobą/podmiotem, czy odstępowanie terminu umówionej wizyty innej osobie/podmiotowi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, mający siedzibę w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora. 
2.    Inspektor Ochrony Danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94;
 • poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka;
 • e-mailem: info@gitd.gov.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych na mocy RODO.

3.    Cele przetwarzania i podstawa prawna – Państwa dane osobowe przetwarzamy 
w celu umówienia wizyty w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, 
w związku z realizacją ustawowych zadań Administratora. Z danych dostępnych 
w aplikacji korzystają pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4.    Odbiorcy danych – Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane. Jednak, gdy wynika to z przepisów prawa, Państwa dane mogą być udostępniane i przekazywane na żądanie innym organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.
5.    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.    Okres przechowywania danych – Państwa dane osobowe będą przechowywane 
w systemie przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. umówienia wizyty – 
lecz nie dłużej niż przez siedem dni od daty poprawnej rejestracji wizyty. 
7.    Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych – Mają Państwo prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane są Państwa dane osobowe, dostępu do tych danych oraz uzyskania ich kopii;
 • sprostowania Państwa danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w przepisach prawa, m.in. art. 21 RODO;
 • usunięcia Państwa danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 17 ust. 3 RODO.

8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.    Źródło pochodzenia danych osobowych – Państwo sami przekazujecie nam swoje dane osobowe wpisując je do zgłoszenia w aplikacji „Umów wizytę” lub przekazując urzędnikowi osobiście lub w trakcie rozmowy telefonicznej (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą). 
10.    Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do umówienia wizyty przy pomocy aplikacji „Umów wizytę”.
11.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie – Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik aplikacji „Umów wizytę” zobowiązuje się do korzystania z aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami tego Regulaminu, w tym do zaniechania dokonywania, w ramach korzystania z usługi, jakichkolwiek działań sprzecznych z normami społecznymi, obyczajowymi oraz powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji „Umów wizytę”.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Główny Inspektor Transportu Drogowego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
   

źródło: GITD data publikacji na stronach GITD : 06.07.2022


Informacja Biura Obsługi Transportu Miedzynarodowego


   Komunikatów (831)
Nr. Komunikat Oglądano
1INFORMACJA 22/2024
Zmiana w przepisach w Republice Czeskiej dot. zwolnień z opłat od pojazdów w zależności od emisji spalin
14
2INFORMACJA 21/2024
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Litwa kr-3
16
3INFORMACJA 20/2024
Elektroniczna forma zezwoleń EKMT
18
4INFORMACJA 19/2024
Nowy termin ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2023
34
5INFORMACJA 18/2024
Szkolenie dla przedsiębiorców z Systemu iBTM
50
6INFORMACJA 17/2024
e-Cherha – międzynarodowy przewóz osób
47
7INFORMACJA 16/2024
Zmiany w „Prawie o ruchu drogowym” na terytorium Łotwy
50
8INFORMACJA 15/2024
Nowy termin ważności zezwoleń kirgiskich z kontyngentu 2023
52
9INFORMACJA 14/2024
Nowy termin ważności zezwoleń uzbeckich z kontyngentu 2023
72
10INFORMACJA 13/2024
Zasady wykonywania transportu drogowego towarów na terytorium Rumunii
67
11INFORMACJA 12/2024
Zakończenie wydawania zezwoleń EKMT GRUPA 6 EURO V (bez A, GR, I, RUS, H) WS oraz EKMT EURO 6 GRUPA 5 WS (bez A, GR, I, RUS) WS
65
12INFORMACJA 11/2024
Termin zwrotu zezwoleń z kontyngentu 2023
78
13INFORMACJA 10/2024
dodatkowe limity MARZEC
60
14INFORMACJA 9/2024
Rozpatrzenie odwołań EKMT
73
15INFORMACJA 8/2024
Wstępne naliczenie limitów podstawowych
113
16INFORMACJA 7/2024
Kontyngent 2024
194
17INFORMACJA 6/2024
Szkolenie dla przedsiębiorców z Systemu iBTM
172
18INFORMACJA 5/2024
Zakończenie wydawania zezwoleń EKMT GRUPA 6 EURO V (bez A, GR, I, RUS,H) WS
199
19INFORMACJA 4/2024
Zakończenie wydawania zezwoleń EKMT GRUPA 5 EURO VI (bez A, GR, I, RUS) WS
222
20INFORMACJA 3/2024
dodatkowe limity LUTY
224
21INFORMACJA 2/2024
Zakończenie wydawania zezwoleń Serbia ogólne 2023
278
22INFORMACJA 1/2024
dot. składania oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie za 2023 r.
276
23INFORMACJA 103/2023
Szkolenie dla przedsiębiorców z Systemu iBTM
231
24INFOMRACJA 102/2023
dot. Portalu Klienta iBTM
307
25INFORMACJA 101/2023
2 stycznia 2024 dniem wolny od pracy dla pracowników służby cywilnej
318


Google
 

    Szybkie ogłoszenia - ładunki

    Utrudnienia i pogoda na drogach
Lp.województwoIlość utrudnień
1dolnośląskie13
2kujawsko-pomorskie8
3lubelskie8
4lubuskie16
5mazowieckie25
6małopolskie17
7opolskie16
8podkarpackie19
9podlaskie17
10pomorskie40
11śląskie52
12świętokrzyskie13
13warmińsko-mazurskie30
14wielkopolskie17
15zachodniopomorskie26
16łódzkie3

    Czas oczekiwania na granicach
4-3-2024 godz. 6
Przejœcieciężarowe autokaryosobowe
do z do z do z
Bobrowniki 0 0 0 0 0 0
Terespol 0 0 0 0 0 2
Bezledy 0 0 0 0 0 0
Gronowo 0 0 0 0 0 0
Goldap 0 0 0 0 0 0
Kuznica 0 0 0 0 0 0
Polowce 0 0 0 0 0 0
Koroszczyn 0 16 0 0 0 0
Slawatycze 0 0 0 0 0 0
Dorohusk 0 0 0 0 0 0
Hrebenne 0 80 0 0 0 0
Zosin 0 8 0 0 0 0
Kroscienko 0 0 0 0 0 0
Grzechotki 0 0 0 0 0 0

   Kursy walut od dnia 2024-03-01
Waluta Kod skup sprzed.
dolar amerykański1USD3,93934,0189
dolar australijski1AUD2,57042,6224
dolar kanadyjski1CAD2,90802,9668
euro1EUR4,27374,3601
forint (Węgry)100HUF1,08721,1092
frank szwajcarski1CHF4,48284,5734
funt szterling1GBP4,99095,0917
jen (Japonia)100JPY2,63522,6884
korona czeska1CZK0,16880,1722
korona duńska1DKK0,57340,5850
korona norweska1NOK0,37230,3799
korona szwedzka1SEK0,38170,3895
SDR (MFW)1XDR5,24495,3509


   Święta w Europie do 2-06-2024
Data Kraj Uwagi
08-3-24Białoruśwszędzie
08-3-24Ukrainawszędzie
08-3-24Rosjawszędzie
11-3-24Litwawszędzie
14-3-24Andorawszędzie
15-3-24Węgrywszędzie
17-3-24Irlandiawszędzie
18-3-24Grecjawszędzie
19-3-24Szwajcarialokalnie
25-3-24Grecjawszędzie
28-3-24Hiszpanialokalnie
28-3-24Daniawszędzie
28-3-24Norwegiawszędzie
29-3-24Łotwawszędzie
29-3-24Szwecjawszędzie
29-3-24Czechywszędzie
29-3-24Szwajcarialokalnie
29-3-24Węgrywszędzie
29-3-24Portugaliawszędzie
29-3-24Estoniawszędzie
29-3-24Hiszpaniawszędzie
29-3-24Finlandiawszędzie
29-3-24Norwegiawszędzie
29-3-24Niemcywszędzie
29-3-24BiHlokalnie
29-3-24Słowacjawszędzie
29-3-24Daniawszędzie
31-3-24Litwawszędzie
31-3-24BiHlokalnie
01-4-24Słowacjawszędzie
01-4-24Finlandiawszędzie
01-4-24Holandiawszędzie
01-4-24POLSKAwszędzie
01-4-24Norwegiawszędzie
01-4-24Belgiawszędzie
01-4-24Litwawszędzie
01-4-24Luksemburgwszędzie
01-4-24Niemcywszędzie
01-4-24Irlandiawszędzie
01-4-24Austriawszędzie
01-4-24Włochywszędzie
01-4-24W.Brytaniawszędzie
01-4-24BiHlokalnie
01-4-24Chorwacjawszędzie
01-4-24Szwecjawszędzie
01-4-24Węgrywszędzie
01-4-24Czechywszędzie
01-4-24Szwajcarialokalnie
01-4-24Francjawszędzie
01-4-24Daniawszędzie
04-4-24Szwajcarialokalnie
10-4-24BiHlokalnie
10-4-24Turcjawszędzie
11-4-24Turcjawszędzie
12-4-24Turcjawszędzie
23-4-24Turcjawszędzie
25-4-24Włochywszędzie
25-4-24Portugaliawszędzie
27-4-24Holandiawszędzie
27-4-24Słoweniawszędzie
01-5-24Norwegiawszędzie
01-5-24Turcjawszędzie
01-5-24Niemcywszędzie
01-5-24Słowacjawszędzie
01-5-24Szwajcarialokalnie
01-5-24Portugaliawszędzie
01-5-24Serbiawszędzie
01-5-24Ukrainawszędzie
01-5-24Włochywszędzie
01-5-24Rumuniawszędzie
01-5-24POLSKAwszędzie
01-5-24Szwecjawszędzie
01-5-24Słoweniawszędzie
01-5-24Łotwawszędzie
01-5-24Hiszpaniawszędzie
01-5-24Bułgariawszędzie
01-5-24Finlandiawszędzie
01-5-24Estoniawszędzie
01-5-24Grecjawszędzie
01-5-24Czechywszędzie
01-5-24Chorwacjawszędzie
01-5-24BiHwszędzie
01-5-24Francjawszędzie
01-5-24Węgrywszędzie
01-5-24Austriawszędzie
01-5-24Luksemburgwszędzie
01-5-24Białoruśwszędzie
01-5-24Belgiawszędzie
02-5-24Słoweniawszędzie
02-5-24Serbiawszędzie
02-5-24BiHwszędzie
03-5-24Grecjawszędzie
03-5-24Serbiawszędzie
03-5-24BiHlokalnie
03-5-24Rumuniawszędzie
03-5-24POLSKAwszędzie
04-5-24Łotwawszędzie
05-5-24Rumuniawszędzie
06-5-24BiHlokalnie
06-5-24Grecjawszędzie
06-5-24Bułgariawszędzie
06-5-24Irlandiawszędzie
06-5-24W.Brytaniawszędzie
06-5-24Serbiawszędzie
06-5-24Rumuniawszędzie
08-5-24Słowacjawszędzie
08-5-24Francjawszędzie
08-5-24Ukrainawszędzie
08-5-24Czechywszędzie
09-5-24BiHlokalnie
09-5-24Norwegiawszędzie
09-5-24Szwecjawszędzie
09-5-24Austriawszędzie
09-5-24Finlandiawszędzie
09-5-24Francjawszędzie
09-5-24Daniawszędzie
09-5-24Białoruśwszędzie
09-5-24Holandiawszędzie
09-5-24Belgiawszędzie
09-5-24Szwajcariawszędzie
09-5-24Niemcywszędzie
09-5-24Luksemburgwszędzie
14-5-24Białoruśwszędzie
17-5-24Norwegiawszędzie
19-5-24Daniawszędzie
19-5-24Turcjawszędzie
19-5-24Finlandiawszędzie
20-5-24Belgiawszędzie
20-5-24Daniawszędzie
20-5-24Węgrywszędzie
20-5-24Francjawszędzie
20-5-24Austriawszędzie
20-5-24Luksemburgwszędzie
20-5-24Niemcywszędzie
20-5-24Norwegiawszędzie
20-5-24Szwajcarialokalnie
20-5-24Holandiawszędzie
27-5-24W.Brytaniawszędzie
30-5-24Szwajcarialokalnie
30-5-24POLSKAwszędzie
30-5-24Austriawszędzie
30-5-24Chorwacjawszędzie
30-5-24Portugaliawszędzie
01-6-24Rumuniawszędzie
02-6-24Włochywszędzie
90 days


   Ceny ON w Europie 28.12.2022
Państwo  PLN/litr  Ilość litrów za 100PLN
Słowenia 7.05 14.18
Rumunia 7.23 13.83
Bułgaria 7.31 13.68
Czechy 7.47 13.39
Luksemburg 7.51 13.32
Portugalia 7.55 13.25
Łotwa 7.57 13.21
Słowacja 7.66 13.05
POLSKA 7.66 13.05
Litwa 7.76 12.89
Hiszpania 7.88 12.69
Włochy 7.88 12.69
Węgry 8.11 12.33
Francja 8.22 12.17
Irlandia 8.24 12.14
Belgia 8.40 11.90
Grecja 8.41 11.89
Austria 8.42 11.88
Niemcy 8.55 11.70
Estonia 8.64 11.57
Holandia 8.77 11.40
Dania 9.22 10.85
Finlandia 9.22 10.85
Norwegia 9.67 10.34
Szwajcaria 9.72 10.29
W.Brytania 9.85 10.15
Szwecja 9.93 10.07

   Reklama w serwisie

Cennik reklam

w serwisie eSpedytor. Cennik nie dotyczy ogłoszeń o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach!   Partnerzy mili sercu

Jeżeli masz zaœ już dość transportu, a musisz odwalić papierkową robotę w biurze, przydadzą się Ci darmowe arkusze Excela. Po godzinach pracy zobacz swoje zdjęcia dzieci bo są dobrym wypoczynkiem. A w ramach rozwoju polecamy serwis poświęcony metodzie elementów skończonych. Na koniec całkowicie wypoczynkowo pooglądaj sobie zdjęcia zwierząt.


: wizytówki : : pojazdy : : ładunki : : baza firm : : moje konto : :katalog:
: Porady prawne: : ogłoszenia : : forum : : regulamin : : pomoc : : o nas : : kontakt :
© cybro: :2002 - 2021 : Transport : Spedycja : eSpedytor.pl  
eSpedytor.pl -Transport, ładunki, wolne pojazdy - Giełda ładunków. Tutaj możesz umieścić informację swoich wolnych pojazdach (wolny ciągnik, wolny bus, ciężarówka) w dziale wolne pojazdy, a w dziala giełda ładunków - wolne ładunki do przewiezienia. Twoja firma transportowa może założyć wizytówkę, na której zaprezentuje się, a osoby odwiedzające zobaczą wszystkie zamieszczone ogłoszenia o wolnych pojazdach lub ładunkach. Spedycja i Spedytorzy i inne przedsiębiorstwa mają możliwość pozostawienia swoich ogłoszeń dotyczących chęci kupna lub sprzedania pojazdów, samochodów, ciężarówek, busów i innych rzeczy. Za pomocą naszego serwisu spedycja i transport może także zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu pracy lub ofertę pracy. Na forum dysksutujesz o wszystkich aspektach działania firm transportowych, spedycyjnych, transporcie międzynarodowym i krajowym, TIR itp. Pozostawienie na naszym serwisie swoich informacji o własnych pojazdach, maszynach, samochodach czy ładunkach to gwarancja sukcesu dla Twojego Przedsiębiorstwa. Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony.