espedytor- transport - ładunki - spedycja

Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony
    szukaj
    wizytówki
    ogłoszenia
    pojazdy
    ładunki
    moje konto
   Reklama

   O transporcie
Przewóz drewna bez urządzenia sprzęgającego.
 2017-01-19 16:01:39
Inspektorzy transportu drogowego z oddziału w Lesznie prowadząc czynności kontrolne na drodze krajowej nr 5 zatrzymali między innymi pojazd przewożący drewno ? tzw. dłużycę.
Ze względów pogodowych wsrzymany jest ruch ciężarowy z Bułgarii do Grecji.
 2017-01-23 15:01:27
Z powodu obfitych opadów śniegu w Bułgarii, zamknięte zostały dla ruchu ciężarowego drogi od przejścia granicznego ?Kułata? w kierunku greckich miast Seres, Kilkis, Saloniki i Drama .
Przepraszamy za utrudnienia
 2017-01-24 20:01:13
W dniu dzisiejszym podjęta została próba (skuteczna) poprawienia bezpieczeństwa korzystania z naszego serwisu. O udanym przeprowadzeniu tego procesu świadczy zielona kłódka obok adresu naszej strony na pasku adresowym przeglądarki. Niestety w trakcie instalacji nowego oprogramowania nastąpiła istotna przerwa w działaniu serwisu. Za co przepraszamy.

   Aktualności ITD
Hat-trick pilskich inspektorów
nowinki ITD
Igrał z ogniem?
nowinki ITD
Usługi cateringowe na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego
nowinki ITD
Na podwójnym ?wyłączeniu?
nowinki ITD
?Stacja paliw? na kołach?
nowinki ITD
wszystkie komunikaty

   BTM informuje
INFORMACJA 22/2017
komunikat
INFORMACJA 21/2017
komunikat
INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD PRACY W GITD
komunikat
Informacja o zakazach ruchu w okresie długiego weekendu majowego
komunikat
INFORMACJA 20/2017
komunikat
Informacja o zakazach ruchu w okresie Świąt Wielkanocnych
komunikat
INFORMACJA 19/2017
komunikat
INFORMACJA 18/2017
Dot. zmiany wydawania zezwoleń Norwegia kraje trzecie
INFORMACJA 17/2017
Dot. zmiany wydawania zezwoleń Łotwa kraje trzecie
INFORMACJA 16/2017
Dot. zasad wydawania zezwoleń Litwa kr-3
wszystkie komunikaty

   Reklama

eSpedytor prowadzi pozytywny ranking firm transportowych . Ponadto za pośrednictwem naszego katalogu znajdziesz firmy oferujące Wolne ładunki. Dodatkowe informacje odnajdziesz w serwisach informacyjnych eSpedytora, jak np. w blogu transportowym znajdziesz sporo wiedzy.


Nowe wzory kart opłaty drogowej (winiet)

Nowe rozporządzenie głównie ma na celu:
• zwiększenie efektywności systemu poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, głównie przez jego „uszczelnienie”,
• usunięcie niezgodności z ustawodawstwem unijnym.

W zakresie zwiększenia efektywności systemu poboru opłat należy wskazać zmniejszenie liczby obowiązujących dotychczas wzorów kart opłaty drogowej (z 52 do 24), poprzez likwidacje kart półrocznych oraz podziału opłat ze względu na liczbę osi w pojeździe (w zespole pojazdów). Ułatwi to działanie służb kontrolnych i rozliczanie sprzedaży kart opłat z dystrybutorami oraz umożliwi zmniejszenie środków finansowych zaangażowanych w produkcję kart opłat, których zapas powinien być utrzymywany na poziomie minimum 6 miesięcznym.

W rozporządzeniu zaproponowano następujące rodzaje karty opłat drogowych:
1. dzienna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 t spełniających wymagania euro 0 i 1,
2. dzienna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 t spełniających wymagania euro 2 i wyżej,
3. dzienna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc conajmniej 12 t spełniających wymagania euro 0 i 1,
4. dzienna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc conajmniej 12 t spełniających wymagania euro 2 i wyżej,
5. dzienna dla autobusów spełniających wymagania euro 0 i 1,
6. dzienna dla autobusów spełniających wymagania euro 2 i wyżej,
7. siedmiodniowa dla pojazdów innych niż autobusy o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 t spełniających wymagania euro 0 i 1,
8. siedmiodniowa dla pojazdów innych niż autobusy o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 t spełniających wymagania euro 2 i wyżej,
9. siedmiodniowa dla pojazdów innych niż autobusy o dmc conajmniej 12 t spełniających wymagania euro 0 i 1,
10. siedmiodniowa dla pojazdów innych niż autobusy o dmc conajmniej 12 t spełniających wymagania euro 2 i wyżej,
11. siedmiodniowa dla autobusów spełniających wymagania euro 0 i 1,
12. siedmiodniowa dla autobusów spełniających wymagania euro 2 i wyżej,
13. miesięczna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 t spełniających wymagania euro 0 i 1,
14. miesięczna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 t spełniających wymagania euro 2 i wyżej,
15. miesięczna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc co najmniej 12 t spełniających wymagania euro 0 i 1,
16. miesięczna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc co najmniej 12 t spełniających wymagania euro 2 i wyżej,
17. miesięczna dla autobusów spełniających wymagania euro 0 i 1,
18. miesięczna dla autobusów spełniających wymagania euro 2 i wyżej,
19. roczna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 t spełniających wymagania euro 0 i 1,
20. roczna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 t spełniających wymagania euro 2 i wyżej,
21. roczna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc conajmniej 12 t spełniających wymagania euro 0 i 1,
22. roczna dla pojazdów innych niż autobusy o dmc conajmniej 12 t spełniających wymagania euro 2 i wyżej,
23. roczna dla autobusów spełniających wymagania euro 0 i 1,
24. roczna dla autobusów spełniających wymagania euro 2 i wyżej.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory karty opłat, zgodnie z którymi karta opłaty składać się ma z dwóch części:
• winiety umieszczanej na szybie pojazdu (w sposób uniemożliwiający usunięcie winiety bez jej uszkodzenia),
• odcinka kontrolnego okazywanego służbom kontrolnym (zawierającego zabezpieczenia przed podrobieniem).

Czas wykorzystania karty będzie zaznaczany poprzez sprzedawcę za pomocą perforacji, samodzielne wypełnianie karty przez przewoźnika ograniczone będzie jedynie do wpisania numeru rejestracyjnego pojazdu.

Te rozwiązania zapobiegać mają takim zjawiskom, jak:
• wypełnianie kart w zakresie czasu wykorzystania jedynie w razie kontroli – tym samym pomimo ograniczenia ważności karty dobowej do 7 dni, obecna karta dobowa może być faktycznie wykorzystywana przez okres kilku dni co znacząco ogranicza wpływy na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego;
• fałszowanie wpisów w zakresie czasu wykorzystania karty (chemiczne lub mechaniczne usuwanie dotychczasowych wpisów i następnie wpisywanie kolejnych danych)
• zaniżone rozliczanie sprzedaży winiet; sprzedawca w porozumieniu z kupującym sprzedaje faktycznie „winietę” o wyższej wartości (np. zaznaczając przez odpowiedni wpis, iż przeznaczona jest ona dla pojazdu nieekologicznego) podczas, gdy dokumentuje do rozliczeń sprzedaż winiety o niższej wartości (w tym przykładzie winietę dla pojazdu ekologicznego).

Jednocześnie należy wskazać, iż umieszczona na szybie winieta ułatwia kontrolę pojazdów na drodze, gdyż umożliwia wcześniejsze (przed zatrzymaniem) stwierdzenie braku karty opłaty przez organy kontroli transportu drogowego (Inspekcję Transportu Drogowego, Policję, Straż Graniczną itp.). Kontrolę ułatwi także projektowane ograniczenie użycia dobowej karty opłaty, zgodnie z jej nazwą, do konkretnego dnia, w odróżnieniu do dotychczasowej 24 godzinnej karty opłat, gdzie użytkownik pojazdu wpisywał godzinę rozpoczęcia wykorzystania karty.

Rozporządzenie wprowadza ponadto zmiany w zakresie rozliczania opłaty rocznej przypadku jej niewykorzystania w całości lub w części z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy. Są to:
• wprowadzenie terminu do złożenia wniosku o rozliczenie – 14 dni od dnia wystąpienia niezależnej od przedsiębiorcy przyczyny,
• obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających przyczynę niewykorzystania opłaty,
• obowiązek przechowywania wniosku o rozliczenie wraz z załączonymi dokumentami przez okres 2 lat,
• określenie przesłanek do odmowy rozliczenia wniosku,
• wprowadzenie nowego sposobu rozliczenia opłaty wg zasady: im krótszy czas wykorzystania opłaty tym większa jej część pozostaje nierozliczona – np. w przypadku pierwszych trzech miesięcy każdy miesiąc wg stawki miesięcznej.

Zmiany te powinny znacząco ograniczyć nieprawidłowości związane z fikcyjnym rozliczaniem kart opłaty drogowej i tym samym zwiększyć wpływy z ich tytułu. W rozporządzeniu określono ponadto okoliczności, w których karta opłaty (lub jej części) nie będzie stanowić dowodu uiszczenia opłaty.

Drugi z zakładanych celów rozporządzenia związany jest z dostosowaniem polskiego systemu poboru opłat do wymagań związanych z dyrektywą 1999/62/WE (tzw. dyrektywą eurowinietową) w zakresie:
• wysokości opłaty dobowej – równowartość 8 euro,
• proporcjonalności opłaty rocznej do opłaty dobowej.

Zmieniając wysokości opłat założono, że:
• stawka opłaty dobowej wskazana w ww. dyrektywie dotyczyć ma jedynie pojazdów innych niż autobusy o dmc powyżej 12 t,
• najwyższa stawka opłaty rocznej nie może być niższa niż wynikająca z proporcji 90:1 w stosunku do opłaty rocznej,
• zaproponowane stawki przy nie zmienionej strukturze sprzedaży zapewniać mają nie zmniejszony przychód na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. W 2005 r. wpływy do KFD wyniosły 400 mln zł. (w rzeczywistości na skutek uszczelnienia systemu zakłada się, że wpływy na rzecz KFD powinny zwiększyć się o co najmniej 50%).

źródło:www.mi.gov.pl
   O transporcie (1563)
nr foto artykuł dodano
1 Kliknij i przeczytaj : Kontrola zamiast pożaru.Kontrola zamiast pożaru.
19 maja br. w okolicach Torunia na drodze krajowej nr 15 , inspektorzy WITD w Bydgoszczy zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd członowy przewożący napoje gazowane.Po otwarciu drzwi naczepy inspektor ITD zauważył, że spod ciasno ułożonych obok siebie palet wydobywa się gęsty dym . Po rozsunięciu plandeki okazało się, że jedna z palet oraz folia, którą zabezpieczone były napoje, były już objęte pożarem, a część butelek znajdujących się na dwóch paletach oraz drewniana podłoga naczepy uległy już częściowemu zwęgleniu. Na szczęście pożar udało się szybko i skutecznie ugasić środkami gaśniczymi znajdującymi się na wyposażeniu pojazdu.
2017-05-22 14:05:34
2 Kliknij i przeczytaj : Utrudnienia  na przejściu w Dorohusku.Utrudnienia na przejściu w Dorohusku.
W związku z rozpoczęciem modernizacji infrastruktury przeznaczonej do odprawy samochodów ciężarowych, na drogowym przejściu granicznym w Dorohusk., od 16 maja br mogą występować okresowe utrudnienia w odprawie granicznej osób i środków transportu na kierunku wjazdowym do RP .
2017-05-16 18:05:30
3 Kliknij i przeczytaj : Bez polskiego prawa jazdy.Bez polskiego prawa jazdy.
W poniedziałek 15 maja na drodze krajowej nr 1 w Tychach inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli samochód dostawczy, którym polski przedsiębiorca wykonywał przewóz mebli do klienta. Kierujący pojazdem okazał inspektorom dokumenty, w tym między innymi czeskie prawo jazdy, które już na pierwszy rzut oka wyglądało nietypowo. Polskiego prawa jazdy kierujący nie posiadał.
2017-05-16 12:05:05
4 Kliknij i przeczytaj : Niesprawne hamulce w autobusie przewożącym dzieci.Niesprawne hamulce w autobusie przewożącym dzieci.
13 maja na punkcie kontrolnym przy autostradzie A-4 w Gliwicach inspektorzy ze śląskiego WITD zatrzymali do kontroli autobus, przewożący zorganizowaną grupę dzieci z Opola do Mysłowic. W wyniku kontroli stanu technicznego pojazdu okazało się że przewód hamulcowy doprowadzający powietrze do hamulca z lewej strony na osi kierowanej pojazdu jest całkowicie przerwany. Żeby powietrze nie uciekało z układu pneumatycznego, kierowca? zaślepił go śrubą!
2017-05-15 14:05:19
5 Kliknij i przeczytaj : Protest pracowników Inspekcji Transportu Drogowego.Protest pracowników Inspekcji Transportu Drogowego.
Od poniedziałku 15 maja do końca tygodnia odbędzie się ogólnopolski protest ostrzeawczy inspektorów transportu drogowego. Protest będzie miał formę strajku włoskiego, polegającego na przesadnie dokładnym wykonywaniu obowiązków. Inspektorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na zbyt wolno wprowadzaną nowelizację ustawy o ITD oraz na złe warunki pracy.
2017-05-14 18:05:34
6 Kliknij i przeczytaj : Kontrola zamiast wybuchu.Kontrola zamiast wybuchu.
W dniu wczorajszym inspektorzy WITD Bydgoszcz w czasie pełnienia czynności służbowych na terenie miasta Bydgoszczy zatrzymali do kontroli dwa pojazdy którymi ukraińscy przewoźnicy wykonywali przewóz drogowy towarów niebezpiecznych z Ukrainy do Polski.
2017-05-13 16:05:26
7 Kliknij i przeczytaj : Schengen: czasowe przywrócenie kontroli na granicy Włoch.Schengen: czasowe przywrócenie kontroli na granicy Włoch.
Ambasada Włoch informuje, że w związku ze zbliżającym się szczytem G7, który odbędzie się w Taorminie w dniach 26-27 maja 2017 r. zostaną czasowo przywrócone kontrole na wewnętrznych granicach obszaru Schengen na przejściach lądowych, lotniczych i morskich w naszym kraju. Zawieszenie swobodnego przemieszczania się wewnątrz obszaru Schengen zostaje wprowadzone z zastosowaniem artykułu 25 Kodeksu granicznego Schengen (Rozporządzenie UE 2016/399 z dnia 9 marca 2016).
2017-05-10 18:05:55
8 Kliknij i przeczytaj : Prace remontowe na przejściu w Bezledach.Prace remontowe na przejściu w Bezledach.
Na przejściu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim w Bezledach rozpoczął się remont terminala odpraw dla autobusów. W pierwszym etapie prac przewidziano m.in. demontaż części nawierzchni w pobliżu budynku kontroli szczegółowej oraz czasowe usunięcie fragmentów ogrodzenia.
2017-05-09 15:05:48
9 Kliknij i przeczytaj : Badania na A4 w związku z remontem autostrady.Badania na A4 w związku z remontem autostrady.
Od dnia 09.05 do 16.05.2017r. przeprowadzane będą badania na jezdni północnej autostrady A4 pomiędzy PPO Karwiany, a węzłem Brzezimierz.
2017-05-09 14:05:57
10 Kliknij i przeczytaj : Niebotyczne kary Niebotyczne kary
Niebotyczne kary a naruszenia ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego. Można zapłacić nawet prawie połowę wartości netto przewożonego towaru! Do tego płacą kary wszyscy - nadawca, odbiorca , przewoźnik i kierowca.
2017-05-04 16:05:41
11 Kliknij i przeczytaj : Nową ekspresówką ominiemy GnieznoNową ekspresówką ominiemy Gniezno
S5 od węzła Mieleszyn do węzła Gniezno Południe została dzisiaj otwarta dla samochodów. Dzięki 18,5 km nowej ekspresówki nie trzeba pchać się do centrum Gniezna jadąc od Poznania.
2017-05-04 16:05:36
12 Kliknij i przeczytaj : Majówka - zakazy jazdy!Majówka - zakazy jazdy!
Przypominamy o ograniczeniach w ruchu w majowy długi weekend. Dotyczą one poniedziałku wtorku i środy.
2017-04-28 15:04:01
13 Kliknij i przeczytaj : Dodatkowe funkcje aplikacji TIR-EPD w Turcji.Dodatkowe funkcje aplikacji TIR-EPD w Turcji.
Główny Urząd Celny w Turcji wprowadził nowy wymóg składania deklaracji o ładunku w formie elektronicznej.Wymóg ten dotyczy wszystkich operacji transportowych związanych z wjazdem na terytorium kraju.
2017-04-27 18:04:32
14 Kliknij i przeczytaj : Słodki i niedozwolony kabotaż.Słodki i niedozwolony kabotaż.
W dniu 20 kwietnia w miejscowości Reńska Wieś inspektorzy z WITD w Opolu, oddział w Kędzierzynie-Koźlu, zatrzymali do kontroli pojazd przewoźnika z Niemiec.,którym wykonywano transport drogowy rzeczy- przewóz cukru luzem na trasie z cukrowni Cerekiew w Ciężkowicach do terminalu w Sławkowie.
2017-04-23 14:04:40
15 Kliknij i przeczytaj : Radosnych Świąt WielkanocnychRadosnych Świąt Wielkanocnych
Radosnych,spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy! Mokrego Dyngusa wszystkim użytkownikom serwisu życzy zespół eSpedytora
2017-04-16 18:04:58
16 Kliknij i przeczytaj : Nadawca musi potwierdzić masę Nadawca musi potwierdzić masę
Począwszy od 7 maja 2017 roku w Unii Europejskiej wejdzie w życie nowy przepis, któy zobowiązuje nadawców ładunków do formalnego udzielania przewoźnikom danych na temat rzeczywistej wagi kontenera z ładunkiem
2017-04-14 09:04:27
17 Kliknij i przeczytaj : Droższy wjazd do Londynu "starym dieslem".Droższy wjazd do Londynu "starym dieslem".
Przepisy regulujące wjazd do Londynu ulegną zmianie z dniem 8 kwietnia 2019 roku.Opłaty za wjazd samochodem zanieczyszczającym powietrze wzrosną dwukrotnie do 24 funtów. Nowe przepisy obejmują samochody z silnikiem diesla mające więcej niż cztery lata
2017-04-13 14:04:49
18 Kliknij i przeczytaj : Komunikat Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego na okres świąteczny.Komunikat Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego na okres świąteczny.
Ponieważ zbliża się okres Świąt Wielkanocnych, których termin w tym roku zbiega się ze świętami na Ukrainie, służby graniczne i celne spodziewają się w terminie 12 ? 19 kwietnia br. wzmożonego ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w województwie podkarpackim.
2017-04-10 22:04:27
19 Kliknij i przeczytaj : Scentralizowany urząd celny na Ukrainie.Scentralizowany urząd celny na Ukrainie.
Na Ukrainie od 1 maja 2017r zostanie zlikwidowanych 27 urzędów celnych ,a w zamian utworzony będzie jeden scentralizowany w ramach reformy Państwowej Służby Fiskalnej.
2017-04-04 15:04:05
20 Kliknij i przeczytaj : Prace na przejściu granicznym w Gronowie .Prace na przejściu granicznym w Gronowie .
Od dnia 31 marca, na przejściu granicznym w Gronowie rozpoczynają sie prace związane z przekazaniem przez przedstawicieli Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie placu budowy pod nowoczesny skaner rentgenowski. Tak duża inwestycja może spowodować pewne utrudnienia w ruchu podróżnych.
2017-04-03 15:04:07
Zobacz wszystkie (1563) artykułyGoogle
 


    Szybkie ogłoszenia - ładunki

Chcesz dodać pilne ogłoszenie o ładunku?

Dzwoń : 660 096 619

Pisz: pomoc@espedytor.pl
    Utrudnienia i pogoda na drogach
Lp.województwoIlość utrudnień
1dolnośląskie33
2kujawsko-pomorskie11
3lubelskie18
4lubuskie20
5łódzkie21
6małopolskie28
7mazowieckie27
8opolskie17
9podkarpackie43
10podlaskie25
11pomorskie8
12śląskie13
13świętokrzyskie20
14warmińsko-mazurskie29
15wielkopolskie23
16zachodnio-pomorskie29

    Czas oczekiwania na granicach
24-5-2017 godz. 13
Przejœcieciężarowe autokaryosobowe
do z do z do z
Bobrowniki 0 0 0 0 0 0
Terespol 0 0 0 0 1 0
Bezledy 0 0 0 0 0 0
Gronowo 0 0 0 0 0 0
Goldap 0 0 0 0 0 0
Kuznica 0 4 0 0 0 0
Polowce 0 0 0 0 0 0
Koroszczyn 0 0 0 0 0 0
Slawatycze 0 0 0 0 0 0
Dorohusk 10 0 0 0 0 0
Hrebenne 5 0 2 0 5 0
Zosin 0 0 0 0 2 0
Korczowa 6 6 0 0 1 0
Medyka 2 2 0 0 3 0
Kroscienko 0 0 0 0 2 0
Grzechotki 0 0 0 0 1 0

   Kursy walut od dnia 2017-5-24
Waluta Kod skup sprzed.
dolar amerykański1USD3,70363,7784
dolar australijski1AUD2,77752,8337
dolar kanadyjski1CAD2,74962,8052
euro1EUR4,15754,2415
forint (Węgry)100HUF1,34841,3756
frank szwajcarski1CHF3,80983,8868
funt szterling1GBP4,81144,9086
jen (Japonia)100JPY3,33383,4012
korona czeska1CZK0,15700,1602
korona duńska1DKK0,55860,5698
korona norweska1NOK0,44340,4524
korona szwedzka1SEK0,42650,4351
SDR (MFW)1XDR5,11495,2183


   Święta w Europie do 22-08-2017
Data Kraj Uwagi
25-5-17Daniawszędzie
25-5-17Luksemburgwszędzie
25-5-17Francjawszędzie
25-5-17Niemcywszędzie
25-5-17Belgiawszędzie
25-5-17Norwegiawszędzie
25-5-17Holandiawszędzie
25-5-17Szwajcariawszędzie
25-5-17Finlandiawszędzie
25-5-17Szwecjawszędzie
25-5-17Austriawszędzie
29-5-17W.Brytaniawszędzie
01-6-17Rumuniawszędzie
04-6-17POLSKAwszędzie
04-6-17Niemcywszędzie
04-6-17Belgiawszędzie
04-6-17Finlandiawszędzie
04-6-17Norwegiawszędzie
04-6-17Estoniawszędzie
04-6-17Holandiawszędzie
04-6-17Daniawszędzie
04-6-17Austriawszędzie
04-6-17Rumuniawszędzie
04-6-17Andorawszędzie
05-6-17Belgiawszędzie
05-6-17Luksemburgwszędzie
05-6-17Węgrywszędzie
05-6-17Francjawszędzie
05-6-17Irlandiawszędzie
05-6-17Norwegiawszędzie
05-6-17Holandiawszędzie
05-6-17Daniawszędzie
05-6-17Grecjawszędzie
05-6-17Andorawszędzie
05-6-17Szwajcariawszędzie
05-6-17Rumuniawszędzie
05-6-17Niemcywszędzie
06-6-17Rosjawszędzie
06-6-17Szwecjawszędzie
10-6-17Portugaliawszędzie
12-6-17Rosjawszędzie
15-6-17Niemcywszędzie
15-6-17Szwajcarialokalnie
15-6-17Portugaliawszędzie
15-6-17Chorwacjawszędzie
15-6-17POLSKAwszędzie
15-6-17BiHwszędzie
22-6-17Chorwacjawszędzie
23-6-17Estoniawszędzie
23-6-17Szwajcarialokalnie
23-6-17Łotwawszędzie
23-6-17Luksemburgwszędzie
24-6-17Łotwawszędzie
24-6-17Finlandiawszędzie
24-6-17Estoniawszędzie
24-6-17Szwecjawszędzie
24-6-17Andorawszędzie
24-6-17BiHwszędzie
24-6-17Litwawszędzie
25-6-17Austriawszędzie
25-6-17Chorwacjawszędzie
25-6-17Słoweniawszędzie
29-6-17Szwajcariawszędzie
03-7-17Białoruśwszędzie
05-7-17Słowacjawszędzie
05-7-17Czechywszędzie
06-7-17Litwawszędzie
06-7-17Czechywszędzie
11-7-17Belgiawszędzie
14-7-17Francjawszędzie
21-7-17Belgiawszędzie
05-8-17Chorwacjawszędzie
07-8-17Irlandiawszędzie
15-8-17Chorwacjawszędzie
15-8-17Hiszpaniawszędzie
15-8-17Rumuniawszędzie
15-8-17Luksemburgwszędzie
15-8-17Grecjawszędzie
15-8-17Litwawszędzie
15-8-17Portugaliawszędzie
15-8-17Andorawszędzie
15-8-17Słoweniawszędzie
15-8-17POLSKAwszędzie
15-8-17Niemcywszędzie
15-8-17Francjawszędzie
15-8-17Austriawszędzie
20-8-17Węgrywszędzie
20-8-17Estoniawszędzie
90 days


   Ceny ON w Europie 22.05.2017
Państwo  PLN/litr  Ilość litrów za 100PLN
Luksemburg 4.06 24.63
Rumunia 4.29 23.31
Litwa 4.38 22.83
POLSKA 4.40 22.73
Łotwa 4.41 22.68
Bułgaria 4.46 22.42
Austria 4.68 21.37
Hiszpania 4.71 21.23
Czechy 4.80 20.83
Estonia 4.85 20.62
Węgry 4.85 20.62
Niemcy 4.88 20.49
Słowacja 4.92 20.33
Słowenia 4.94 20.24
Francja 5.14 19.46
Dania 5.15 19.42
Finlandia 5.33 18.76
Holandia 5.37 18.62
Irlandia 5.38 18.59
Portugalia 5.43 18.42
Belgia 5.45 18.35
Grecja 5.47 18.28
Szwecja 5.94 16.84
Szwajcaria 5.94 16.84
W.Brytania 5.98 16.72
Włochy 6.03 16.58
Norwegia 6.14 16.29

   Reklama w serwisie

Cennik reklam

w serwisie eSpedytor. Cennik nie dotyczy ogłoszeń o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach!Zapraszamy na nasz Funpage

   Partnerzy mili sercu

Jeżeli masz zaœ już dość transportu, a musisz odwalić papierkową robotę w biurze, przydadzą się Ci darmowe arkusze Excela. Po godzinach pracy zobacz swoje zdjęcia dzieci bo są dobrym wypoczynkiem. A w ramach rozwoju polecamy serwis poświęcony metodzie elementów skończonych. Na koniec całkowicie wypoczynkowo pooglądaj sobie zdjęcia zwierząt.


: wizytówki : : pojazdy : : ładunki : : baza firm : : moje konto : :katalog:
: Porady prawne: : ogłoszenia : : forum : : regulamin : : pomoc : : o nas : : kontakt :
©2002 - 2016 : Transport : Spedycja : eSpedytor.pl  
eSpedytor.pl -Aktualności Transportu | Nowe wzory kart opłaty drogowej (winiet). Tutaj możesz umieścić informację swoich wolnych pojazdach (wolny ciągnik, wolny bus, ciężarówka) w dziale wolne pojazdy, a w dziala giełda ładunków - wolne ładunki do przewiezienia. Twoja firma transportowa może założyć wizytówkę, na której zaprezentuje się, a osoby odwiedzające zobaczą wszystkie zamieszczone ogłoszenia o wolnych pojazdach lub ładunkach. Spedycja i Spedytorzy i inne przedsiębiorstwa mają możliwość pozostawienia swoich ogłoszeń dotyczących chęci kupna lub sprzedania pojazdów, samochodów, ciężarówek, busów i innych rzeczy. Za pomocą naszego serwisu spedycja i transport może także zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu pracy lub ofertę pracy. Na forum dysksutujesz o wszystkich aspektach działania firm transportowych, spedycyjnych, transporcie międzynarodowym i krajowym, TIR itp. Pozostawienie na naszym serwisie swoich informacji o własnych pojazdach, maszynach, samochodach czy ładunkach to gwarancja sukcesu dla Twojego Przedsiębiorstwa. Strona espedytor.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek). Więcej w regulaminie strony.