espedytor- transport - ładunki - spedycja

Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony
    szukaj
    wizytówki
    ogłoszenia
    pojazdy
    ładunki
    moje konto
   Reklamaoferty pracy

   Aktualności ITD
Jechał z „cudzą kartą” – stracił prawo jazdy
Kierowca ciężarówki, kontrolowany przez inspektorów kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego, złamał przepisy. Swoją pracę rejestrował na karcie innego kierowcy. Zgodnie z obowiązującym prawem, stracił prawo jazdy na 3 miesiące. „Cudza karta” również została zatrzymana.
16 ton za dużo
Ciężarówka z drewnem ważyła za dużo aż o 16 t. Kontrola inspektorów małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego wykazała nieprawidłowości dotyczące również czasu pracy kierującego zestawem.
Międzynarodowy transport towarów niebezpiecznych bez oznakowania
Pojazd ciężarowy, przewożący towary niebezpieczne, nie miał odpowiedniego oznakowania. Ładunku było więcej, niż zezwalają przepisy. Kontrolę przeprowadzili Inspektorzy świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego, wstrzymując dalszą jazdę.
Poważne konsekwencje jazdy z magnesem
Chcąc ukryć fakt zbyt długiej jazdy, kierowca zakłócał pracę tachografu, dołączając magnes. W ten sposób fałszował czas jazdy. Kontrola inspektorów lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.
Na bakier z bezpieczeństwem, ekologią i opłatami drogowymi
Inspektorzy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej zatrzymali ciężarówkę ze względu na naruszenia dotyczące braku wniesienia opłaty za przejazdy płatnymi drogami. Okazało się, że stan techniczny zestawu nie jest dobry. Kontrola wykazała wycieki paliwa i oleju, pękniętą tarczę hamulcową, mocno zużyte opony i uszkodzony układ oczyszczania spalin.
wszystkie komunikaty

   Wizytówki
SZCZĘSNY B2B Solutions Zgierz
szczĘsny b2b solutions jest prężnie rozwijającą się grupą logistyczną, świadczącą kompleksowe i jednostkowe usługi w zakresie logistyki, o zasięgu krajowym i zagranicznym.
FHU Pewja Brzeziny
Dexel Sp. Z O.O. Daleszewo
dexel sp. z o.o.
RED LINE Zduńska Wola
Certyfikat Kompetencji Katowice
certyfikat kompetencji katowice
ZIBEX Pabianice
F.H.P. ANMAR Robert Opiłka Jastrzębie Zdrój
f.h.p anmar
Piotr Nikodem Wodzisław Śląski
usługi transportowe i kurierskie piotr nikodem
Optic-Ukraine Ltd. Lwow
firma handlowa
Śliwowski Nowak Adwokaci Spółka Partnerska Sosnowiec
Śliwowski nowak adwokaci spółka partnerska
dodaj wizytówkę

   Reklama

eSpedytor prowadzi pozytywny ranking firm transportowych . Ponadto za pośrednictwem naszego katalogu znajdziesz firmy oferujące Wolne ładunki. Dodatkowe informacje odnajdziesz w serwisach informacyjnych eSpedytora, jak np. w blogu transportowym znajdziesz sporo wiedzy.


INFORMACJA 44/2022

INFORMACJA 44/2022

06.07.2022

Umawianie wizyt on-line w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego

Umawianie wizyt on-line w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego 

 

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że uruchomiło usługę polegającą na umówieniu on-line wizyty w następujących sprawach:

 • złożenie pojedynczego wniosku dotyczącego licencji wspólnotowej
 • złożenie uzupełnienia do niekompletnego wniosku dotyczącego licencji wspólnotowej
 • złożenie pojedynczego wniosku dotyczącego świadectwa kierowcy
 • odbiór osobisty świadectw kierowcy.

 Osobiste uzupełnienie braków we wnioskach dotyczących licencji na międzynarodowy transport drogowy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika możliwe będzie wyłącznie za pomocą usługi umów wizytę on-line.

Regulamin usługi umawiania wizyty on-line w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

 1. Aby zarezerwować wizytę należy wypełnić pole "numer telefonu" i zatwierdzić regulamin oraz wybrać miesiąc, dzień i godzinę wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. 
 2. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 3. Dane adresowe (telefon i e-mail) są zbierane w celu potwierdzenia rezerwacji terminu wizyty i są usuwane po zrealizowaniu umówionej wizyty.
 4. System wygeneruje sms z potwierdzeniem rezerwacji na wskazany podczas rejestracji numer.
 5. W przypadku podania adresu email system wygeneruje potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres.
 6. W dniu zaplanowanej wizyty, przed określoną wcześniej godziną, należy potwierdzić przybycie do urzędu poprzez pobranie biletu z terminala biletowego. Terminal biletowy wydrukuje bilet po wprowadzeniu numeru telefonu podanego w czasie rezerwacji wizyty.
 7.  Z wydrukowanym biletem należy oczekiwać na pojawienie się numeru z biletu oraz numeru stanowiska na głównym wyświetlaczu.
 8. Potwierdzenie wizyty (pobranie numerka z biletomatu) można wykonać na 15 minut przed zaplanowaną wizytą, oraz maksymalnie do 15 minut po zaplanowanej wizycie. Brak potwierdzenia powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 9. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty istnieje możliwość jej anulowania poprzez wejście na „link” który otrzymuje się po poprawnym zarezerwowaniu terminu.
 10. Nie będą akceptowane zamiany terminów wizyty z inną osobą/podmiotem, czy odstępowanie terminu umówionej wizyty innej osobie/podmiotowi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, mający siedzibę w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora. 
2.    Inspektor Ochrony Danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94;
 • poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka;
 • e-mailem: info@gitd.gov.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych na mocy RODO.

3.    Cele przetwarzania i podstawa prawna – Państwa dane osobowe przetwarzamy 
w celu umówienia wizyty w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, 
w związku z realizacją ustawowych zadań Administratora. Z danych dostępnych 
w aplikacji korzystają pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4.    Odbiorcy danych – Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane. Jednak, gdy wynika to z przepisów prawa, Państwa dane mogą być udostępniane i przekazywane na żądanie innym organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.
5.    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.    Okres przechowywania danych – Państwa dane osobowe będą przechowywane 
w systemie przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. umówienia wizyty – 
lecz nie dłużej niż przez siedem dni od daty poprawnej rejestracji wizyty. 
7.    Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych – Mają Państwo prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane są Państwa dane osobowe, dostępu do tych danych oraz uzyskania ich kopii;
 • sprostowania Państwa danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w przepisach prawa, m.in. art. 21 RODO;
 • usunięcia Państwa danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 17 ust. 3 RODO.

8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.    Źródło pochodzenia danych osobowych – Państwo sami przekazujecie nam swoje dane osobowe wpisując je do zgłoszenia w aplikacji „Umów wizytę” lub przekazując urzędnikowi osobiście lub w trakcie rozmowy telefonicznej (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą). 
10.    Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do umówienia wizyty przy pomocy aplikacji „Umów wizytę”.
11.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie – Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik aplikacji „Umów wizytę” zobowiązuje się do korzystania z aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami tego Regulaminu, w tym do zaniechania dokonywania, w ramach korzystania z usługi, jakichkolwiek działań sprzecznych z normami społecznymi, obyczajowymi oraz powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji „Umów wizytę”.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Główny Inspektor Transportu Drogowego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
   

źródło: GITD data publikacji na stronach GITD : 06.07.2022


Informacja Biura Obsługi Transportu Miedzynarodowego


   Komunikatów (663)
Nr. Komunikat Oglądano
1INFORMACJA 50/2022
Zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2022
29
2INFORMACJA 49/2022
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Rosja ogólne
17
3INFORMACJA 48/2022
Wydawanie zezwoleń Rosja kr-3 S
29
4INFORMACJA 47/2022
dodatkowe limity Wrzesień
26
5INFORMACJA 46/2022
Wznowienie przyjmowania podań o wydanie zezwoleń Węgry kraje trzecie EURO 3
44
6INFORMACJA 45/2022
dodatkowe limity Sierpień
45
7INFORMACJA 43/2022
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Tadżykistan ogólne
68
8INFORMACJA 42/2022
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie
76
9INFORMACJA 41/2022
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie
100
10INFORMACJA 40/2022
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Ukraina ogólne EURO4
77
11INFORMACJA 44/2022
Umawianie wizyt on-line w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego
67
12INFORMACJA 39/2022
dot. przypomnienia o obowiązku zgłoszenia pojazdów do zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego wydanego przez organ inny niż GITD
290
13INFORMACJA 38/2022
Dodatkowe limity Lipiec
70
14INFORMACJA 37/2022
Zakończenie wydawania zezwoleń Azerbejdżan kr-3
66
15INFORMACJA 36/2022
dot. zaświadczeń na potrzeby własne dla pojazdów o DMC 2,5 - 3,5 t
80
16INFORMACJA 33/2022
DOTYCZY TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW
343
17INFORMACJA 33/2022
DOTYCZY TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW
152
18INFORMACJA 34/2022
Zakończenie wydawania zezwoleń EKMT EURO V GRUPA 7 (bez A, GR, I, RUS, H)
330
19INFORMACJA 33/2022
DOTYCZY TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW
225
20INFORMACJA 32/2022
Zakończenie wydawania zezwoleń EKMT EURO VI GRUPA 7 (bez A, GR, I, RUS, H)
70
21INFORMACJA 31/2022
Zakończenie wydawania zezwoleń EKMT EURO VI GRUPA 6 (bez A,GR, I i RUS)
62
22INFORMACJA 31/2022
Zakończenie wydawania zezwoleń EKMT EURO VI GRUPA 6 (bez A,GR, I i RUS)
40
23INFORMACJA 30/2022
Dodatkowe limity Czerwiec
44
24INFORMACJA 29/2022
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie EURO 0
42
25INFORMACJA 28/2022
Zmiana zasad wydawania zezwoleń Norwegia kraje trzecie
39


Google
 

    Szybkie ogłoszenia - ładunki

    Utrudnienia i pogoda na drogach
Lp.województwoIlość utrudnień
1dolnośląskie15
2kujawsko-pomorskie14
3lubelskie9
4lubuskie21
5mazowieckie47
6małopolskie36
7opolskie24
8podkarpackie12
9podlaskie6
10pomorskie16
11śląskie36
12świętokrzyskie9
13warmińsko-mazurskie23
14wielkopolskie10
15zachodniopomorskie11
16łódzkie4

    Czas oczekiwania na granicach
8-8-2022 godz. 3
Przejœcieciężarowe autokaryosobowe
do z do z do z
Bobrowniki 0 4 0 0 0 0
Terespol 0 0 0 0 0 0
Bezledy 0 0 0 0 0 0
Gronowo 0 0 0 0 0 0
Goldap 0 0 0 0 0 0
Kuznica 0 0 0 0 0 0
Polowce 0 0 0 0 0 0
Koroszczyn 0 0 0 0 0 0
Slawatycze 0 0 0 0 0 0
Dorohusk 0 2 0 0 0 0
Hrebenne 0 1 0 0 0 0
Zosin 0 5 0 1 0 1
Korczowa 0 2 0 0 0 0
Medyka 0 0 0 2 0 0
Kroscienko 0 0 0 0 0 0
Grzechotki 0 0 0 0 0 0

   Kursy walut od dnia 2022-08-05
Waluta Kod skup sprzed.
dolar amerykański1USD4,58704,6796
dolar australijski1AUD3,19163,2560
dolar kanadyjski1CAD3,56683,6388
euro1EUR4,67464,7690
forint (Węgry)100HUF1,18251,2063
frank szwajcarski1CHF4,78344,8800
funt szterling1GBP5,55245,6646
jen (Japonia)100JPY3,43733,5067
korona czeska1CZK0,19050,1943
korona duńska1DKK0,62810,6407
korona norweska1NOK0,47030,4799
korona szwedzka1SEK0,45090,4601
SDR (MFW)1XDR6,05776,1801


   Święta w Europie do 6-11-2022
Data Kraj Uwagi
15-8-22Włochywszędzie
15-8-22Szwajcarialokalnie
15-8-22Słoweniawszędzie
15-8-22Rumuniawszędzie
15-8-22Portugaliawszędzie
15-8-22POLSKAwszędzie
15-8-22Niemcylokalnie
15-8-22Litwawszędzie
15-8-22Hiszpaniawszędzie
15-8-22Grecjawszędzie
15-8-22Francjawszędzie
15-8-22Luksemburgwszędzie
15-8-22Chorwacjawszędzie
15-8-22Belgiawszędzie
15-8-22Andorawszędzie
15-8-22Austriawszędzie
20-8-22Węgrywszędzie
20-8-22Estoniawszędzie
24-8-22Ukrainawszędzie
29-8-22W.Brytanialokalnie
29-8-22Słowacjawszędzie
30-8-22Turcjawszędzie
01-9-22Słowacjawszędzie
06-9-22Bułgariawszędzie
08-9-22Szwajcarialokalnie
08-9-22Hiszpanialokalnie
08-9-22Andorawszędzie
11-9-22Hiszpanialokalnie
15-9-22Słowacjawszędzie
19-9-22Szwajcarialokalnie
22-9-22Szwajcarialokalnie
22-9-22Bułgariawszędzie
25-9-22Szwajcariawszędzie
28-9-22Czechywszędzie
03-10-22Niemcywszędzie
05-10-22Portugaliawszędzie
08-10-22Chorwacjawszędzie
08-10-22BiHwszędzie
12-10-22Hiszpaniawszędzie
14-10-22Ukrainawszędzie
23-10-22Węgrywszędzie
26-10-22Austriawszędzie
28-10-22Turcjawszędzie
28-10-22Grecjawszędzie
28-10-22Czechywszędzie
29-10-22Turcjawszędzie
31-10-22Słoweniawszędzie
31-10-22Niemcylokalnie
31-10-22Irlandiawszędzie
01-11-22Włochywszędzie
01-11-22Węgrywszędzie
01-11-22Szwajcarialokalnie
01-11-22Słoweniawszędzie
01-11-22Słowacjawszędzie
01-11-22Portugaliawszędzie
01-11-22POLSKAwszędzie
01-11-22Niemcylokalnie
01-11-22Litwawszędzie
01-11-22Hiszpaniawszędzie
01-11-22Francjawszędzie
01-11-22Luksemburgwszędzie
01-11-22Chorwacjawszędzie
01-11-22Bułgariawszędzie
01-11-22BiHlokalnie
01-11-22Belgiawszędzie
01-11-22Andorawszędzie
01-11-22Austriawszędzie
04-11-22Rosjawszędzie
05-11-22Szwecjawszędzie
05-11-22Finlandiawszędzie
90 days


   Ceny ON w Europie 13.03.2022
Państwo  PLN/litr  Ilość litrów za 100PLN
Bułgaria 5.67 17.64
Węgry 6.15 16.26
Słowenia 6.57 15.22
Rumunia 7.25 13.79
Słowacja 7.37 13.57
POLSKA 7.46 13.40
Czechy 7.47 13.39
Hiszpania 7.96 12.56
Grecja 8.17 12.24
Irlandia 8.29 12.06
Luksemburg 8.39 11.92
Austria 8.42 11.88
Estonia 8.64 11.57
Portugalia 8.75 11.43
Łotwa 8.77 11.40
Litwa 8.96 11.16
Włochy 9.33 10.72
Francja 9.52 10.50
W.Brytania 9.54 10.48
Szwajcaria 9.66 10.35
Niemcy 9.85 10.15
Belgia 9.87 10.13
Finlandia 9.88 10.12
Holandia 10.38 9.63
Szwecja 10.60 9.43
Dania 11.42 8.76
Norwegia 12.01 8.33

   Reklama w serwisie

Cennik reklam

w serwisie eSpedytor. Cennik nie dotyczy ogłoszeń o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach!   Partnerzy mili sercu

Jeżeli masz zaœ już dość transportu, a musisz odwalić papierkową robotę w biurze, przydadzą się Ci darmowe arkusze Excela. Po godzinach pracy zobacz swoje zdjęcia dzieci bo są dobrym wypoczynkiem. A w ramach rozwoju polecamy serwis poświęcony metodzie elementów skończonych. Na koniec całkowicie wypoczynkowo pooglądaj sobie zdjęcia zwierząt.


: wizytówki : : pojazdy : : ładunki : : baza firm : : moje konto : :katalog:
: Porady prawne: : ogłoszenia : : forum : : regulamin : : pomoc : : o nas : : kontakt :
© cybro: :2002 - 2021 : Transport : Spedycja : eSpedytor.pl  
eSpedytor.pl -Transport, ładunki, wolne pojazdy - Giełda ładunków. Tutaj możesz umieścić informację swoich wolnych pojazdach (wolny ciągnik, wolny bus, ciężarówka) w dziale wolne pojazdy, a w dziala giełda ładunków - wolne ładunki do przewiezienia. Twoja firma transportowa może założyć wizytówkę, na której zaprezentuje się, a osoby odwiedzające zobaczą wszystkie zamieszczone ogłoszenia o wolnych pojazdach lub ładunkach. Spedycja i Spedytorzy i inne przedsiębiorstwa mają możliwość pozostawienia swoich ogłoszeń dotyczących chęci kupna lub sprzedania pojazdów, samochodów, ciężarówek, busów i innych rzeczy. Za pomocą naszego serwisu spedycja i transport może także zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu pracy lub ofertę pracy. Na forum dysksutujesz o wszystkich aspektach działania firm transportowych, spedycyjnych, transporcie międzynarodowym i krajowym, TIR itp. Pozostawienie na naszym serwisie swoich informacji o własnych pojazdach, maszynach, samochodach czy ładunkach to gwarancja sukcesu dla Twojego Przedsiębiorstwa. Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony.