Swięta w Europie 2018
KrajJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
Andora6, 12, 14,30, 1,2, 1,20,21, 24,  15, 8,  1, 8,25,26, 
Austria1,6,  19*, 1,2, 1,4*,10,20,
21,31, 
  15, 24*, 10*,26, 1,2,11*,15*,
 
8,25,26, 
Belgia1,   1,2, 1,8*,10*,20,
21, 
11*,21,  15, 16*,27,  1,11, 25, 
Białoruś1,7,  8,15, 1,17, 1,9,  3,    7, 25, 
BiH1,2,6,7,
14, 
 1, 6,8, 1,2,9*, 15*,24,  15,21,22,23,
24*,28*, 
8*,12*,  1*,2*,21*, 25*,26*,27*, 
Bułgaria1,  3, 8,9, 1,6,24,    6,22,  1, 24,25,26, 
Chorwacja1,6,   2, 1,31, 22,25,  5,15,  8, 1, 25,26, 
Czechy1,  30, 2, 1,8,  5,6,  28, 28, 17, 24,25,26, 
Dania1,  29,30, 2,27, 10,20,21, 5,      25,26, 
Estonia1, 24, 30, 1, 1,20, 23,24,  20,    24,25,26,31,
 
Finlandia1,6,  30, 1,2, 1,10,20, 22,23,     3, 24,25,26, 
Francja1,  30, 2, 1,8,10,21,
 
 14, 15,   1,11, 25,26*, 
Grecja1,6, 19, 25, 6,9, 1,28,   15,  28,  25,26, 
Hiszpania2*,6,  1*,19*,29*,30,
 
13*,14*, 1,   15,  12, 1, 6,8,25, 
Holandia1,  30, 2,27, 10,21,       25,26, 
Irlandia1,  17,30, 2, 7, 4,  6,  29,  25,26, 
Litwa1, 16, 11, 1,2, 1, 24, 6, 15,   1, 24,25,26, 
Luksemburg1,   2, 1,10,21, 23,  15,   1,2, 25,26, 
Łotwa1,  30, 1,2, 1,4, 23,24,     18, 25,26,31, 
Niemcy1,6*, 12*, 30, 1,2, 1,10,20,21,
22*,31*, 
  8*,15*,  3,31*, 1,18,21*, 25,26, 
Norwegia1,  29,30, 1,2, 1,17,20,21,
 
      25,26, 
POLSKA1,6,   1,2, 1,3,20,21,
 
  15,   1,11, 25,26, 
Portugalia1, 13,  16,17,25, 1,31, 10,  15,  5, 1, 1,8,25, 
Rosja1,2,3,4,
5,7, 
23, 8,  1,9, 12,     4,  
Rumunia1,2,   8,9, 1,27,28, 1,  15,   30, 1,25,26, 
Serbia1,2,7, 15,16,  6,8,9, 1,2,      11,  
Słowacja1,6,  30, 2, 1,8,  5, 29, 1,15,  1,17, 24,25,26, 
Słowenia1, 8,  2,27, 1,2,20,   15,  31, 1, 25,26, 
Szwajcaria1,2*,6*,13*,
17*,20*,21*,22*,
 
2*,3*,5*,12*,
13*,14*,19*,20*,
21*, 
1*,6*,19*,21*,
30*, 
1,2*,5*,16*,
23*,26*, 
1*,7*,10*,12*,
14*,20,21*,31*,
 
8*,13*,22*,23*,
25*,29*, 
2*,4*,6*,13*,
25*, 
1,10*,15*,20*,
27*,29*, 
1*,6*,8*,10*,
14*,17*,22*,24*,
25*,29*, 
1*,2*,16*,20*,
 
11*,26*,30*, 8*,8*,13*,25,
31*, 
Szwecja1,6,  30, 2, 1,10, 6,23,     3, 25,26, 
Turcja1,   23, 1,19, 15,  22,23,24,27,
30, 
 29,   
Ukraina1,8,  8, 9, 1,2,9,28,
 
28,  24,  14,   
W.Brytania1,2*, 17*,  2, 7,28,  12*, 6*,27*,   30*, 25,26, 
Węgry1,  15,30, 2, 1,21,   20,  23, 1, 25,26, 
Włochy1,6,   1,2,25,28,
 
1,21, 2,  15,   1, 8,25,25, 

* - localy

Święta w 2017