espedytor- transport - ładunki - spedycja

Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony
    szukaj
    wizytówki
    ogłoszenia
    pojazdy
    ładunki
    moje konto
   Reklamaoferty pracy

   Aktualności ITD
Nie tylko za duża waga
Za duży tonaż i nadmierne zadymienie spalin wykazała kontrola, którą przeprowadzili inspektorzy warmińsko-mazurskiej Inspekcji Transportu Drogowego.
Nieprawidłowości wagowe i czasowe
Zbyt długa jazda, posługiwanie się kartą innego kierowcy i przekroczone parametry wagowe – to nieprawidłowości, które wykazała kontrola przeprowadzona przez inspektorów małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Podobne zastrzeżenia – co do przekroczenia tonażu i lekceważenia, przez dwuosobową załogę, przepisów z zakresu czasu jazdy – mieli też podlascy inspektorzy.
Z przekroczoną wagą na uszkodzonej oponie
Zbyt duży tonaż i zły stan opony – to powody wykluczenia z dalszej jazdy zespołu pojazdów, który skontrolowali inspektorzy zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego.
Przewozy ADR z naruszeniami
Naruszenia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych wykazały kontrole przeprowadzone przez inspektorów wielkopolskiej i lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Przewóz materiałów żrących w opakowaniach bez przeglądu, nieoczyszczona z resztek paliwa cysterna, czy też brak dokumentacji oraz wymaganego wyposażenia i oznakowania – to stwierdzone nieprawidłowości.
Kierował, patrząc przez otwór w rozbitej szybie
Poważne uszkodzenia pojazdu, a zwłaszcza rozbita przednia szyba, nie powstrzymały kierowcę osobówki od jazdy. Pojazd zagrażał bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Interweniowali funkcjonariusze z Delegatury Północno-Wschodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
wszystkie komunikaty

   Wizytówki
Certyfikat Kompetencji Katowice
certyfikat kompetencji katowice
RED LINE Zduńska Wola
FHU Pewja Brzeziny
Dexel Sp. Z O.O. Daleszewo
dexel sp. z o.o.
SZCZĘSNY B2B Solutions Zgierz
szczĘsny b2b solutions jest prężnie rozwijającą się grupą logistyczną, świadczącą kompleksowe i jednostkowe usługi w zakresie logistyki, o zasięgu krajowym i zagranicznym.
TRANSGIN Szydłowiec
usługi transportowe
M&M Trans Lubliniec
firma transportowa
AMT Szczecin
amt transport krajowy i międzynarodowy
TKP Nowa Sól
moja strona
Pacific Sp. z o.o. Mielec
firma transportowo-spedycyjna
dodaj wizytówkę

   Reklama

eSpedytor prowadzi pozytywny ranking firm transportowych . Ponadto za pośrednictwem naszego katalogu znajdziesz firmy oferujące Wolne ładunki. Dodatkowe informacje odnajdziesz w serwisach informacyjnych eSpedytora, jak np. w blogu transportowym znajdziesz sporo wiedzy.


INFORMACJA 44/2022

INFORMACJA 44/2022

06.07.2022

Umawianie wizyt on-line w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego

Umawianie wizyt on-line w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego 

 

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że uruchomiło usługę polegającą na umówieniu on-line wizyty w następujących sprawach:

 • złożenie pojedynczego wniosku dotyczącego licencji wspólnotowej
 • złożenie uzupełnienia do niekompletnego wniosku dotyczącego licencji wspólnotowej
 • złożenie pojedynczego wniosku dotyczącego świadectwa kierowcy
 • odbiór osobisty świadectw kierowcy.

 Osobiste uzupełnienie braków we wnioskach dotyczących licencji na międzynarodowy transport drogowy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika możliwe będzie wyłącznie za pomocą usługi umów wizytę on-line.

Regulamin usługi umawiania wizyty on-line w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

 1. Aby zarezerwować wizytę należy wypełnić pole "numer telefonu" i zatwierdzić regulamin oraz wybrać miesiąc, dzień i godzinę wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. 
 2. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 3. Dane adresowe (telefon i e-mail) są zbierane w celu potwierdzenia rezerwacji terminu wizyty i są usuwane po zrealizowaniu umówionej wizyty.
 4. System wygeneruje sms z potwierdzeniem rezerwacji na wskazany podczas rejestracji numer.
 5. W przypadku podania adresu email system wygeneruje potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres.
 6. W dniu zaplanowanej wizyty, przed określoną wcześniej godziną, należy potwierdzić przybycie do urzędu poprzez pobranie biletu z terminala biletowego. Terminal biletowy wydrukuje bilet po wprowadzeniu numeru telefonu podanego w czasie rezerwacji wizyty.
 7.  Z wydrukowanym biletem należy oczekiwać na pojawienie się numeru z biletu oraz numeru stanowiska na głównym wyświetlaczu.
 8. Potwierdzenie wizyty (pobranie numerka z biletomatu) można wykonać na 15 minut przed zaplanowaną wizytą, oraz maksymalnie do 15 minut po zaplanowanej wizycie. Brak potwierdzenia powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 9. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty istnieje możliwość jej anulowania poprzez wejście na „link” który otrzymuje się po poprawnym zarezerwowaniu terminu.
 10. Nie będą akceptowane zamiany terminów wizyty z inną osobą/podmiotem, czy odstępowanie terminu umówionej wizyty innej osobie/podmiotowi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, mający siedzibę w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora. 
2.    Inspektor Ochrony Danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94;
 • poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka;
 • e-mailem: info@gitd.gov.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych na mocy RODO.

3.    Cele przetwarzania i podstawa prawna – Państwa dane osobowe przetwarzamy 
w celu umówienia wizyty w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, 
w związku z realizacją ustawowych zadań Administratora. Z danych dostępnych 
w aplikacji korzystają pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4.    Odbiorcy danych – Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane. Jednak, gdy wynika to z przepisów prawa, Państwa dane mogą być udostępniane i przekazywane na żądanie innym organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.
5.    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.    Okres przechowywania danych – Państwa dane osobowe będą przechowywane 
w systemie przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. umówienia wizyty – 
lecz nie dłużej niż przez siedem dni od daty poprawnej rejestracji wizyty. 
7.    Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych – Mają Państwo prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane są Państwa dane osobowe, dostępu do tych danych oraz uzyskania ich kopii;
 • sprostowania Państwa danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w przepisach prawa, m.in. art. 21 RODO;
 • usunięcia Państwa danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 17 ust. 3 RODO.

8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.    Źródło pochodzenia danych osobowych – Państwo sami przekazujecie nam swoje dane osobowe wpisując je do zgłoszenia w aplikacji „Umów wizytę” lub przekazując urzędnikowi osobiście lub w trakcie rozmowy telefonicznej (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą). 
10.    Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do umówienia wizyty przy pomocy aplikacji „Umów wizytę”.
11.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie – Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik aplikacji „Umów wizytę” zobowiązuje się do korzystania z aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami tego Regulaminu, w tym do zaniechania dokonywania, w ramach korzystania z usługi, jakichkolwiek działań sprzecznych z normami społecznymi, obyczajowymi oraz powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji „Umów wizytę”.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Główny Inspektor Transportu Drogowego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
   

źródło: GITD data publikacji na stronach GITD : 06.07.2022


Informacja Biura Obsługi Transportu Miedzynarodowego


   Komunikatów (772)
Nr. Komunikat Oglądano
1INFORMACJA 65/2023
Dodatkowe limity listopad
8
2INFORMACJA 63/2023
Termin odbioru zezwoleń zagranicznych z limitu podstawowego
8
3INFORMACJA 64/2023
dot. wypisów z licencji wspólnotowej bez adnotacji » ≤ 3,5 t«
15
4INFORMACJA 63/2023
Termin odbioru zezwoleń zagranicznych z limitu podstawowego
19
5INFORMACJA 62/2023
Zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2023
44
6INFORMACJA 61/2023
Dodatkowe limity październik
35
7INFORMACJA 60/2023
Podział kwoty bazowej zezwoleń EKMT na rok 2024
115
8INFORMACJA 59/2023
Dotyczy zakończenia wydawania zezwoleń EKMT/CEMT na 2023 rok.
149
9INFORMACJA 58/2023
Zakończenie wydawania zezwoleń EKMT EURO VI GRUPA 6 (bez A, GR, I, RUS, H)
203
10INFORMACJA 57/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Serbia ogólne
172
11INFORMACJA 56/2023
Dodatkowe limity Wrzesień
153
12INFORMACJA 55/2023
Awaria usług sieciowych
270
13INFORMACJA 54/2023
Zwrot kart z karnetów do zezwoleń EKMT
381
14INFORMACJA 53/2023
Dodatkowe limity Sierpień
246
15INFORMACJA 52/2023
dot. zmiany wniosków świadectw kierowcy i ich treści
115
16INFORMACJA 51/2023
Kolejne przedłużenie ważności zezwoleń 2022 pomiędzy Polską i Ukrainą
303
17INFORMACJA 50/2023
Przypomnienie o zakończeniu wydawania zezwoleń
345
18INFORMACJA 49/2023
Zakaz przejazdu przez terytorium Białorusi przyczep i naczep z tablicami z polskimi numerami rejestracyjnymi.
86
19INFORMACJA 48/2023
dot. zmiany wniosków świadectw kierowcy i ich treści
400
20INFORMACJA 47/2023
Dodatkowe limity Lipiec
389
21INFORMACJA 47/2023
Dodatkowe limity Lipiec
63
22INFORMACJA 46/2023
Zakończenie wydawania zezwoleń Rosja ogólne
56
23INFORMACJA 45/2023
Przedłużenie terminu ważności zezwoleń z 2022 roku pomiędzy Polską i Ukrainą
311
24INFORMACJA 44/2023
Czasowe zawieszenie lub ograniczenie ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
318
25INFORMACJA 43/2023
Wydawanie zezwoleń Węgry kr-3
67


Google
 

    Szybkie ogłoszenia - ładunki

    Utrudnienia i pogoda na drogach
Lp.województwoIlość utrudnień
1dolnośląskie33
2kujawsko-pomorskie31
3lubelskie18
4lubuskie30
5mazowieckie58
6małopolskie34
7opolskie23
8podkarpackie21
9podlaskie15
10pomorskie48
11śląskie66
12świętokrzyskie18
13warmińsko-mazurskie28
14wielkopolskie14
15zachodniopomorskie27
16łódzkie9

    Czas oczekiwania na granicach
4-10-2023 godz. 18
Przejœcieciężarowe autokaryosobowe
do z do z do z
Bobrowniki 0 0 0 0 0 0
Terespol 0 0 0 0 0 1
Bezledy 0 0 0 0 0 0
Gronowo 0 0 0 0 0 0
Goldap 0 0 0 0 0 0
Kuznica 0 0 0 0 0 0
Polowce 0 0 0 0 0 0
Koroszczyn 0 0 0 0 0 0
Slawatycze 0 0 0 0 0 0
Dorohusk 0 0 0 0 0 0
Hrebenne 0 8 0 0 0 0
Zosin 0 2 0 0 0 0
Korczowa 0 18 0 0 0 1
Medyka 0 10 0 0 0 0
Kroscienko 0 8 0 0 0 0
Grzechotki 0 2 0 0 0 0

   Kursy walut od dnia 2023-10-04
Waluta Kod skup sprzed.
dolar amerykański1USD4,37094,4593
dolar australijski1AUD2,76052,8163
dolar kanadyjski1CAD3,19273,2571
euro1EUR4,58124,6738
forint (Węgry)100HUF1,18161,2054
frank szwajcarski1CHF4,74374,8395
funt szterling1GBP5,28775,3945
jen (Japonia)100JPY2,91592,9749
korona czeska1CZK0,18700,1908
korona duńska1DKK0,61420,6266
korona norweska1NOK0,40090,4089
korona szwedzka1SEK0,39460,4026
SDR (MFW)1XDR5,70275,8179


   Święta w Europie do 2-01-2024
Data Kraj Uwagi
05-10-23Portugaliawszędzie
09-10-23Hiszpanialokalnie
12-10-23Hiszpaniawszędzie
14-10-23Ukrainawszędzie
23-10-23Węgrywszędzie
26-10-23Austriawszędzie
28-10-23Turcjalokalnie
28-10-23Czechywszędzie
28-10-23Grecjawszędzie
29-10-23Turcjawszędzie
31-10-23Słoweniawszędzie
31-10-23Niemcylokalnie
01-11-23Słowacjawszędzie
01-11-23Słoweniawszędzie
01-11-23Szwajcarialokalnie
01-11-23Włochywszędzie
01-11-23Węgrywszędzie
01-11-23Luksemburgwszędzie
01-11-23Niemcylokalnie
01-11-23POLSKAwszędzie
01-11-23Portugaliawszędzie
01-11-23Litwawszędzie
01-11-23Hiszpaniawszędzie
01-11-23Francjawszędzie
01-11-23Chorwacjawszędzie
01-11-23Belgiawszędzie
01-11-23Austriawszędzie
01-11-23BiHlokalnie
02-11-23BiHlokalnie
04-11-23Szwecjawszędzie
04-11-23Finlandiawszędzie
06-11-23Białoruśwszędzie
07-11-23Białoruśwszędzie
11-11-23Serbiawszędzie
11-11-23POLSKAwszędzie
11-11-23Francjawszędzie
11-11-23Belgiawszędzie
17-11-23Słowacjawszędzie
17-11-23Czechywszędzie
18-11-23Łotwawszędzie
18-11-23Chorwacjawszędzie
21-11-23BiHlokalnie
22-11-23Niemcylokalnie
25-11-23BiHlokalnie
30-11-23Rumuniawszędzie
01-12-23Portugaliawszędzie
01-12-23Rumuniawszędzie
03-12-23Hiszpanialokalnie
06-12-23Hiszpaniawszędzie
06-12-23Finlandiawszędzie
08-12-23Szwajcarialokalnie
08-12-23Włochywszędzie
08-12-23Portugaliawszędzie
08-12-23Hiszpaniawszędzie
08-12-23Austriawszędzie
24-12-23Słowacjawszędzie
24-12-23Łotwawszędzie
24-12-23Litwawszędzie
24-12-23Estoniawszędzie
24-12-23Czechywszędzie
24-12-23Bułgariawszędzie
25-12-23Słowacjawszędzie
25-12-23Słoweniawszędzie
25-12-23Szwajcariawszędzie
25-12-23Szwecjawszędzie
25-12-23W.Brytaniawszędzie
25-12-23Białoruśwszędzie
25-12-23Ukrainawszędzie
25-12-23Włochywszędzie
25-12-23Węgrywszędzie
25-12-23Luksemburgwszędzie
25-12-23Łotwawszędzie
25-12-23Niemcywszędzie
25-12-23Norwegiawszędzie
25-12-23POLSKAwszędzie
25-12-23Portugaliawszędzie
25-12-23Rumuniawszędzie
25-12-23Litwawszędzie
25-12-23Irlandiawszędzie
25-12-23Hiszpaniawszędzie
25-12-23Holandiawszędzie
25-12-23Francjawszędzie
25-12-23Estoniawszędzie
25-12-23Daniawszędzie
25-12-23Czechywszędzie
25-12-23Chorwacjawszędzie
25-12-23Bułgariawszędzie
25-12-23Grecjawszędzie
25-12-23Belgiawszędzie
25-12-23Andorawszędzie
25-12-23Austriawszędzie
25-12-23Finlandiawszędzie
25-12-23BiHlokalnie
26-12-23Słowacjawszędzie
26-12-23Słoweniawszędzie
26-12-23Szwajcarialokalnie
26-12-23Szwecjawszędzie
26-12-23W.Brytaniawszędzie
26-12-23Włochywszędzie
26-12-23Węgrywszędzie
26-12-23Luksemburgwszędzie
26-12-23Łotwawszędzie
26-12-23Niemcywszędzie
26-12-23Norwegiawszędzie
26-12-23POLSKAwszędzie
26-12-23Rumuniawszędzie
26-12-23Litwawszędzie
26-12-23Irlandiawszędzie
26-12-23Hiszpanialokalnie
26-12-23Holandiawszędzie
26-12-23Francjalokalnie
26-12-23Estoniawszędzie
26-12-23Daniawszędzie
26-12-23Czechywszędzie
26-12-23Chorwacjawszędzie
26-12-23Bułgariawszędzie
26-12-23Grecjawszędzie
26-12-23Austriawszędzie
26-12-23Finlandiawszędzie
26-12-23BiHlokalnie
31-12-23Łotwawszędzie
31-12-23Estoniawszędzie
90 days


   Ceny ON w Europie 28.12.2022
Państwo  PLN/litr  Ilość litrów za 100PLN
Słowenia 7.05 14.18
Rumunia 7.23 13.83
Bułgaria 7.31 13.68
Czechy 7.47 13.39
Luksemburg 7.51 13.32
Portugalia 7.55 13.25
Łotwa 7.57 13.21
Słowacja 7.66 13.05
POLSKA 7.66 13.05
Litwa 7.76 12.89
Hiszpania 7.88 12.69
Włochy 7.88 12.69
Węgry 8.11 12.33
Francja 8.22 12.17
Irlandia 8.24 12.14
Belgia 8.40 11.90
Grecja 8.41 11.89
Austria 8.42 11.88
Niemcy 8.55 11.70
Estonia 8.64 11.57
Holandia 8.77 11.40
Dania 9.22 10.85
Finlandia 9.22 10.85
Norwegia 9.67 10.34
Szwajcaria 9.72 10.29
W.Brytania 9.85 10.15
Szwecja 9.93 10.07

   Reklama w serwisie

Cennik reklam

w serwisie eSpedytor. Cennik nie dotyczy ogłoszeń o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach!   Partnerzy mili sercu

Jeżeli masz zaœ już dość transportu, a musisz odwalić papierkową robotę w biurze, przydadzą się Ci darmowe arkusze Excela. Po godzinach pracy zobacz swoje zdjęcia dzieci bo są dobrym wypoczynkiem. A w ramach rozwoju polecamy serwis poświęcony metodzie elementów skończonych. Na koniec całkowicie wypoczynkowo pooglądaj sobie zdjęcia zwierząt.


: wizytówki : : pojazdy : : ładunki : : baza firm : : moje konto : :katalog:
: Porady prawne: : ogłoszenia : : forum : : regulamin : : pomoc : : o nas : : kontakt :
© cybro: :2002 - 2021 : Transport : Spedycja : eSpedytor.pl  
eSpedytor.pl -Transport, ładunki, wolne pojazdy - Giełda ładunków. Tutaj możesz umieścić informację swoich wolnych pojazdach (wolny ciągnik, wolny bus, ciężarówka) w dziale wolne pojazdy, a w dziala giełda ładunków - wolne ładunki do przewiezienia. Twoja firma transportowa może założyć wizytówkę, na której zaprezentuje się, a osoby odwiedzające zobaczą wszystkie zamieszczone ogłoszenia o wolnych pojazdach lub ładunkach. Spedycja i Spedytorzy i inne przedsiębiorstwa mają możliwość pozostawienia swoich ogłoszeń dotyczących chęci kupna lub sprzedania pojazdów, samochodów, ciężarówek, busów i innych rzeczy. Za pomocą naszego serwisu spedycja i transport może także zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu pracy lub ofertę pracy. Na forum dysksutujesz o wszystkich aspektach działania firm transportowych, spedycyjnych, transporcie międzynarodowym i krajowym, TIR itp. Pozostawienie na naszym serwisie swoich informacji o własnych pojazdach, maszynach, samochodach czy ładunkach to gwarancja sukcesu dla Twojego Przedsiębiorstwa. Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony.