?Drogołamacz? ? wspólna akcja ITD z Podlasia, Mazowsza, Warmii i Mazur

22 mandaty dla kierowców, jeden zatrzymany dowód rejestracyjny i kilka wszczętych postępowań administracyjnych. To efekt dwudniowej akcji ?Drogołamacz" przeprowadzonej wspólnie przez trzy WITD.

27 ciężarówek skontrolowali Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Podlasia, Mazowsza, Warmii i Mazur. Akcja ?Drogołamacz" nakierowana była eliminowanie z ruchu przeciążonych pojazdów, które niszczą drogi. Podczas kontroli sprawdzano też stan techniczny ciężarówek, a także czas pracy kierowców. Niestety nie wszyscy przeszli kontrole w pozytywnym wynikiem.

Za naruszenia przepisów drogowych inspektorzy nałożyli na kierowców w sumie 22 mandaty karne. Wobec trzech przedsiębiorców wszczęto powstępowania administracyjne za dopuszczenie do ruchu przeciążonych pojazdów. Jedna z kontrolowanych ciężarówek była w tak złym stanie technicznym, że konieczne było zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu. Inspektorzy wszczęli tez trzy postępowania wyjaśniające w związku z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym.

ITD zapowiada kolejne, wspólne działania kontrolne.


Informacja Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego