espedytor- transport - ładunki - spedycja

Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony
    szukaj
    wizytówki
    ogłoszenia
    pojazdy
    ładunki
    moje konto
   Reklama

   
chŁodnia na miĘdzynarodÓwkĘ
2017-05-02 11:57:02

Schnaider-group
transport do 8 europalet- cały kraj, również adr
2011-01-25 20:10:03

PU VELOX
logistik zatrudni przewoaników 24 t.
2015-05-28 11:25:41

PAX Logistics
widły do palet hds
2013-04-15 17:25:09

Usługi Transportowe Robert Adamczyk
oferta współpracy transportowej
2015-07-22 12:56:47

Pax Logistics
stałe trasy na kraju
2016-06-14 08:41:40

PKS24
transport wrocŁaw i okolice 24/7
2010-10-18 23:51:31

STR
dodaj ogłoszenie

   BTM informuje
INFORMACJA 13/2019
Dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji
INFORMACJA 12/2019
dot. wydawania zezwoleń EKMT
INFORMACJA 11/2019
komunikat
INFORMACJA 10/2019
komunikat
INFORMACJA 9/2019
Dot. dokumentowania zdolności finansowej
INFORMACJA 8/2019
Dot. rozpatrzenia odwołań od decyzji Komisji Społecznej w sprawie przyznania zezwoleń EKMT
INFORMACJA 7/2019
dot. wydawania zezwoleń ukraińskich z kontyngentu 2019
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
komunikat
INFORMACJA 6/2019
Dot. zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
INFORMACJA 5/2019
Dot. zaświadczenia od starosty o udokumentowaniu zdolności finansowej oraz informacji z KRK składanych z wnioskiem elektronicznym
wszystkie komunikaty

   Reklama

eSpedytor prowadzi pozytywny ranking firm transportowych . Ponadto za pośrednictwem naszego katalogu znajdziesz firmy oferujące Wolne ładunki. Dodatkowe informacje odnajdziesz w serwisach informacyjnych eSpedytora, jak np. w blogu transportowym znajdziesz sporo wiedzy.


Konferencja zamknięcia projektu współpracy bliźniaczej na rzecz Ukrainy, pn. ? Support to Improving the Safety of Multimodal Dangerous Goods Transport in Ukraine (UA/50)?

17 lipca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy w Kijowie odbyła się konferencja zamykająca projekt współpracy bliźniaczej na rzecz Ukrainy. Program rozpoczął się w sierpniu 2016 r. i był realizowany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z partnerami z Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Francuskiej. Główny cel to wsparcie dążeń Ukrainy do dostosowania prawodawstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych do przepisów unijnych. Przeprowadzone w ramach projektu misje ekspercie miały na celu zwiększenie zdolności Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy w zakresie implementacji, transpozycji i egzekwowania wymogów Unii Europejskiej obowiązujących w transporcie drogowym, kolejowym, morskim, śródlądowym oraz multimodalnym towarów niebezpiecznych.  

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy, Delegatury Unii Europejskiej, ambasad Polski, Hiszpanii i Francji, kierownicy projektu współpracy bliźniaczej z ramienia państw członkowskich UE, tj. Hiszpanii, Francji i Polski, przedstawiciele ukraińskiego parlamentu (Verhovnej Rady).

- To były dwa lata ciężkiej pracy wszystkich uczestników programu – mówił na otwarciu konferencji wiceminister infrastruktury Ukrainy Yuriy Lavreniuk: - W trakcie trwania projektu podjęto działania, które były niezwykle pomocne przy opracowaniu projektów aktów prawnych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. W powszechnej ocenie, twinning spełnił oczekiwania wszystkich - dodał Yuriy Lavreniuk.

Przedstawiciel Delegatury Unii Europejskiej na Ukrainie, Johannes Baur podkreślał z kolei rolę współpracy bliźniaczej:  - Twinning jest bardzo ważnym instrumentem służącym pomocy krajom spoza UE w przybliżeniu do członkostwa w Unii. Obecny projekt jest kolejnym krokiem do rozwoju systemu infrastrukturalnego Ukrainy. Należy za to podziękować Hiszpanii, Polsce i Francji – powiedział Johanes Baur, a Luis Martinez Jimenez, Lider Projektu z ramienia Hiszpanii za wsparcie dziękował m.in. stronie ukraińskiej.

 - Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który reprezentuję, jest dumny z bycia częścią tego ważnego projektu i wspiera, razem z hiszpańskimi i francuskimi partnerami, proces transformacji na Ukrainie – podkreślił z kolei obecny na konferencji z ramienia Polski Młodszy Kierownik Projektu, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła. - Nasi eksperci są gotowi do dalszych działań w przyszłych projektach - dodał. Jako przykład dobrej współpracy, minister Bryła wskazał na polską inicjatywę w organizacji praktycznego szkolenia dla inspektorów UkrTransBezpeka.

Efektem Twinningu jest m.in. przygotowany projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Jak mówił Młodszy Kierownik Projektu z ramienia Francji Claude Pfauvadel, to kluczowe dla wdrożenia odpowiednich standardów w zakresie transportu towarów niebezpiecznych na terytorium Ukrainy.

Podsumowania rezultatów projektu dokonali również kluczowi eksperci uczestniczący w projekcie z ramienia UE. Polski ekspert, Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Renata Rychter podkreśliła rolę tłumaczenia całości umów międzynarodowych jako podstawowego instrumentu dla właściwego wdrożenia i stosowania przepisów w zakresie towarów niebezpiecznych na terytorium Ukrainy i w multimodalnym przewozie międzynarodowym. Nawiązała również do narodowej strategii w zakresie bezpieczeństwa transportu na Ukrainie i potrzebie kontroli. - W tym zakresie istnieje potrzeba kontynuacji procesu wzmocnienia potencjału kadrowego UkrTransBezpeki i podjęcie dalszych, pilnych zmian legislacyjnych.

Ekspert w dziedzinie transportu śródlądowego Jean-Michel Piquion dokonał podsumowania rezultatów osiągniętych w ramach misji przeprowadzonych przez stronę francuską. Na koniec głos zabrali eksperci hiszpańscy. Juan Andrés Lecertúa Go?i podsumował prace przeprowadzone w zakresie transportu morskiego, natomiast Pan Luis Martinez Jimenez wskazał na wyniki osiągnięte w zakresie wdrożenia przepisów UE w transporcie kolejowym.

Projekt osiągnął zamierzone cele. Najważniejsze to m.in. opracowanie tłumaczeń siedmiu umów międzynarodowych, w tym aneksów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, tj. ADR, RID, ADN, IMDG, IMSBC, IGC i IBC. Po dokonaniu zmian, ukraińskie prawodawstwo w tym zakresie osiągnie europejskie standardy.

Eksperci UE w ramach prowadzonych misji udzielali merytorycznego wsparcia stronie ukraińskiej w pracach nad opracowaniem projektów ustaw, dekretów i zarządzeń, w tym programów szkoleń oraz regulaminów dla służb ukraińskich, które zajmują się tematyką kontroli i nadzoru nad transportem towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym, samochodowym, morskim oraz śródlądowym.

Ważnym aspektem podnoszenia kwalifikacji zawodowych było przeprowadzenie szeregu seminariów i szkoleń praktycznych. Wiedza prezentowana przez specjalistów UE, w tym polskich, spotkała się z dużą aprobatą i uznaniem. Z inicjatywy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego polscy inspektorzy przeprowadzili na terenie Ukrainy dodatkowe warsztaty dla przedstawicieli UkrTransBezpeki z zakresu kontroli drogowych z uwzględnieniem m.in. czasu jazdy i czasu odpoczynku kierowców, a także kontroli stanu technicznego pojazdów w przewozie towarów i osób.

Ponadto eksperci ukraińscy podczas wizyt studyjnych w Hiszpanii, Francji oraz Polsce mogli zapoznać się w praktyce z rozwiązaniami wdrożonymi w poszczególnych Państwach UE, w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.


Informacja Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego


   Komunikatów (3280)
Nr. Komunikat Oglądano
1Wspólne kontrole transportu zwierząt
nowinki ITD
584
2Jechał ciężarówką mimo zakazu sądowego
nowinki ITD
600
3DZIERŻAWA ŚWIATŁOWODU
nowinki ITD
560
4Kupił dokumenty przez internet i? pojechał w trasę
nowinki ITD
748
5Jechał bez koła przy naczepie. Przewoził 24 tony nawozów
nowinki ITD
659
6Jazda na dwie karty nie popłaca
nowinki ITD
497
7Przeciążone busy i pęknięta tarcza hamulcowa
nowinki ITD
464
8Przewozili za dużo ładunku. Trafili na wagę ITD
nowinki ITD
474
9Koparka przeważyła. Zezwolenie niewłaściwej kategorii
nowinki ITD
467
10Dwa w jednym
nowinki ITD
493
11Starszy specjalista ds. dochodów, Sekcja Dochodów, Wydział Finansowo - Księgowy, Biuro Finansowe
nowinki ITD
484
12Specjalista ds. Budżetu, Wydział Budżetu, Biuro Finansowe
nowinki ITD
452
13Referendarz ds. wydatków, Sekcja wydatków, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowe
nowinki ITD
454
14Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - ul. Przyczółkowa 109A
nowinki ITD
472
15Mobilna stacja diagnostyczna w akcji ?Bezpieczny Autokar? na Śląsku
nowinki ITD
438
16Akcja ?Bezpieczny Autokar? w województwie łódzkim
nowinki ITD
445
17Specjalista ds. Rachuby Płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowe
nowinki ITD
439
18Specjalista ds. Rachuby Płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowe
nowinki ITD
441
19Ogłoszenie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia
nowinki ITD
468
20Mocno przeładowana ciężarówka i ?dostawczaki?
nowinki ITD
486
21Specjalista ds. budżetu, Wydział Budżetu, Biuro Finansowe
nowinki ITD
453
22Starszy specjalista ds. dochodów, Wydział Finansowo- Księgowy, Biuro Finansowe
nowinki ITD
457
23Specjalista ds. rachuby płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowe
nowinki ITD
456
24Specjalista ds. rachuby płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowe
nowinki ITD
449
25Referendarz ds. wydatków, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowe
nowinki ITD
445
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  


Google
 

    Szybkie ogłoszenia - ładunki

    Utrudnienia i pogoda na drogach
Lp.województwoIlość utrudnień
1dolnośląskie13
2kujawsko-pomorskie31
3lubelskie29
4lubuskie18
5łódzkie17
6małopolskie28
7mazowieckie23
8opolskie22
9podkarpackie12
10podlaskie11
11pomorskie7
12śląskie16
13świętokrzyskie11
14warmińsko-mazurskie11
15wielkopolskie17
16zachodnio-pomorskie22

    Czas oczekiwania na granicach
6-12-2019 godz. 19
Przejœcieciężarowe autokaryosobowe
do z do z do z
Bobrowniki 0 9 0 0 0 5
Terespol 0 0 0 1 0 0
Bezledy 0 0 0 0 0 0
Gronowo 0 0 0 0 0 0
Goldap 0 0 0 0 0 0
Kuznica 0 7 0 0 0 1
Polowce 0 0 0 0 0 1
Koroszczyn 0 3 0 0 0 0
Slawatycze 0 1 0 0 0 1
Dorohusk 0 7 0 0 0 5
Hrebenne 0 3 0 1 0 3
Zosin 0 0 0 1 0 1
Korczowa 0 14 0 0 0 2
Medyka 0 21 0 0 0 1
Kroscienko 0 0 0 0 0 1
Grzechotki 0 1 0 0 0 1

   Kursy walut od dnia 2019-12-06
Waluta Kod skup sprzed.
dolar amerykański1USD3,81393,8909
dolar australijski1AUD2,60432,6569
dolar kanadyjski1CAD2,89382,9522
euro1EUR4,23344,3190
forint (Węgry)100HUF1,28011,3059
frank szwajcarski1CHF3,85613,9341
funt szterling1GBP5,01535,1167
jen (Japonia)100JPY3,50393,5747
korona czeska1CZK0,16580,1692
korona duńska1DKK0,56660,5780
korona norweska1NOK0,41700,4254
korona szwedzka1SEK0,40160,4098
SDR (MFW)1XDR5,25935,3655


   Święta w Europie do 5-03-2020
Data Kraj Uwagi
08-12-19Austriawszędzie
08-12-19Portugaliawszędzie
08-12-19Hiszpaniawszędzie
08-12-19Szwajcarialokalnie
08-12-19Włochywszędzie
08-12-19Andorawszędzie
24-12-19Daniawszędzie
24-12-19Estoniawszędzie
24-12-19Słowacjawszędzie
24-12-19Czechywszędzie
24-12-19Łotwawszędzie
24-12-19Bułgariawszędzie
24-12-19Litwawszędzie
25-12-19Luksemburgwszędzie
25-12-19Litwawszędzie
25-12-19Irlandiawszędzie
25-12-19Łotwawszędzie
25-12-19Norwegiawszędzie
25-12-19Hiszpaniawszędzie
25-12-19Węgrywszędzie
25-12-19POLSKAwszędzie
25-12-19W.Brytaniawszędzie
25-12-19Ukrainawszędzie
25-12-19Szwecjawszędzie
25-12-19Szwajcariawszędzie
25-12-19Słoweniawszędzie
25-12-19Słowacjawszędzie
25-12-19Portugaliawszędzie
25-12-19Włochywszędzie
25-12-19Rumuniawszędzie
25-12-19Francjawszędzie
25-12-19Chorwacjawszędzie
25-12-19Bułgariawszędzie
25-12-19Daniawszędzie
25-12-19Andorawszędzie
25-12-19Estoniawszędzie
25-12-19Białoruśwszędzie
25-12-19Belgiawszędzie
25-12-19Czechywszędzie
25-12-19Finlandiawszędzie
25-12-19Holandiawszędzie
25-12-19Austriawszędzie
25-12-19Grecjawszędzie
25-12-19Niemcywszędzie
26-12-19Szwajcarialokalnie
26-12-19Chorwacjawszędzie
26-12-19Słoweniawszędzie
26-12-19Bułgariawszędzie
26-12-19Szwecjawszędzie
26-12-19Włochywszędzie
26-12-19Austriawszędzie
26-12-19Węgrywszędzie
26-12-19W.Brytaniawszędzie
26-12-19Andorawszędzie
26-12-19Rumuniawszędzie
26-12-19Holandiawszędzie
26-12-19Litwawszędzie
26-12-19Finlandiawszędzie
26-12-19Luksemburgwszędzie
26-12-19Estoniawszędzie
26-12-19Łotwawszędzie
26-12-19Grecjawszędzie
26-12-19Niemcywszędzie
26-12-19Norwegiawszędzie
26-12-19POLSKAwszędzie
26-12-19Daniawszędzie
26-12-19Słowacjawszędzie
26-12-19Czechywszędzie
26-12-19Irlandiawszędzie
31-12-19Łotwawszędzie
31-12-19Daniawszędzie
90 days


   Ceny ON w Europie 25.11.2019
Państwo  PLN/litr  Ilość litrów za 100PLN
Litwa 4.67 21.41
Luksemburg 4.77 20.96
Austria 4.92 20.33
Bułgaria 4.98 20.08
POLSKA 4.99 20.04
Łotwa 5.04 19.84
Węgry 5.07 19.72
Czechy 5.20 19.23
Hiszpania 5.29 18.90
Rumunia 5.34 18.73
Słowenia 5.35 18.69
Słowacja 5.36 18.66
Estonia 5.55 18.02
Niemcy 5.55 18.02
Irlandia 5.72 17.48
Finlandia 6.04 16.56
Grecja 6.20 16.13
Francja 6.22 16.08
Portugalia 6.23 16.05
Holandia 6.27 15.95
Szwecja 6.36 15.72
Dania 6.44 15.53
Włochy 6.45 15.50
Szwajcaria 6.45 15.50
W.Brytania 6.48 15.43
Belgia 6.61 15.13
Norwegia 6.91 14.47

   Reklama w serwisie

Cennik reklam

w serwisie eSpedytor. Cennik nie dotyczy ogłoszeń o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach!   Partnerzy mili sercu

Jeżeli masz zaœ już dość transportu, a musisz odwalić papierkową robotę w biurze, przydadzą się Ci darmowe arkusze Excela. Po godzinach pracy zobacz swoje zdjęcia dzieci bo są dobrym wypoczynkiem. A w ramach rozwoju polecamy serwis poświęcony metodzie elementów skończonych. Na koniec całkowicie wypoczynkowo pooglądaj sobie zdjęcia zwierząt.


: wizytówki : : pojazdy : : ładunki : : baza firm : : moje konto : :katalog:
: Porady prawne: : ogłoszenia : : forum : : regulamin : : pomoc : : o nas : : kontakt :
© cybro: :2002 - 2018 : Transport : Spedycja : eSpedytor.pl  
eSpedytor.pl -Transport, ładunki, wolne pojazdy - Giełda ładunków. Tutaj możesz umieścić informację swoich wolnych pojazdach (wolny ciągnik, wolny bus, ciężarówka) w dziale wolne pojazdy, a w dziala giełda ładunków - wolne ładunki do przewiezienia. Twoja firma transportowa może założyć wizytówkę, na której zaprezentuje się, a osoby odwiedzające zobaczą wszystkie zamieszczone ogłoszenia o wolnych pojazdach lub ładunkach. Spedycja i Spedytorzy i inne przedsiębiorstwa mają możliwość pozostawienia swoich ogłoszeń dotyczących chęci kupna lub sprzedania pojazdów, samochodów, ciężarówek, busów i innych rzeczy. Za pomocą naszego serwisu spedycja i transport może także zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu pracy lub ofertę pracy. Na forum dysksutujesz o wszystkich aspektach działania firm transportowych, spedycyjnych, transporcie międzynarodowym i krajowym, TIR itp. Pozostawienie na naszym serwisie swoich informacji o własnych pojazdach, maszynach, samochodach czy ładunkach to gwarancja sukcesu dla Twojego Przedsiębiorstwa. Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony.