espedytor- transport - ładunki - spedycja

Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony
    szukaj
    wizytówki
    ogłoszenia
    pojazdy
    ładunki
    moje konto
   Reklamaoferty pracy

   Aktualności ITD
Zatrzymane uprawnienia za jazdę „na magnesie”
Kierowca rumuńskiej ciężarówki postanowił „zaoszczędzić” na czasie pracy i nie rejestrował część przejechanej trasy. Naruszenie stwierdzili inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Nocna akcja kontroli taksówek w Poznaniu
Ponad sześćdziesiąt pojazdów oraz kierowców wykonujących zarobkowe przewozy osób, w tym z wykorzystaniem aplikacji na telefon, skontrolowała wielkopolska Inspekcja Transportu Drogowego wspólnie z Policją, Strażą Graniczną i przedstawicielami Urzędu Miasta w Poznaniu. W dziewięciu przypadkach stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
Nieprawidłowy tonaż i tablica rejestracyjna
Niemal 52 tony zamiast dopuszczalnych 40 ważył zespół pojazdów z szambami betonowymi. Taki tonaż spowodował również przekroczenia dozwolonych nacisków osi. Oprócz tego przyczepa nie została przerejestrowana, nie miała badania technicznego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nieprawidłowości stwierdzili funkcjonariusze łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.
Nietypowe zachowanie kierowcy powodem kontroli ITD
Kierowca czeskiej ciężarówki nagle zatrzymał się przed punktem kontrolnym, gdzie stał patrol dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Okazało się, że kierujący rejestrował swój czas pracy na karcie kolegi. Za stwierdzone naruszenie stracił prawo jazdy na trzy miesiące.
Transport szamb z serią nieprawidłowości
Niemal 48 ton zamiast dopuszczalnych 40 ważył zespół pojazdów z szambami betonowymi. Taki tonaż spowodował również przekroczenia dozwolonych nacisków osi. Oprócz tego z samochodu ciężarowego wyciekał olej. Z kolei przyczepa nie miała ważnego badania technicznego. Przewóz wstrzymał patrol łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.
wszystkie komunikaty

   Wizytówki
FHU Pewja Brzeziny
Certyfikat Kompetencji Katowice
certyfikat kompetencji katowice
RED LINE Zduńska Wola
Dexel Sp. Z O.O. Daleszewo
dexel sp. z o.o.
SZCZĘSNY B2B Solutions Zgierz
szczĘsny b2b solutions jest prężnie rozwijającą się grupą logistyczną, świadczącą kompleksowe i jednostkowe usługi w zakresie logistyki, o zasięgu krajowym i zagranicznym.
SolidService Kraków
solidservice
POWER Rubber Brwinów
oringi odboje wibroizolatory i pozostałe artykuły gumowe kupisz na powerrubber.com
FRESCHO GROUP OÜ Tallin
międzynarodowe przewozy ładunków, spedycja,dostawa towarów do każdego miejsca na ukrainie,rosji,kazachstanie
J&S JORDAN Gdańsk
j&s jordan transport kraj - europa
Zmiana Lokum Gdańsk
przeprowadzki trójmiasto
dodaj wizytówkę

   Reklama

eSpedytor prowadzi pozytywny ranking firm transportowych . Ponadto za pośrednictwem naszego katalogu znajdziesz firmy oferujące Wolne ładunki. Dodatkowe informacje odnajdziesz w serwisach informacyjnych eSpedytora, jak np. w blogu transportowym znajdziesz sporo wiedzy.


INFORMACJA 44/2022

INFORMACJA 44/2022

06.07.2022

Umawianie wizyt on-line w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego

Umawianie wizyt on-line w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego 

 

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że uruchomiło usługę polegającą na umówieniu on-line wizyty w następujących sprawach:

 • złożenie pojedynczego wniosku dotyczącego licencji wspólnotowej
 • złożenie uzupełnienia do niekompletnego wniosku dotyczącego licencji wspólnotowej
 • złożenie pojedynczego wniosku dotyczącego świadectwa kierowcy
 • odbiór osobisty świadectw kierowcy.

 Osobiste uzupełnienie braków we wnioskach dotyczących licencji na międzynarodowy transport drogowy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika możliwe będzie wyłącznie za pomocą usługi umów wizytę on-line.

Regulamin usługi umawiania wizyty on-line w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

 1. Aby zarezerwować wizytę należy wypełnić pole "numer telefonu" i zatwierdzić regulamin oraz wybrać miesiąc, dzień i godzinę wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. 
 2. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 3. Dane adresowe (telefon i e-mail) są zbierane w celu potwierdzenia rezerwacji terminu wizyty i są usuwane po zrealizowaniu umówionej wizyty.
 4. System wygeneruje sms z potwierdzeniem rezerwacji na wskazany podczas rejestracji numer.
 5. W przypadku podania adresu email system wygeneruje potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres.
 6. W dniu zaplanowanej wizyty, przed określoną wcześniej godziną, należy potwierdzić przybycie do urzędu poprzez pobranie biletu z terminala biletowego. Terminal biletowy wydrukuje bilet po wprowadzeniu numeru telefonu podanego w czasie rezerwacji wizyty.
 7.  Z wydrukowanym biletem należy oczekiwać na pojawienie się numeru z biletu oraz numeru stanowiska na głównym wyświetlaczu.
 8. Potwierdzenie wizyty (pobranie numerka z biletomatu) można wykonać na 15 minut przed zaplanowaną wizytą, oraz maksymalnie do 15 minut po zaplanowanej wizycie. Brak potwierdzenia powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 9. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty istnieje możliwość jej anulowania poprzez wejście na „link” który otrzymuje się po poprawnym zarezerwowaniu terminu.
 10. Nie będą akceptowane zamiany terminów wizyty z inną osobą/podmiotem, czy odstępowanie terminu umówionej wizyty innej osobie/podmiotowi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, mający siedzibę w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora. 
2.    Inspektor Ochrony Danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94;
 • poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka;
 • e-mailem: info@gitd.gov.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych na mocy RODO.

3.    Cele przetwarzania i podstawa prawna – Państwa dane osobowe przetwarzamy 
w celu umówienia wizyty w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, 
w związku z realizacją ustawowych zadań Administratora. Z danych dostępnych 
w aplikacji korzystają pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4.    Odbiorcy danych – Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane. Jednak, gdy wynika to z przepisów prawa, Państwa dane mogą być udostępniane i przekazywane na żądanie innym organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.
5.    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.    Okres przechowywania danych – Państwa dane osobowe będą przechowywane 
w systemie przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. umówienia wizyty – 
lecz nie dłużej niż przez siedem dni od daty poprawnej rejestracji wizyty. 
7.    Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych – Mają Państwo prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane są Państwa dane osobowe, dostępu do tych danych oraz uzyskania ich kopii;
 • sprostowania Państwa danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w przepisach prawa, m.in. art. 21 RODO;
 • usunięcia Państwa danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 17 ust. 3 RODO.

8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.    Źródło pochodzenia danych osobowych – Państwo sami przekazujecie nam swoje dane osobowe wpisując je do zgłoszenia w aplikacji „Umów wizytę” lub przekazując urzędnikowi osobiście lub w trakcie rozmowy telefonicznej (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą). 
10.    Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do umówienia wizyty przy pomocy aplikacji „Umów wizytę”.
11.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie – Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik aplikacji „Umów wizytę” zobowiązuje się do korzystania z aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami tego Regulaminu, w tym do zaniechania dokonywania, w ramach korzystania z usługi, jakichkolwiek działań sprzecznych z normami społecznymi, obyczajowymi oraz powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji „Umów wizytę”.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Główny Inspektor Transportu Drogowego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
   

źródło: GITD data publikacji na stronach GITD : 06.07.2022


Informacja Biura Obsługi Transportu Miedzynarodowego


   Komunikatów (798)
Nr. Komunikat Oglądano
1INFORMACJA 92/2023
Adresy na potwierdzeniach wydania
6
2INFORMACJA 91/2023
Adresy na potwierdzeniach wydania
9
3INFORMACJA 90/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń
22
4INFORMACJA 89/2023
Wydawanie zezwoleń grudzień
17
5INFORMACJA 87/2023
Uruchomienie Portalu Klienta iBTM
35
6INFORMACJA 88/2023
Realizacja zamówień - zezwolenia zagraniczne
41
7INFORMACJA 86/2023
Funkcjonowanie Biura w dniach 23-24 listopada 2023 r.
56
8INFORMACJA 85/2023
Składanie wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2024 r. dla pojazdów o klasie EURO 5
63
9INFORMACJA 84/2023
Dodatkowe limity grudzień
109
10INFORMACJA 83/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Uzbekistan ogólne
127
11INFORMACJA 82/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Uzbekistan dwustronne/tranzytowe
93
12INFORMACJA 81/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Tadżykistan ogólne
167
13INFORMACJA 80/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Szwecja kr-3 EURO 0
156
14INFORMACJA 79/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Norwegia kr-3
94
15INFORMACJA 78/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Mongolia ogólne
158
16INFORMACJA 77/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Mongolia kr-3
133
17INFORMACJA 76/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Łotwa kr-3
91
18INFORMACJA 75/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Litwa kr-3
66
19INFORMACJA 74/2023
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Finlandia kr-3
84
20INFORMACJA 71/2023
W dniu 2 listopada 2023 GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO jest NIECZYNNY
48
21INFORMACJA 70/2023
Usunięcie awarii usług informatycznych
67
22INFORMACJA 70/2023
Usunięcie awarii usług informatycznych
157
23INFORMACJA 69/2023
Awaria usług informatycznych – utrudnienia związane z wysyłką kurierską
96
24INFORMACJA 68/2023
Awaria usług informatycznych – utrudnienia związane z wysyłką kurierską
76
25INFORMACJA 67/2023
Zakończenie wydawania zezwoleń Serbia Ogólne
50


Google
 

    Szybkie ogłoszenia - ładunki

    Utrudnienia i pogoda na drogach
Lp.województwoIlość utrudnień
1dolnośląskie16
2kujawsko-pomorskie20
3lubelskie14
4lubuskie21
5mazowieckie37
6małopolskie18
7opolskie13
8podkarpackie24
9podlaskie12
10pomorskie39
11śląskie55
12świętokrzyskie15
13warmińsko-mazurskie20
14wielkopolskie17
15zachodniopomorskie31
16łódzkie4

    Czas oczekiwania na granicach
7-12-2023 godz. 1
Przejœcieciężarowe autokaryosobowe
do z do z do z
Bobrowniki 0 0 0 0 0 0
Terespol 0 0 0 0 0 2
Bezledy 0 0 0 0 0 0
Gronowo 0 0 0 0 0 0
Goldap 0 0 0 0 0 0
Kuznica 0 0 0 0 0 0
Polowce 0 0 0 0 0 0
Koroszczyn 0 18 0 0 0 0
Slawatycze 0 0 0 0 0 0
Dorohusk 0 25 0 0 0 0
Zosin 0 3 0 0 0 0
Korczowa 0 0 0 0 0 0
Medyka 0 91 0 0 0 0
Kroscienko 0 14 0 0 0 0
Grzechotki 0 1 0 0 0 0

   Kursy walut od dnia 2023-12-06
Waluta Kod skup sprzed.
dolar amerykański1USD3,95704,0370
dolar australijski1AUD2,59282,6452
dolar kanadyjski1CAD2,91292,9717
euro1EUR4,27764,3640
forint (Węgry)100HUF1,12781,1506
frank szwajcarski1CHF4,52014,6115
funt szterling1GBP4,99085,0916
jen (Japonia)100JPY2,68872,7431
korona czeska1CZK0,17590,1795
korona duńska1DKK0,57370,5853
korona norweska1NOK0,36320,3706
korona szwedzka1SEK0,37780,3854
SDR (MFW)1XDR5,24525,3512


   Święta w Europie do 6-03-2024
Data Kraj Uwagi
08-12-23Szwajcarialokalnie
08-12-23Włochywszędzie
08-12-23Portugaliawszędzie
08-12-23Hiszpaniawszędzie
08-12-23Austriawszędzie
24-12-23Słowacjawszędzie
24-12-23Łotwawszędzie
24-12-23Litwawszędzie
24-12-23Estoniawszędzie
24-12-23Czechywszędzie
24-12-23Bułgariawszędzie
25-12-23Słowacjawszędzie
25-12-23Słoweniawszędzie
25-12-23Szwajcariawszędzie
25-12-23Szwecjawszędzie
25-12-23W.Brytaniawszędzie
25-12-23Białoruśwszędzie
25-12-23Ukrainawszędzie
25-12-23Włochywszędzie
25-12-23Węgrywszędzie
25-12-23Luksemburgwszędzie
25-12-23Łotwawszędzie
25-12-23Niemcywszędzie
25-12-23Norwegiawszędzie
25-12-23POLSKAwszędzie
25-12-23Portugaliawszędzie
25-12-23Rumuniawszędzie
25-12-23Litwawszędzie
25-12-23Irlandiawszędzie
25-12-23Hiszpaniawszędzie
25-12-23Holandiawszędzie
25-12-23Francjawszędzie
25-12-23Estoniawszędzie
25-12-23Daniawszędzie
25-12-23Czechywszędzie
25-12-23Chorwacjawszędzie
25-12-23Bułgariawszędzie
25-12-23Grecjawszędzie
25-12-23Belgiawszędzie
25-12-23Andorawszędzie
25-12-23Austriawszędzie
25-12-23Finlandiawszędzie
25-12-23BiHlokalnie
26-12-23Słowacjawszędzie
26-12-23Słoweniawszędzie
26-12-23Szwajcarialokalnie
26-12-23Szwecjawszędzie
26-12-23W.Brytaniawszędzie
26-12-23Włochywszędzie
26-12-23Węgrywszędzie
26-12-23Luksemburgwszędzie
26-12-23Łotwawszędzie
26-12-23Niemcywszędzie
26-12-23Norwegiawszędzie
26-12-23POLSKAwszędzie
26-12-23Rumuniawszędzie
26-12-23Litwawszędzie
26-12-23Irlandiawszędzie
26-12-23Hiszpanialokalnie
26-12-23Holandiawszędzie
26-12-23Francjalokalnie
26-12-23Estoniawszędzie
26-12-23Daniawszędzie
26-12-23Czechywszędzie
26-12-23Chorwacjawszędzie
26-12-23Bułgariawszędzie
26-12-23Grecjawszędzie
26-12-23Austriawszędzie
26-12-23Finlandiawszędzie
26-12-23BiHlokalnie
31-12-23Łotwawszędzie
31-12-23Estoniawszędzie
90 days


   Ceny ON w Europie 28.12.2022
Państwo  PLN/litr  Ilość litrów za 100PLN
Słowenia 7.05 14.18
Rumunia 7.23 13.83
Bułgaria 7.31 13.68
Czechy 7.47 13.39
Luksemburg 7.51 13.32
Portugalia 7.55 13.25
Łotwa 7.57 13.21
Słowacja 7.66 13.05
POLSKA 7.66 13.05
Litwa 7.76 12.89
Hiszpania 7.88 12.69
Włochy 7.88 12.69
Węgry 8.11 12.33
Francja 8.22 12.17
Irlandia 8.24 12.14
Belgia 8.40 11.90
Grecja 8.41 11.89
Austria 8.42 11.88
Niemcy 8.55 11.70
Estonia 8.64 11.57
Holandia 8.77 11.40
Dania 9.22 10.85
Finlandia 9.22 10.85
Norwegia 9.67 10.34
Szwajcaria 9.72 10.29
W.Brytania 9.85 10.15
Szwecja 9.93 10.07

   Reklama w serwisie

Cennik reklam

w serwisie eSpedytor. Cennik nie dotyczy ogłoszeń o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach!   Partnerzy mili sercu

Jeżeli masz zaœ już dość transportu, a musisz odwalić papierkową robotę w biurze, przydadzą się Ci darmowe arkusze Excela. Po godzinach pracy zobacz swoje zdjęcia dzieci bo są dobrym wypoczynkiem. A w ramach rozwoju polecamy serwis poświęcony metodzie elementów skończonych. Na koniec całkowicie wypoczynkowo pooglądaj sobie zdjęcia zwierząt.


: wizytówki : : pojazdy : : ładunki : : baza firm : : moje konto : :katalog:
: Porady prawne: : ogłoszenia : : forum : : regulamin : : pomoc : : o nas : : kontakt :
© cybro: :2002 - 2021 : Transport : Spedycja : eSpedytor.pl  
eSpedytor.pl -Transport, ładunki, wolne pojazdy - Giełda ładunków. Tutaj możesz umieścić informację swoich wolnych pojazdach (wolny ciągnik, wolny bus, ciężarówka) w dziale wolne pojazdy, a w dziala giełda ładunków - wolne ładunki do przewiezienia. Twoja firma transportowa może założyć wizytówkę, na której zaprezentuje się, a osoby odwiedzające zobaczą wszystkie zamieszczone ogłoszenia o wolnych pojazdach lub ładunkach. Spedycja i Spedytorzy i inne przedsiębiorstwa mają możliwość pozostawienia swoich ogłoszeń dotyczących chęci kupna lub sprzedania pojazdów, samochodów, ciężarówek, busów i innych rzeczy. Za pomocą naszego serwisu spedycja i transport może także zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu pracy lub ofertę pracy. Na forum dysksutujesz o wszystkich aspektach działania firm transportowych, spedycyjnych, transporcie międzynarodowym i krajowym, TIR itp. Pozostawienie na naszym serwisie swoich informacji o własnych pojazdach, maszynach, samochodach czy ładunkach to gwarancja sukcesu dla Twojego Przedsiębiorstwa. Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony.