?Patykiem na wodzie pisany? przewóz ADR

Zamiast wody pitnej wiózł nieoznakowanym pojazdem zagrażający ludziom i środowisku niezabezpieczony olej napędowy.

Na odcinku drogi powiatowej Bartąg – Ruś, ze względu na powtarzające się skargi mieszkańców, inspektorzy z wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego w Olsztynie zatrzymali do kontroli cysternę, którą wykonywany był krajowy transport drogowy rzeczy. Zatrzymany pojazd nie posiadał oznakowania, w tym związanego z przewozem drogowym materiałów niebezpiecznych (ADR). Zgodnie z zeznaniami kierującego oraz wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazd przeznaczony był do przewozu wody pitnej. Zamiast wody w pojeździe przewożone było 4000 litrów oleju napędowego. Na miejsce kontroli wezwano jednostkę chemiczną Państwowej Straży Pożarnej, która potwierdziła przypuszczenia inspektorów. Kierujący nie posiadał wymaganych dokumentów do przewozu towarów niebezpiecznych, a cysterna nie była oznakowana obowiązkowymi tablicami ostrzegawczymi. Pojazd w celu zabezpieczenia przekazano funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.


Informacja Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego