Swięta w Europie 2019
KrajJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
Andora1,6,  4,14, 21,22, 1,30, 9,10,  15, 8,  1, 8,25,26, 
Austria1,6,   21,22, 1,30, 8,10,20,  15,  26, 1, 8,25,26, 
Belgia1,   21,22, 1,30, 9,10, 21, 15,   1,11, 25, 
Białoruś1,7,    1,9,  3,    1, 25, 
BiH1,2,6,7,
9,14, 
 1, 21,22,26,29,
 
1,2,9,        
Bułgaria1,  3,4, 26,28,29, 1,6,    6,22,23,   24,25,26, 
Chorwacja1,6,   21,22, 1, 20,22,25,  5,15,  8, 1, 25,26, 
Czechy1,   19,22, 1,8,  5,6,  28, 28, 17, 24,25,26, 
Dania1,   18,19,21,22,
 
1,17,30, 5,9,10,      24,25,26,31,
 
Estonia1, 24,  19,21, 1, 23,24,  20,    24,25,26, 
Finlandia1,6,   19,21,22, 1,30, 9,22,     2, 6,25,26, 
Francja1,   22, 1,8,30, 10, 14, 15,   1,11, 25, 
Grecja1,6,  11,25, 26,28,29, 1, 17, 15,   28,  25,26, 
Hiszpania1,6,   18,19, 1,    15, 12, 1, 6,8,25, 
Holandia1,   21,22,27, 5,30, 9,10,      25,26, 
Irlandia1,  17, 22, 6, 3,  5,  28,  25,26, 
Litwa1, 16, 11, 21,22, 1, 24, 6, 15,   1, 24,25,26, 
Luksemburg1,   22, 1,30, 10,23,  15,   1, 25,26, 
Łotwa1,   19,21,22, 1,4, 23,24,     18, 24,25,26,31,
 
Niemcy1,6*,   19,21*,22, 1,30, 9*,10,20*,  8*,15*,  3,31*, 1*,20*, 25,26, 
Norwegia1,   18,19,21,22,
 
1,18,30, 9,10,      25,26, 
POLSKA1,6,   21,22, 1,3, 20,  15,   1,11, 25,26, 
Portugalia1,   19,21,25, 1, 10,20,  15,  5, 1, 1,8,25, 
Rosja1,2,3,4,
7,8, 
23, 8,  1,9, 12,     4,  
Rumunia1,2,24,   26,28,29, 1, 1,16,17,  15,   30, 1,25,26, 
Serbia1,2,7, 15,16,  26,27,28,29,
 
1,2,      11,  
Słowacja1,6,   19,21,22, 1,8,  5, 29, 1,15,  1,17, 24,25,26, 
Słowenia1, 8,  21,22,27, 1,2, 9,25,  15,  31, 1, 25,26, 
Szwajcaria1,1,2*,6*,
 
 19*, 19,21,22*, 1*,30, 9,10*,29*,  1,15*,   1*, 8*,25,26*, 
Szwecja1,6,   19,21,22, 1,30, 6,9,22,     2, 25,26, 
Turcja1,   23, 1,19, 5,6,7,  11,12,13,14,
30, 
 28,29,   
Ukraina1,7,  8, 28,29, 1,9, 16,17,28,  24,26,  14,  25, 
W.Brytania1,6,  11,25, 26,28,29, 1, 17,  15,  28,  25,26, 
Węgry1,  15, 21,22, 1, 9,10,  20,  23, 1, 25,26, 
Włochy1,6,   21,22,25, 1, 2,  15,   1, 8,25,26, 

* - localy

Powrót do eSpedytor.pl   Święta w 2018